Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 22.12.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(26) Půjčeno:26x 
BK
1. vyd.
Praha : Federace rodičů a přátel sluchově postižených, 1998
321 s. : il.

objednat
ISBN 80-7216-075-3 (brož.)
Obsahuje ilustrace, černobílé fotografie, tabulky, bibliografické citace, úvod, dodatky, rejstřík
Neslyšící - průvodce
Postižení sluchově - průvodce
000115958
Obsah // Úvod // 13 // Základní informace o akustice... // Stručná historic akustiky... // Kmitavý pohyb... // Zvuk... // Čisté tóny, tóny, zvuky... // Analýza zvuku... // Úvod do fyziologické akustiky... // Intenzita a hlasitost... // Hladiny akustického tlaku... // Oblast slyšitelnosti... // Piáh sluchu... // Hmatový práh - práh nepříjemného vjemu... // Práh bolesti... // Křivky stejné hlasitosti... // Doporučená literatura... // ...26 // ...26 // *...27 // ...28 // ...28 // ...29 // Úvod do fyziologie sluchu...30 // Stručná historie fyziologie sluchu...30 // Sluchová dráha...32 // Vnější a střední ucho... 33 // Vnitřní ucho...-...34 // Ochrana ucha před silnými zvuky...38 // Doporučená literatura...39 // Vady sluchu... // ---rr--- // Vady převodní... // Vady percepční (senzoneurální) // Dědičné vady sluchu... // Ušní šelesty - tinnitus... // Doporučená literatura... // Diagnostika vady sluchu...46 // Včasné odhalení vady sluchu... // Určení velikosti ztráty sluchu... // Tónová audiometrie... // Tónový audiogram... // Číselné hodnocení velikosti ztráty sluchu... // Tónová audiometrie ve volném poli... // Práh sluchu pro kostní vedení... // Slovní audiometrie... // Audiometrie z elektrické odezvy (ERA, BERA, CERA) Tympanomctrie... // ...46 // ..49 // ..50 // ...51 // ...53 // ..55 // ...55 // ...56 // ..60 // ...64 // Otoakustickč emise... // Spontánní otoakustickč emise .. Evokované otoakustickč
emise. // Doporučená literatura... // .68 // 68 // 68 // 71 // Slúchadla...72 // Historie sluchadel...72 // Neelektrická slúchadla...72 // Megafony...72 // Sluchové trychtýře...73 // Sluchové trubice...76 // Vložky do boltce a umélé uSni bubínky...77 // Pomůcky pro kostní vedeni...78 // Uhlíková slúchadla...80 // Elektronková slúchadla...82 // Tranzistorová slúchadla...85 // Mikrofon...88 // Historie sluchadel u nás...92 // Základní typy sluchadel...99 // Kapesní slúchadla...99 // Brýlová slúchadla...101 // Závěsná slúchadla...103 // Slúchadla do ucha (do boltce a do zvukovodu)...104 // Zvláštní vybavení sluchadel...108 // Indukční snímač...108 // Vibrátory pro kostní vedení...108 // Audiovstup...109 // Akustické parametry sluchadel...110 // Křivka maximálního akustického zesílení slúchadla... 112 // Průměrné akustické zesíleni slúchadla...115 // Hladina nasycení akustického tlaku slúchadla...116 // Spotřeba slúchadla...117 // Zkreslení...118 // Komprese...118 // Komprese odvozená od vstupního a výstupního signálu...120 // Časové charakteristiky komprese...122 // Komprese vicckanálová...123 // Programovatelná slúchadla...124 // Analogová a digitální slúchadla...126 // Digitální slúchadla...127 // Pískáni sluchadel - akustická zpčtná vazba...130 // LJsni tvarovky 132 // Tvarovky pro kapesní slúchadla... 132 // Tvarovky pro závěsná slúchadla...133 // Tvarovky pro slúchadla do zvukovodu...134
// Vliv tvarovek na kmitočtovou charakteristiku...135 // Tvarovky s odvětráním (ventem)...136 // Elektronické potlačení akustické zpčtné vazby...137 // Laická kontrola, že slúchadlo (dítčti) vyhovuje...138 // Běžná údržba sluchadel...139 // Doporučená literatura...141 // Osobní zesilovače // 143 // Doporučená literatura . // ...145 // Kochleární implantát)’ // 146 // Princip činnosti kochlcárních implantátů...146 // Konstrukce kochieárního implantátu...149 // Stručná historie kochleárních implantací...155 // Historie kochleárních implantací u nás...155 // Doporučená literatura...158 // Vibrotaktilní a elektrotaktilní pomůcky...160 // Vibrotaktilní pomůcky... // Elektrotaktilní pomůcky... // Shrnutí taktilních pomůcek Doporučená literatura... // ...160 // ...163 // ...164 // ...164 // Signalizace pro neslyšící a nedoslýchavé // 165 // Budíky pro neslyšící (i nedoslýchavé)... // Svčtelná indikace... // Vibrátor... // Ventilátor... // Budík... // Rady před koupí budíku... // Dveřní zvonek... // Signalizace zvonění telefonu... // Komplexní signalizační systémy... // Přenos signalizace po elektrorozvodné síti... Rádiový přenos signalizace... // Doporučená literatura... // ..165 ... 165 ... 165 ... 166 .. 167 .. 170 .. 170 ..173 ..174 .. 174 .. 176 .. 177 // Televize // ...178 // Indukční smyčka... // Zesilovač pro indukční smyčku... // Výroba indukční smyčky... // Hotové smyčky
a mikrosmyčky... // Poslech televizoru na sluchátka... // Otevřené a skryté titulky v televizi - teletext... // Otevřené a skryté titulky... // Americký způsob skrytého titulkování... // Evropský způsob skrytého titulkováni - teletext. // Nahrávání skrytých titulků... // Titulkování „na sklad" a titulkování v reálném čase. // Nčkolik obecných poznámek ? příjmu skrytých titulků Doporučená literatura... // ...178 ... 180 ... 181 ... 184 // ...185 ... 188 ... 189 ... 189 ... 190 ... 191 ... 192 ... 193 ... 195 // Komunikace nedoslýchavých a neslyšících na dálku...196 // Zesílený telefon...196 // Dálková komunikace neslyšících...199 // Psací telefony...200 // Stručná historie psacích telefonů...202 // USA • vznik normy Baudot...202 // Vznik normy V.2I...203 // Nimccko - vznik normy EDT... // Holandsko - vznik normy DTMF... // Francie - vznik normy CEPT 2 - Minile!... // Československo - Česká republika... // Babylón norem psacích telefonů... // Faxy... // Stručná historie faxu... // Technické parametry faxů... // Nonna faxů... // Navázání spojeni (přepínač fax - telefon - záznamník)... // Rozlišovací schopnost faxu... // Tiskárna... // DalSi vybaveni faxů... // Mobilní telefony... // Princip a stručná historie mobilního telefonu... // Základní objev - cclulámi (buňková) síť... // Analogové mobilní telefony - systém NMT... // Digitální mobilní telefony - systém GSM... // Služba textových
zpráv... // Celulárni vysíláni... // RuSení sluchadel mobilními telefony GSM... // Paging - rádiové upozorňování... // Zasláni zprávy na pagingovou službu... // Pagery... // Porovnání různých způsobů dálkové komunikace z hlediska neslyšících.. Doporučená literatura... // ..204 // ..204 // ..206 // ..207 // ... 208 ...210 ...210 ...213 // ..213 // ..213 // ..213 // ..214 // ..215 // ...216 // ...216 // ..216 // ..217 // ..217 // ..218 // ...221 ...221 ..222 ... 223 ... 223 ..224 ..225 // Počítač jako univerzální kompenzační pomůcka // ...226 // Stručná historie počítačů... // Mechanické počítače... // Elektronkové a tranzistorové počítače.. // Mikroprocesory... // Mikropočítače a osobni počítače... // Počítače a neslyšící... // Výukové programy... // Výuka znakového jazyka a trénink odezírání // Psaní poznámek s pomoci počítačů... // Počítač jako fax a psací telefon... // Počítač jako nová pracovní příležitost. // Doporučená literatura... // 236 // Internet // 240 // Princip a stručná historie internetu...¦>...240 // Připojení ? internetu...244 // Internet a neslyšící...244 // Elektronická pošta (e-mail)...245 // Počítačová síť jako nejdokonalejší psací telefon...247 // Celosvětová síť - World Wide Web - www...248 // Internet jako zdroj nových pracovních příležitostí pro neslyšící...252 // Doporučená literatura...253 // Pomůcky pro výchovu a vzdělávání
// ...254 // Víceúčelová pomůcka // 254 // Skupinové zesilovače a akustika ve třídách...256 // Historie skupinových zesilovačů u nás...256 // Skupinové zesilovače s drátovým rozvodem...257 // FM pojítka a pojítka s infračerveným přenosem...260 // FM pojitka...260 // Pojítka s infračerveným přenosem...263 // Rádiová slúchadla...264 // Zviditelňování parametrů mluvy...265 // Stručná historie pomůcek pro zviditelňování parametrů mluvy...267 // Doporučená literatura...270 // Epilog... 271 // Dodatek 1: Zdroje pro slúchadla a pomůcky...272 // Kapacita zdrojů...272 // Stručná historie baterií a jejich typy...272 // Zinkouhlikové (salmiakovč) články...273 // Standardizace velikostí baterií...273 // Rtuťové články...274 // Stříbrné články...274 // Alkalické články...275 // ZinkovzduSné články (zinc-air,Activair)...275 // Akumulátorky...278 // Baterie pro kapesní slúchadla a pro pomůcky...278 // Tužkové baterie a akumulátorky...278 // Malé tužkové baterie a akumulátorky...279 // Baterie a akumulátory’ velikosti N (910)...280 // Devíti voltové baterie a akumulátory (R 61 - E-blok)...281 // Zdroje pro závčsná slúchadla a slúchadla // do zvukovodu...282 // Zdroje velikosti 11.6 x 5.4 mm (675 - R 44)...282 // Zdroje velikosti 7.9 x 5,4 mm ( 13 - R 48)...284 // Baterie velikosti 7,9 x 3.6 mm (312 - R 41 )...284 // Baterie velikosti 5.8 x 3.6 mm (10 - R 70)...285 // Baterie velikosti 5.8 x 2.1 mm (5 - R
63)...286 // Porovnání ekonomičnosti jednotlivých článků...286 // Zkoušení zdrojů...287 // Zkoušení tužkových článků...287 // Zkoušení zdrojů pro závčsná slúchadla a slúchadla do zvukovodu...288 // Doporučená literatura...289 // Dodatek 2: Konektory...290 // Seznam a původ obrázků...291 // Rejstřík...306

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC