Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
1. vyd.
Praha : Grada, 2008
256 s. : il., grafy ; 25 cm

ISBN 978-80-247-2424-9 (váz.)
Expert
Obsahuje bibliografii na s. 256, rejstřík
000115960
Účetní výkazy a co v nich najdeme -- Rozvaha -- Příklady k procvičení -- Výkaz zisku a ztráty -- Příklady k procvičení -- Výkaz o peněžních tocích (cash flow) -- Rozdíl mezi příjmy a výnosy, výdaji a náklady -- Proč sestavujeme výkaz cash flow? -- Příklady k procvičení -- Příklady k procvičení -- Způsoby financování podniku -- Minimalizace nákladů na kapitál -- Ratingový model určování WACC -- Bilanční pravidla -- Zlaté bilanční pravidlo -- Pravidlo vyrovnání rizika -- Pari pravidlo -- Růstové pravidlo -- Finanční páka -- Příklady k procvičení -- Krátkodobé finanční řízení -- Obratový cyklus peněz -- Pracovní kapitál -- Složky pracovního kapitálu a možnosti jejich řízení -- Zásoby -- Pohledávky -- Možnosti řízení pohledávek -- Krátkodobý finanční majetek -- Vztah řízení pracovního kapitálu a cash flow -- Financovaní pracovního kapitálu ---
Krátkodobé závazky jako zdroj financovaní -- Příklady k procvičení -- Investice a jejich efektivita -- Hodnocení podnikových investic -- Metody hodnocení investic -- Statické metody -- Dynamické metody hodnocení investic -- Metoda čisté současné hodnoty (Net Present Value, NPV). Vnitřní výnosové procento (Interna! Rate of Return, IRR) -- Index ziskovosti (Profitability Index, PI) -- Doba návratnosti, splacení (Payback Period, PP) -- Příklady k procvičení -- Financování investic -- Financování vlastním kapitálem -- Financování cizím kapitálem -- Leasing jako způsob financování investic -- Inflace -- Obnovovací investice -- Příklady k procvičení -- Finanční analýza -- Horizontální a vertikální analýza účetních výkazů -- Poměrové ukazatele -- Ukazatele rentability -- Ukazatele likvidity -- Ukazatele aktivity -- Ukazatele zadluženosti -- Ukazatele kapitálového trhu -- Ukazatele produktivity ---
Analýza čistého pracovního kapitálu -- Souhrnné indexy hodnocení podniku -- Altmanova analýza -- Index IN05 -- Hodnotové ukazatele (EVA) -- Srovnávání -- Příklady k řešení

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC