Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 18.11.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3.3) Půjčeno:10x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Argo, 2001
488 s.

objednat
ISBN 80-7203-265-8 (váz.)
Každodenní život ; [vol.] 9
Obsahuje úvod, jmenný a místní rejstřík, údaje o autorovi
Bibliografie: s. 417-459
Náboženství - Česko - r. 1471-1526 - pojednání
000116132
OBSAH // ÚVODEM _ ___9 // I. VÍRA, NÁBOŽENSTVÍ, NEVĚRECTVÍ, KACÍŘSTVÍ---13 // II. KALIŠNÍCI (UTRAKVISTÉ)___41 // 1. Radikálové, konzervativci, kalich, kompaktáta---41 // 2. Boží zákon, Bible, eklesiologie---52 // 3. Kněží, mniši, liturgie, tradice---66 // 4. Další články kališnické víry, nesnášenlivost---87 // 5. Administrátoři podobojí, konzistoř dolní---102 // 6. Dva italští biskupové v Čechách___ 118 // 7. Záduší, osada, laicizace___ 138 // III. ŘÍMSKÁ CÍRKEV___ 160 // 1. Olomoucké biskupství___ 160 // 2. Administrátoři pražského arcibiskupství, kapituly---173 // 3. Fary, sekularizace, laicizace---188 // 4. Kláštery___200 // 5. Řeholníci, řeholnice---222 // 6. Řím a Čechy---235 // 7. Počátky protireformace---258 // IV. RADIKÁLNÍ REFORMACE___286 // 1. Jednota bratrská, zakladatelská generace___286 // 2. Jednota bratrská - proměna v církev___303 // 3. Perzekuce Jednoty bratrské___321 // 4. Německá a švýcarská reformace---337 // V. ŽIDÉ___355 // VI. NÁBOŽENSKÁ TOLERANCE___385 // Bibliografie a poznámky___417 // Náboženské dějiny jagellonského období v české medievalistice a zahraniční bohemistice od přelomu 80. a 90. let // (Martin Nodi, Jan Hrdina)---460 // Jmenný a místní rejstřík // 473

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC