Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 18.11.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vyd. 1.
Praha : Paseka, 2002
767 s.,front. : il.

objednat
ISBN 80-7185-425-5 (váz.)
Obsahuje ilustrace, fotografie, poznámky, rejstřík
Bibliografie: s. 745-752
Česko - dějiny - r. 1929-1938 - pojednání
Československo - dějiny - r. 1929-1938 - pojednání
000116181
OBSAH // Hlava první // NA PRAHU VELKÉ HOSPODÁRSKE KRÍZE // I. Ekonomický rozval na obzoru...9 // II. První fáze Udržalovy vlády velké koalice ...22 // II/1 Od voleb do zformování nového kabinetu ...22 // II/2 Počátky vlády velké koalice...33 // II/3 Znovuotevření otázky prezidentského nástupnictví ...41 // II/4 Ukončení čestného sporu Beneše s Kramářem ...50 // II/5 Vnitřní politika na prahu hospodářské krize ...55 // II/6 Trendy v agrární straně...61 // II/7 Narůstání národnostních sporů, ztroskotání plánů katolického bloku . 66 // II/8 Počátky krizové diplomacie...80 // III. Demografický vývoj...89 // IV. Kultura...93 // IV/1 Základní a střední školství...95 // IV/2 Vysoké školy a vědecká práce ...102 // IV/3 Osvěta ...111 // Hlava druhá // KRIZOVÁ POLITIKA // I. Extrémistická hnutí ...119 // 1/1 Postoje KSČ a německých hitlerovců v ČSR... 119 // 1/2 Česká šovinistická hnutí a zásahy proti nim...127 // II. Klopýtání a pád Udržalovy vlády, nástup Malypetrova kabinetu ... 140 // II/l Vládní koalice za sílící hospodářské krize ...140 // II/2 Stát se brání rozvratu ...154 // II/3 Hrad a hospodářské svízele politiků ...175 // II/4 Udržalův pád...179 // ?/5 Nástup Malypetrova kabinetu ...191 // Hlava třetí // BOJ ZA OBRANU DEMOKRACIE // I. Obtížné překonávání rozvratu ...198 // 1/1 Růst soupeření demokracie a totalit...198 // 1/2 Přepad židenických kasáren
a kroky proti vůdcům // českých i německých šovinistů ...207 // 1/3 Prvé ohlasy na převzetí moci Hitlerem, // oslabení Benešových nadějí na prezidentství ...212 // 1/4 Zmocňovací zákon...231 // 1/5 Prezident a socialistický tábor v době úsilí o upevnění demokracie . 241 // 1/6 Vyvrcholení hospodářské krize, devalvace měny...246 // 1/7 Růst národnostního napětí, další kroky ? „silné demokracii“..255 // 1/8 Švehlova smrt a vnitřní situace...273 // 1/9 Prezidentská volba v květnu 1934, // Masarykovo onemocnění a jeho následky...283 // 1/10 Snaha republiky vymanit se z izolace příklonem na Východ ...293 // Hlava čtvrtá // OSUDOVÉ VOLBY // I. Parlamentní volby v květnu 1935 ... 303 // 1/1 Situace před volbami ...303 // 1/2 Volby v květnu 1935 a jejich význam...313 // 1/3 Posuny v kursu komunistů ...325 // 1/4 Hradní tábor po parlamentních volbách, katolický kongres...328 // II. Prezidentské volby...332 // II/1 Přípravy Masarykova odstoupení...332 // II/2 Nástup Hodžovy vlády, kroky ? volbě Beneše prezidentem...335 // II/3 Postavení pravicového kandidáta ...345 // II/4 Masaryk odchází, Beneš hlavou státu ...361 // Hlava pátá // POKRIZOVÉ KŘIŽOVATKY // I. Půdorys vnitřní i zahraniční politiky ...385 // 1/1 Vnitřní situace a nálady po volbě Beneše prezidentem ...385 // 1/2 Porýnská krize a její důsledky...404 // 1/3 Zákon na obranu státu a související opatření...415 // II. Komplikace
ve vývoji vztahů mezi Čechy a Němci ...424 // II/l ? národnostní otázce v českém pohraničí...424 // H/2 Tzv. obranné a ochranné národní organizace...436 // H/3 Jednání Prahy s Berlínem ...443 // III. Český a slovenský nacionalismus ...450 // III/1 České šovinistické hnutí...450 // III/2 Politika HSĽS, amnestie Tuky ...453 // IV. Přeměna vlády v létě 1937, úmrtíT. G. Masaryka...459 // V. Pokusy o vnitřní smír s Němci a zavádění autonomie // Podkarpatské Rusi...467 // Hlava šestá // VYOSTRENÍ ČESKO-NĚMECKÝCH VZTAHŮ // I. Od podzimu 1937 do tzv. květnové mobilizace roku 1938 ... 482 // 1/1 Zhoršení čs.-německých vztahů na podzim 1937 ... 482 // 1/2 Sílící izolace Československa...497 // 1/3 Národnostní otázky překračují vnitropolitický rámec ...502 // 1/4 Anšlus Rakouska a jeho dopady na ČSR ...517 // 1/5 Růst odstředivých tendencí ...533 // 1/6 Tzv. květnová mobilizace ...556 // Hlava sedmá // POSLEDNÍ ZÁPAS // I. Hospodářské problémy...561 // II. Zmezinárodnění tzv. sudetské otázky ...569 // II/l Odrazy vyústění květnové krize...569 // H/2 Runcimanova mise...591 // III. Od ústupků ? mobilizaci ...613 // III/l Česká politika do pokusu o puč v českém pohraničí ...613 // III/2 Hitler stupňuje požadavky...625 // III/3 Všeobecná mobilizace...640 // IV. Mnichovská dohoda...651 // Závěr ...671 // Poznámky...676 // Literatura ...745 // Rejstřík ...753

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC