Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.10.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Publikace z konference
Vyd. 1.
Praha : Scriptorium, 2002
533 s. : il.

objednat
ISBN 80-86197-40-9 (brož.)
Documenta Pragensia ; [vol.] 20
Města versus katastrofy (dodatky)
Univerzita a město - Praha a Univerzita Karlova
Obsahuje rejstříky
Obsahuje bibliografické odkazy
Praha (Česko) - dějiny - sborníky
Univerzita Karlova, Praha - dějiny - stati
000116227
Úvodem (Václav Ledvinka - Jiří Pešek) ...7 // VARIA ...11 // Michal Dragoun, Necrologium bohemicum - příspěvek k otázce místa jeho vzniku ...13 // Antonín Mařík, Svatovítská kapitula za vlády Jiřího z Poděbrad ...25 // Ota Pokorný, Územní rozsah Podhradí Pražského hradu ve středověku ve světle nejstarších písemných pramenů do roku 1500 ...35 // Jaromír Žegklitz, Obchod se středočeskými hrnčířskými výrobky v předbělohorské Praze (1488-1620) ...85 // Olga Fejtová, Odraz rekatolizačního procesu ve skladbě náboženské a moralistní literatury v knihovnách novoměstských měšťanských elit v době pobělohorské ...101 // Jiří Mikulec, Pražská barokní bratrstva a smrt ...115 // Ivana Dýmková, Šlechtické domy a paláce v berních materiálech z let 1653-1817 ... 127 // Miloslav Mikola, Zmizelý letohrádek Bál ve Wimmerových sadech ...133 // Božena Kubíčková, Archiv hlavního města Prahy. Dějiny (Dodatek k textu publikovanému in: Documenta Pragensia XV, 1997, s. 541-619) ...143 // Tomáš Jelínek, Tělovýchovná jednota Řeporyje ...151 // Lenka Hebáková, Pražská výstava židovského umění v roce 1930 ... 157 // Soňa Mikulová, Jubilejní výstava Metzner-Bundu 1914-1944..191 // Lucie Pánková, Německá emigrace ve třicátých letech 20. století. Příklad meziválečné Prahy a Paříže (1933-1938/1939) ...259 //
MĚSTA VERSUS KATASTROFY (DODATKY) ...297 // Zdeněk Dragoun, Praha: Archeologie katastrof a katastrofy archeologie ...299 // Bohumír Roedl, Valdštejn před branami Loun ...307 // Marie Ryantová, Ochrana před morem v českých zemích, Bavorsku, Sasku a Prusku ve světle patentů a úředních nařízení z let 1625-1720 ...313 // Martin Ebel, Boj s červeným kohoutem: požární technika konce 18. století v soudobé dokumentaci ...329 // Pavla Horská, Nemoc jako katastrofa v Praze v 19. století ...339 // UNIVERZITA A MĚSTO - PRAHA A UNIVERZITA KARLOVA ...345 // Jiří Pešek - Michal Svaloš, Konference Univerzita a město -Praha a Univerzita Karlova. Univerzitní architektura (urbanismus) a integrace univerzity do organismu města ...347 // Michal Svatoš, Koleje jako základní článek středověké struktury pražské univerzity ...351 // Petra Nevímová, Jezuitské koleje v Praze ...367 // Jan Havránek, Kde v Praze bydleli univerzitní profesoři v letech 1882-1948? ...401 // Jiří Pešek, Bydliště pražského a vídeňského studentstva na přelomu 19. a 20. století ...415 // Petr Svobodný, Periferie, nebo centrum? Místo fakultních nemocnic v rámci zdravotnictví a vysokého školství středoevropské metropole ...425 // Jiří Pešek, Studenti a dnešní Praha (Diskusní příspěvek)..449 // Zusammenfassung (Olga Fejtová - Václav Ledvinka - Jiří Pešek) ...453 // Přehled obsahu sborníku Documenta Pragensia I-XX (1980-2002) (Hana Svalošová) ...489

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC