Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.05.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(14) Půjčeno:14x 
BK
Praha : Univerzita Karlova, 1999
156 s.

objednat
ISBN 80-85899-65-5 (brož.)
Obsahuje věcný rejstřík
Bibliografie: s. 153
Lingvistika - učebnice vysokošk.
000116231
Obsah // Jazyková komunikace...5 // Komunikace písemná a mluvená...9 // Jazyk a řeč...11 // Funkce jazyka a řeči...18 // Funkce jazyka a funkční styly... 23 // Komunikační funkce jazyka (teorie komunikace)...25 // Mentální funkce jazyka (jazyk a myšlení)...34 // Pojmy a slova...36 // Znakový charakter jazyka (řeči)...42 // Stavba jazyka (jazykový systém a struktura)...49 // Jednotky zvukového (a grafického) plánu jazyka...58 // Hláska/foném...58 // Fonologický systém (češtiny)...59 // Vyšší zvukové jednotky...61 // Zvukové prostředky suprasegmentální...63 // Jednotky grafické...64 // Písmo a pravopis...66 // Jednotky významového plánu jazyka...68 // Morfém...68 // К metodě morfémové analýzy...69 // Slovo... 71 // Lexikální význam...76 // Význam emocionální...78 // Gramatický význam...79 // Slovní druhy...79 // Gramatické kategorie...81 // Lexikální systém...83 // Věta...87 // Struktura věty...92 // Přehled a roztřídění jednotek...94 // Vztahy v jazykovém systému...98 // Paradigmatické vztahy...99 // Syntagmatické vztahy...101 // Syntaktické vztahy větné...102 // Syntaktické vztahy větotvorné...105 // Syntaktické vztahy textové...106 // Jazyk a společnost...110 // Klasifikace jazyků...115 // Sociolingvistická klasifikace jazyků...115 // Geografická (areální) klasifikace...116 // Genetická (genealogická) klasifikace...117 // Typologická klasifikace jazyků ...118// Typ češtiny 120 // Vývoj jazyka ...122 // Původ jazyka ...123 // Jak se jazyk vyvíjí...124 // Příčiny jazykových změn ...126 // "Zákony” vývoje jazyka...127 // Historickosrovnávací metoda v jazykovědě...129 // Divergence a konvergence ve vývoji jazyka...130 // Jazykověda... 134 // Věcný rejstřík... ...143 // Literatura...153

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC