Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 22.10.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(0.7) Půjčeno:2x 
BK
Příručka
3., přepracované a rozšířené vyd.
Praha : Galén, c2000
xlviii,791 s. : il.

objednat
ISBN 80-86257-10-X (váz.)
němčina
Přeloženo z němčiny
Obsahuje ilustrace, tabulky, úvod, předmluvu, rejstřík
000116260
Úvod V // Předmluvy VI // Poděkování VII // 1. NÁMĚTY PRO PRÁCI NA ODDĚLENÍ // 1.1. Příjem nemocného 2 // 1.2. Somatické vyšetření 2 // 1.3. Recept 5 // 1.3.1. Vystavení receptu 5 // 1.3.2. Recept na omamné látky 6 // 1.4. Propuštění nemocného 6 // 1.4.1. Propuštění 6 // 1.4.2. Propouštěcí zpráva 7 // 1.5. Umírání a smrt nemocného 7 // 1.5.1. Umírající nemocný 7 // 1.5.2. List o prohlídce mrtvého 8 // 1.5.3. Transplantace orgánů 8 // 1.5.4. Pitva 9 // 1.6. Poučení a informace 9 // 1.7. Problémy na oddělení 10 // 1.7.1. Píchnutí jehlou 10 // 1.7.2. Krvácení z nosu 11 // 1.7.3. Akutní glaukom 12 // 1.7.4. Akutní idiopatické ohluchnutí 12 // 1.7.5. Dekubitus 12 // 1.7.6. Multirezistentní Staphylococcus aureus 14 // 1.7.7. Škytavka 15 // 1.8. Co smí lékař po promoci 16 // 1.9. Internet v nemocnici 16 // 1.10. Náklady v nemocnici 17 // 1.11. Ekologie v nemocnici 18 // 1.12. Některé častější diagnózy MKN 10 19 // 2. LÉKAŘSKÁ PRACOVNÍ TECHNIKA // 2.1. Stupňové schéma dezinfekce kůže 22 // 2.2. Injekční technika 22 // 2.2.1. Intrakutánní injekce (i.e.) 22 // 2.2.2. Podkožní injekce (s.c.) 22 // 2.2.3. Intramuskulámi injekce (i.m.) 23 // 2.2.4. Intravenózni injekce (i.v.) 23 // 2.3. Punkce 24 // 2.3.1. Venepunkce periferní krve 24 // 2.3.2. Centrálni žilní katétr a katetrizace a. pulmonalis 26 // 2.3.3. Arteriální punkce 31 // 2.3.4. Pleurální punkce 33 // 2.3.5. Lumbální punkce (punkce likvoru) 35 // 2.3.6. Peritoneální punkce (punkce ascitu) 36 // 2.3.7. Implantovatelný žilní katétr (»port«) 37 // 2.4. Odběr materiálu pro bakteriologické vyšetření 38 // 2.4.1. Hemokultura 38 // 2.4.2. Moč 39 // 2.4.3. Sputum 39 // 2.4.4. Bronchiální/tracheální sekret 39 // 2.4.5. Stolice/výtěry z rekta a konečníku 40 // 2.4.6. Výtěry 41 // 2.4.7. Materiál z otevřených procesů, z ran a punktátů 41 //
2.4.8. Cévní katétry 42 // 2.4.9. Odběr materiálu na speciální vyšetření 42 // 2.5. Biopsie „ 43 // 2.5.1. Punkce kostní dřeně /trepanobiopsie kostní dřeně 43 // 2.5.2. Jatemí biopsie 44 // 2.5.3. Biopsie ledvin 44 // 2.6. Sondy a drenáže 44 // 2.6.1. Sonda ke kompresi jícnu 44 // 2.6.2. Žaludeční sonda, sonda pro tenké střevo 46 // 2.6.3. Pooperační drenáž 48 // 2.6.4. Močový katétr 48 // 2.6.5. Pleurálni drenáž 50 // 2.7. Transfúze krve a složek krve 52 // 2.7.1. Právní zásady 52 // 2.7.2. Krevní přípravky a jejich indikace 53 // 2.7.3. Provedení transfúze 54 // 2.7.4. Potransfúzní reakce 56 // 2.7.5. Riziko infekce při transfúzi // 2.7.6. Autotransfúze 57 // 2.8. Parenterální výživa a terapie 58 // 2.8.1. Zásady parenterální výživy 60 // 2.8.2. Schémata pro parenterální výživu 61 // 2.9. Zvláštní výživa - výživa žaludeční sondou 62 // 2.10. Ventilace 63 // 2.10.1. Indikace 63 // 2.10.2. Orofaryngeální intubace 63 // 2.10.3. Extubace 64 // 2.10.4. Přístrojová ventilace 65 // 3. AKUTNÍ STAVY // 3.1. Kardiopulmonální resuscitace 68 // 3.2. Šok 72 // 3.2.1. Klinický obraz a obecné zásady terapie šoku 72 // 3.2.2. Hypovolemický šok 73 // 3.2.3. Kardiogenn9 šok 74 // 3.2.4. Septický šok 75 // 3.2.5. Anafylaktický šok 75 // 3.3. Kóma 76 // 3.3.1. Klinický obraz a obecné zásady terapie kómatu 76 // 3.3.2. Diabetické kóma 77 // 3.3.3. Hypoelykemické kóma 77 // 3.3.4. Tyreotoxické kóma 78 // 3.3.5. Hypotyreotické kóma 78 // 3.3.6. Uremické kóma 78 // 3.3.7. Jaterní kóma 78 // 3.3.8. Addisonská krize 78 // 3.3.9. Hypofyzámí kóma 78 // 3.3.10. Cerebrálni kóma 79 // 3.4. Otravy 79 // 3.4.1. Obecné zásady terapie otrav 79 // 3.4.2. Otrava alkoholem 80 // 3.4.3. Jiné speciální otravy 81 // 3.4.4. Toxikologické informace 85 // 3.5. Syndrom dechové tísně dospělých (ARDS) 85 // 3.6. Krvácení z horní části trávicí trubice 86 //
3.7. Konzumpční koagulopatie - diseminovaná intravaskulární koagulace (DIC) 88 // 3.8. Popáleniny 89 // 3.9. Poškození chladem 91 // 3.9.1. Podchlazení 91 // 3.9.2. Omrzliny 92 // 3.10. Utopení 92 // 3.11. Úpal 93 // 3.12. Aspirace cizího tělesa 93 // 3.13. Polytrauma 94 // 4. KARDIOLOGIE // 4.1. Hlavní příznaky a jejich diferenciální diagnóza 98 // 4.1.1. Retrostemální bolest 98 // 4.1.2. Kardiálně podmíněná dyspnoe 99 // 4.1.3. Cyanóza 101 // 4.1.4. Městnání v oblasti horní duté žíly 101 // 4.1.5. Palpitace 102 // 4.1.6. Synkopa 102 // 4.2. Diagnostické metody 104 // 4.2.1. Poslech srdce 104 // 4.2.2. Časové intervaly srdečního cyklu 106 // 4.2.3. Provedení a vyhodnocení 108 // 4.2.4. EKG - patologické nálezy 110 // 4.2.5. Dlouhodobé monitorování EKG (Holter) 114 // 4.2.6. Zátěžové EKG (ergometrie) 114 // 4.2.7. Echokardiografie 115 // 4.2.8. Scintigrafie myokardu 117 // 4.2.9. Srdeční katetrizace 118 // 4.2.10. Elektrofyziologické vyšetření 119 // 4.3. Ischemická choroba srdeční 119 // 4.4. Akutní infarkt myokardu 123 // 4.5. Srdeční insuficience 128 // 4.5.1. Chronická srdeční insuficience 128 // 4.5.2. Akutní plicní edém 132 // 4.6. Arytmie 133 // 4.6.1. Tachyarytmie 133 // 4.6.2. Antiarytmika 138 // 4.6.3. Bradyarytmie 140 // 4.6.4. Kardiostimulace 142 // 4.7. Zánětlivá onemocnění srdce 144 // 4.7.1. Endokarditidy 144 // 4.7.2. Myokarditida 145 // 4.7.3. Perikarditida 146 // 4.8. Chlopňové vady 148 // 4.8.1. Mitrální stenóza 149 // 4.8.2. Mitrální insuficience 150 // 4.8.3. Prolaps mitrální chlopně 150 // 4.8.4. Aortální stenóza 151 // 4.8.5. Aortální insuficience 152 // 4.8.6. Trikuspidální stenóza 153 // 4.8.7. Trikuspidální insuficience 153 // 4.9. Kardiomyopatie 154 // 4.9.1. Hypertrofické kardiomyopatie (HCM) 154 // 4.9.2. Dilatační (kongestivní) // 4.9.3. Restriktivní kardiomyopatie (RCM) 156 //
4.9.4. Sekundárni kardiomyopatie 157 // 4.10. Vrozené srdeční vady 158 // 4.10.1. Defekt síňového septa (ASD) 158 // 4.10.2. Defekt komorového septa (VSD) 159 // 5. ONEMOCNĚNÍ CÉV // 5.1. Hlavní příznaky a jejich diferenciální diagnóza 162 // 5.1.1. Bércový vřed 162 // 5.1.2. Bolesti dolních končetin 163 // 5.1.3. Otoky dolních končetin 163 // 5.2. Diagnostické metody164 // 5.2.1. Klinické testy arteriálního překrvení 164 // 5.2.2. Klinické testy u onemocnění žil 165 // 5.2.3. Přístrojová diagnostika 166 // 5.3. Nemoci oběhu 168 // 5.3.1. Hypertenze 168 // 5.3.2. Hypotenze 177 // 5.4. Nemoci tepen 178 // 5.4.1. Obstrukční choroba periferních tepen (OCHPT) 178 // 5.4.2. Akutní uzávěr končetinové tepny 181 // 5.4.3. Aneuryzma břišní aorty 182 // 5.4.4. Aneurysma dissecans aortae 183 // 5.5. Onemocnění žil 184 // 5.5.1. Varixy (chronická žilní insuficience) 184 // 5.5.2. Hluboká žilní trombóza (flebotrombóza) 185 // 5.5.3. Tromboflebitida 187 // 5.5.4. Chronická hluboká žilní insuficience 188 // 5.6. Lymfedém 188 // 6. PLÍCE // 6.1. Hlavní příznaky a jejich diferenciální diagnóza 192 // 6.1.1. Dušnost (dyspnoe)192 // 6.1.2. Stridor 193 // 6.1.3. Kašel 193 // 6.1.4. Expektorace (sputum) 193 // 6.1.5. Hemoptýza 194 // 6.1.6. Pneumotorax 194 // 6.1.7. Pleurální výpotek 195 // 6.1.8. Chylotorax, hematotorax a empyém hrudníku 196 // 6.2. Diagnostické metody 197 // 6.2.1. Fyzikální vyšetření plic 197 // 6.2.2. Zobrazovací metody 199 // 6.2.3. Vyšetřování plicní funkce 199 // 6.2.4. Analýza krevních plynů 200 // 6.2.5. Bronchoskopie 201 // 6.3. Obstrukční onemocnění dýchacích cest 201 // 6.3.1. Asthma bronchiale 201 // 6.3.2. Chronická obstrukční bronchitida 204 // 6.3.3. Plicní emfyzém 205 // 6.3.4. Bronchiektázie 206 // 6.4. Restriktivní plicní onemocnění 206 // 6.4.1. Sarkoidóza (m. Besnier--Boeck-Schaumann) 206 //
6.4.2. Pneumokoniózy (onemocnění z prašné inhalace) 207 // 6.4.3. Exogénni alergická alveolitida 208 // 6.4.4. Jiné plicní fibrózy 209 // 6.5. Infekční plicní onemocnění 209 // 6.5.1. Pneumonie 209 // 6.5.2. Pneumonie u imunokompromitovaných 212 // 6.5.3. Pleuritida 212 // 6.5.4. Tuberkulóza 212 // 6.5.5. Mediastinitida 215 // 6.6. Nádorová onemocnění plic 215 // 6.6.1. Bronchogenní karcinom 215 // 6.6.2. Ostatní nádory hrudníku 216 // 6.7. Onemocnění plicních cév 217 // 6.7.1. Plicní embólie 217 // 6.7.2. Plicní hypertenze a cor pulmonale 218 // 6.8. Syndrom spánkové apnoe 219 // 7. TRÁVICÍ ÚSTROJÍ // 7.1. Hlavní příznaky a jejich diferenciální diagnóza 222 // 7.1.1. Náhlé příhody břišní 222 // 7.1.2. Dysfagie (porucha polykání) 225 // 7.1.3. Nauzea a zvracení 227 // 7.1.4. Průjem 228 // 7.1.5. Zácpa 230 // 7.1.6. Krev ve stolici 231 // 7.1.7. Pruritus 232 // 7.1.8. Dyspepsie 233 // 7.2. Diagnostické metody 234 // 7.2.1. Rektální vyšetření 234 // 7.2.2. Zobrazovací metody 235 // 7.2.3. Endoskopické metody 236 // 7.2.4. Funkční diagnostika GIT 237 // 7.3. Jícen 239 // 7.3.1. Refluxní ezofagitida 239 // 7.3.2. Hiátové hernie 240 // 7.3.3. Karcinom jícnu 241 // 7.3.4. Divertikly jícnu 242 // 7.3.5. Poruchy motility jícnu 242 // 7.4. Žaludek a duodenum 243 // 7.4.1. Akutní gastritída a stresové léze 243 // 7.4.2. Chronická gastritída 244 // 7.4.3. Peptický vřed 244 // 7.4.4. Chirurgie vředu 247 // 7.4.5. Karcinom žaludku 248 // 7.5. Pankreas 250 // 7.5.1. Akutní pankreatitida 250 // 7.5.2. Chronická pankreatitida 252 // 7.5.3. Karcinom pankreatu 253 // 7.6. Tenké a tlusté střevo 254 // 7.6.1. Akutní apendicitida 254 // 7.6.2. Ileus 255 // 7.6.3. Ischemická střevní onemocnění 258 // 7.6.4. Divertikulóza/divertikulitida 259 // 7.6.5. Polypy tlustého střeva 260 // 7.6.6. Kolorektální karcinom 261 // 7.6.7. M. Crohn a colitis ulcerosa 263 //
7.6.8. Dráždivý tračník (colon irritabile) 265 // 7.6.9. Malasimilační sy (MAS) 266 // 7.7. Anus a rektum 268 // 7.7.1. Hemoroidy 268 // 7.7.2. Další anorektální onemocnění 269 // 7.8. Kýly 270 // 7.8.1. Tříselná kýla 270 // 7.8.2. Femorální kýla 271 // 7.8.3. Kýla v jizvě 271 // 8. JÁTRA A ŽLUČOVÉ CESTY // 8.1. Hlavní příznaky a jejich // 8.1.1. Ikterus 274 // 8.1.2. Ascites 276 // 8.1.3. Hepatomegalie 277 // 8.2. Diagnostické metody 278 // 8.2.1. Laboratorní vyšetření v hepatologii 278 // 8.2.2. Zobrazovací metody 279 // 8.3. Virová hepatitída 280 // 8.3.1. Akutní virová hepatitída 280 // 8.3.2. Chronická virová hepatitída 283 // 8.3.3. Autoimunitní chronická aktivní hepatitída (CAH) 284 // 8.4. Toxická poškození jater 284 // 8.4.1. Steatóza jater, alkoholické jaterní léze 284 // 8.4.2. Léky a poškození jater 285 // 8.5. Cirhóza jater 286 // 8.5.1. Jatemí cirhóza obecně 286 // 8.5.2. Primární biliámí cirhóza (PBC) 288 // 8.5.3. Primárni sklerotizující cholangitida 288 // 8.5.4. Komplikace při cirhóze 289 // 8.6. Nádory 292 // 8.7. Poruchy funkce jater v těhotenství 293 // 8.8. Onemocnění žlučníku a žlučových cest 294 // 8.8.1. Žlučové kaménky 294 // 8.8.2. Cholecystitida 296 // 8.8.3. Akutní hnisavá cholangitida 297 // 9. LEDVINY // 9.1. Základní příznaky, nálezy a jejich diferenciální diagnóza 300 // 9.1.1. Oligurie/anurie 300 // 9.1.2. Polyurie 301 // 9.1.3. Polakisurie/dysurie 302 // 9.1.4. Bolesti v bederní krajině 302 // 9.1.5. Hematurie 303 // 9.1.6. Leukocyturie 304 // 9.1.7. Proteinurie 304 // 9.2. Diagnostické metody 305 // 9.2.1. Vyšetření moči 305 // 9.2.2. Vyšetření krve 306 // 9.2.3. Zobrazovací metody 307 // 9.3. Infekce močových cest 308 // 9.3.1. Cystitida 308 // 9.3.2. Komplikované infekce močových cest 309 // 9.3.3. Pyelonefritida (PN) 309 // 9.3.4. Urosepse 310 //
9.4. Nemoci renálních cév 311 // 9.4.1. Stenóza renální artérie 311 // 9.4.2. EPH-gestóza 312 // 9.4.3. Hemolyticko-uremický syndrom (HUS) 313 // 9.5. Glomerulopatie 313 // 9.5.1. Glomerulonefritida (GN) 313 // 9.5.2. Nefrotický syndrom 315 // 9.5.3. Diabetická nefropatie 317 // 9.6. Tubulo-intersticiální choroby ledvin 318 // 9.6.1. Intersticiální nefritidy 318 // 9.6.2. Analgetická nefropatie 319 // 9.6.3. Cystické ledviny (ADPKD) 319 // 9.6.4. Poškození ledvin u plazmocytomu 319 // 9.6.5. Nefrolitiáza 319 // 9.7. Nedostatečnost ledvin 321 // 9.7.1. Akutní selhání ledvin (ASL) 321 // 9.7.2. Postrenální ASL 322 // 9.7.3. ASL po rtg kontrastních látkách 324 // 9.7.4. Chronická nedostatečnost ledvin 324 // 9.7.5. Dialýza 325 // 9.7.6. Transplantace ledvin 327 // 9.8. Malformace, nádory a inkontinence moči 329 // 9.8.1. Malformace 329 // 9.8.2. Adenokarcinom ze světlých buněk 329 // 9.8.3. Inkontinence moči 329 // 10. VODNÍ A ELEKTROLYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ // 10.1. Základní příznaky a jejich diferenciální diagnóza 332 // 10.1.1. Otoky 332 // 10.1.2. Tetanie 333 // 10.2. Metabolismus vody a natria 334 // 10.2.1. Dehydratace 335 // 10.2.2. Hyperhydratace 336 // 10.3. Metabolismus kalia 338 // 10.3.1. Hypokalémie (K+< 3,5 mmol/l) 338 // 10.3.2. Hyperkalémie (K+> 5,5 mmol/l) 339 // 10.4. Metabolismus kalcia 340 // 10.4.1. Hypokalcémie (Ca2+ <2,2 mmol/l) 341 // 10.4.2. Hyperkalcémie (Ca2+ >2.6 mmol/l) 342 // 10.5. Metabolismus magnézia 343 // 10.5.1. Hypomagnezémie (Mg2+ < 0.7 mmol/l) 343 // 10.5.2. Hypermagnezémie (Mg2+ >1.1 mmol/l) 344 // 10.6. Acidobazická rovnováha (ABR) 344 // 10.6.1. Metabolická acidóza 346 // 10.6.2. Metabolická alkalóza 347 // 10.6.3. Respirační acidóza 348 // 10.6.4. Respirační alkalóza 348 // 10.7. Osteoporóza a osteomalacie 349 // 10.7.1. Osteoporóza 349 // 10.7.2. Osteomalacie 350 // 11. POHLAVNÍ ORGÁNY // 11.1. Mamma 354 //
11.1.1. Hlavní příznaky a diferenciální diagnóza 354 // 11.1.2. Diagnostické metody 355 // 11.1.3. Karcinom mammy 355 // 11.1.4. Mastopatie 357 // 11.1.5. Mastodynie 358 // 11.2. Zevní a vnitřní genitál 358 // 11.2.1. Hlavní příznaky a jejich diferenciální diagnóza 358 // 11.2.2. Vulvitida a adnexitida 359 // 11.2.3. Uterus myomatosus 361 // 11.2.4. Karcinom děložního hrdla 361 // 11.2.5. Karcinom děložního těla (karcinom endometria) 362 // 11.2.6. Endometrióza 362 // 11.2.7. Ovariální nádory 363 // 11.3. Prostata 364 // 11.3.1. Adenom prostaty 364 // 11.3.2. Karcinom prostaty 365 // 11.3.3. Prostatilida 365 // 11.3.4. Parafimóza 366 // 11.4. Varlata 366 // 11.4.1. Diferenciální diagnóza zvětšení varlat 366 // 11.4.2. Torze varlat 366 // 11.4.3. Epididymitida 367 // 11.4.4. Maligní nádory varlat 367 // 11.5. Sexuálně přenosné choroby 367 // 11.5.1. Nespecifické urogenitální infekce 368 // 11.5.2. Gonorea (kapavka) 368 // 11.5.3. Syfilis (lues) 369 // 12. ENDOKRINOLOGIE // 12.1. Štítná žláza 372 // 12.1.1. Stanovení diagnózy 372 // 12.1.2. Terapie 374 // 12.1.3. Struma 375 // 12.1.4. Karcinom štítné žlázy 376 // 12.1.5. Hypertyreóza 377 // 12.1.6. Hypotyreóza 380 // 12.1.7. Tyreoiditidy 381 // 12.2. Nadledviny 382 // 12.2.1. Fyziologie 382 // 12.2.2. Diagnostické metody 382 // 12.2.3. Cushingův sy (CS) 383 // 12.2.4. Hypokortizolismus /insuficience kůry nadledvin 384 // 12.2.5. Hyperaldosteronismus, ni. Conn 386 // 12.2.6. Virilizace a hirsutismus 386 // 12.2.7. Feochromocytom 387 // 12.3. Příštítná tělíska (paratyreoidea) 388 // 12.3.1. Primární hyperparatyreóza 388 // 12.3.2. Hypoparatyreóza 388 // 12.4. Hypofýza 389 // 12.4.1. Test hypofyzámí osy 389 // 12.4.2. Insuficience hypofýzy (hypopituitarismus) 390 // 12.4.3. Hyperpituitarismus, tumory předního laloku hypofýzy 390 // 12.4.4. Diabetes insipidus (DI) 391 //
12.5. Hormonálně aktivní tumory, karcinoid 392 // 12.5.1. Inzulínom392 // 12.5.2. VlPom (Vemerův-Morrisonův sy) 392 // 12.5.3. Gastrinom (Zollingemv-Ellisonův sy) 393 // 12.5.4. Karcinoid 393 // 13. PŘEMĚNA LATKOVÁ // 13.1. Metabolismus glukózy 396 // 13.1.1. Diabetes mellitus 396 // 13.1.2. Pozdní komplikace cukrovky 401 // 13.1.3. Coma diabeticum 402 // 13.1.4. Hypoglykemické kóma 404 // 13.2. Hyperlipoproteinémie 404 // 13.3. Hyperurikéinie a dna 406 // 13.4. Mnohočetný metabolický syndrom (Reevenův syndrom) 408 // 13.5. Porfyrie 409 // 14. HEMATOLOGIE // 14.1. Hlavní příznaky a jejich diferenciální diagnóza 412 // 14.1.1. Anémie 412 // 14.1.2. Polyglobulie 413 // 14.1.3. Krvácivé stavy 414 // 14.1.4. Leukocytóza (L nad 10.10 9/l) 416 // 14.1.5. Zvětšeni lymfatických uzlin 417 // 14.1.6. Splenomegalie 417 // 14.2. Diagnostické metody 418 // 14.2.1. Krevní obraz 418 // 14.2.2. Koagulační testy 419 // 14.3. Choroby červených krvinek 421 // 14.3.1. Poruchy metabolismu železa 421 // 14.3.2. Anémie z nedostatku železa 421 // 14.3.3. Pemiciózní anémie 423 // 14.3.4. Hemolytické anémie 424 // 14.3.5. Anémie chronických (systémových) chorob 425 // 14.3.6. Hemochromatóza, hemosideróza 426 // 14.3.7. Polycythaemia vera 426 // 14.3.8. Dřeňové útlumy 427 // 14.4. Choroby bílých krvinek a kostní dřeně 427 // 14.4.1. Akutní leukémie 427 // 14.4.2. Chronická lymfatická leukémie (CCL) 429 // 14.4.3. Chronická myeloidní leukémie 429 // 14.4.4. Syndrom myelofibrózy 431 // 14.4.5. Agranulocytóza 431 // 14.5. Choroby lymfatického systému (lymforetikulárního systému) 432 // 14.5.1. M. Hodgkin (maligní lymfogranulom) 432 // 14.5.2. Non-hodgkinské lymfomy (NHL) 433 // 14.6. Choroby trombocytů 435 // 14.6.1. Polékové trombocytopenie 436 // 14.6.2. Idiopatická trombocytopenická purpura (ITP) 436 // 14.6.3. Trombocytóza 437 // 14.7. Koagulopatie 437 // 14.7.1. Hemofilie A a B 437 //
14.7.2. Syndrom von Willebranda 439 // 14.7.3. lmunokoagulopatie 439 // 14.7.4. Nedostatek koagulačních faktorů 439 // 15. PRAKTICKÁ ONKOLOGIE // 15.1. Klasifikační systém TNM 442 // 15.2. Metastazování 442 // 15.3. Onkologická terapie 443 // 15.3.1. Základní pravidla 443 // 15.3.2. Cytostatická terapie 445 // 15.3.3. Nežádoucí účinky cytostatické terapie 446 // 15.3.4. Terapie zářením 450 // 15.3.5. Terapie bolestí u nádorů 450 // 15.3.6. Transplantace kostní dřeně 451 // 15.4. Paraneoplastické syndromy 453 // 15.5. Nádorové markéry 454 // 16. NEUROLOGIE A PSYCHIATRIE // 16.1. Neurologické vyšetření 458 // 16.1.1. Mozkové nervy 458 // 16.1.2. Reflexy 459 // 16.1.3. Napínací manévry 460 // 16.1.4. Tonus 460 // 16.1.5. Síla 461 // 16.1.6. Senzibilita461 // 16.1.7. Koordinace 462 // 16.2. Hlavní příznaky a neurologické syndromy 462 // 16.2.1. Svalová slabost 462 // 16.2.2. Mozečkový syndrom 462 // 16.2.3. Tremor 463 // 16.2.4. Poruchy chůze 464 // 16.2.5. Míšní syndromy 464 // 16.2.6. Závrať 465 // 16.2.7. Tinnitus a nedoslýchavost 467 // 16.2.8. Bolest hlavy 467 // 16.2.9. Bolesti v zádech 471 // 16.3. Diagnostické metody 473 // 16.3.1. Vyšetření likvoru 474 // 16.3.2. Neuroradiologické metody 474 // 16.4. Epilepsie 475 // 16.5. Akutní poruchy prokrvení mozku (iktus) 477 // 16.5.1. Mozková ischémie 479 // 16.5.2. Krvácení do mozku 481 // 16.6. Intrakraniální hematomy 481 // 16.6.1. Subarachnoidální krvácení 481 // 16.6.2. Epidurální hematom 482 // 16.6.3. Subdurální hematom 483 // 16.6.4. Trombózy sinusů a mozkových žil 483 // 16.7. Zvýšený nitrolebeční tlak 484 // 16.8. Infekce CNS 486 // 16.8.1. Meningitidy 486 // 16.8.2. Encefalitidy 487 // 16.8.3. Mozkový absces 488 // 16.9. Onemocnění bazálních ganglií 488 // 16.9.1. Příznaky 488 // 16.9.2. Morbus Parkinson a parkinsonský syndrom 489 // 16.10. Další neurologická onemocnění a syndromy 491 //
16.11. Psychiatrie ve vnitřním lékařství 493 // 16.11.1. Přehled 493 // 16.11.2. Alkoholová závislost a abstinenční delirium 494 // 16.11.3. Nemocný ohrožený sebevraždou 496 // 16.12. Demence 496 // 16.12.1. Alzheimerova choroba 498 // 16.12.2. Multiinfarktová demence 498 // 17. KOŽNÍ CHOROBY // 17.1. Eflorescence a jejich diferenciální diagnóza 500 // 17.1.1. Jednotlivé eflorescence jako hlavní příznak 500 // 17.1.2. Uspořádání (konfigurace) a seskupení eflorescencí 501 // 17.1.3. Typická lokalizace kožních chorob 502 // 17.2. Diagnostické metody 503 // 17.2.1. Typy alergické reakce (podle Coombse a Gella) 503 // 17.2.2. Alergologické testy 503 // 17.2.3. Mykologie 503 // 17.3. Infekční kožní choroby 504 // 17.3.1. Erysipel (růže) 504 // 17.3.2. Herpes zoster (pásový opar) 504 // 17.3.3. Scabies (svrab) 505 // 17.3.4. Choroby související s kousnutím klíštětem 505 // 17.4. Choroby spojené s pruritem 506 // 17.4.1. Diferenciální diagnóza pruritu 506 // 17.4.2. Urticaria (kopřivka) 506 // 17.5. Ekzém 507 // 17.5.1. Akutní kontaktní ekzém, kontaktní dermatitída 507 // 17.5.2. Chronický kontaktní ekzém 507 // 17.6. Atopický ekzém (neurodermitis) 508 // 17.7. Psoriasis vulgaris 509 // 17.8. Kožní nádory 510 // 17.8.1. Bazaliom 510 // 17.8.2. Spinocelulámí karcinom 510 // 17.8.3. Melanom 510 // 17.9. Kožní nálezy u systémových onemocnění 511 // 17.10. Kožní choroby jako vedlejší účinek léků 512 // 18. REVMATOLOGIE // 18.1. Diferenciální diagnóza hlavních příznaků 516 // 18.1.1. Bolesti kloubů 516 // 18.1.2. Kožní změny a uzly 521 // 18.1.3. Raynaudův syndrom 521 // 18.1.4. Syndrom fibromyalgie 522 // 18.1.5. Chronický únavový syndrom 522 // 18.2. Diagnostické metody 523 // 18.2.1. Neutrální-O-metoda 523 // 18.2.2. Rentgenologické vyšetření skeletu 524 // 18.2.3. Laboratorní diagnóza u systémových chorob 525 //
18.3. Degenerativní onemocnění kloubů a páteře 528 // 18.3.1. Deformující artróza (osteoartróza) 528 // 18.3.2. Degenerativní onemocnění páteře 528 // 18.3.3. Polyartróza prstů rukou 529 // 18.3.4. Periartritida ramene (periarthritis humeroscapularis) 529 // 18.3.5. Pagetova choroba (ostitis deformans) 530 // 18.4. Zánětlivá onemocnění kloubů a páteře 531 // 18.4.1. Revmatoidní artritida (RA) 531 // 18.4.2. Spondylartritidy 534 // 18.4.3. Reaktivní artritida / Reiterův syndrom 535 // 18.5. Kolagenózy, vaskulitidy 536 // 18.5.1. Systémový lupus erythematodes (SLE) 536 // 18.5.2. Progresivní systémová sklerodermie 537 // 18.5.3. Sjögrenův syndrom 538 // 18.5.4. Polymyozitida a dermatomyozitida 538 // 18.5.5. Smíšená choroba pojivá (MCTD) 539 // 18.5.6. Revmatická polymyalgie 539 // 18.5.7. Nodózní polyarteriitida (panarteriitis nodosa) 540 // 18.5.8. Takayashuova choroba (»bezpulsová nemoc«) 540 // 18.5.9. Obliterující trombangiitida (Winiwarterova-Biirgerova choroba) 541 // 18.5.10. Hypersenzitivní angiitida 541 // 18.5.11. Wegenerova granulomatóza 541 // 18.5.12. Syndrom Churgúv-Straussové 542 // 18.6. Terapie kolagenóz a vaskulitid 542 // 19. OPEROVANÝ PACIENT // 19.1. Predoperační období 546 // 19.1.1. Anamnéza a fyzikální vyšetření 546 // 19.1.2. Základní vyšetření 546 // 19.1.3. Další vyšetření a opatření 547 // 19.1.4. Transfúze krve a krevní ztráty 547 // 19.1.5. Poučení nemocného a souhlas s operací 548 // 19.1.6. Příjem jídla a tekutin, kouření, hygiena 548 // 19.2. Operační období 548 // 19.2.1. Přípravy na operačním sále 548 // 19.2.2. Způsoby anestézie 549 // 19.3. Pooperační období 551 // 19.3.1. Pooperační komplikace 551 // 19.3.2. Pooperační terapie na oddělení 552 // 19.4. Rizikový pacient 553 // 19.4.1. Diabetes mellitus 553 // 19.4.2. Renální insuficience 554 // 19.4.3. Ischemická choroba srdeční 554 //
20. TRAUMATOLOGIE // 20.1. Všeobecná traumatolOgie 558 // 20.1.1. Postup při ošetřování ran 558 // 20.1.2. Vymknutí 559 // 20.1.3. Zlomeniny 560 // 20.1.4. Komplikace hojení zlomenin 561 // 20.1.5. Dětské zlomeniny 563 // 20.1.6. Imobilizační obvazy 564 // 20.1.7. Terapie extenzí 565 // 20.1.8. Osteosyntéza 565 // 20.2. Poranění páteře 566 // 20.2.1. Krční páteř 566 // 20.2.2. Zlomeniny hrudních a bederních obratlů 567 // 20.3. Poranění v oblasti ramene 567 // 20.3.1. Zlomeniny klíční kosti 567 // 20.3.2. Akromioklavikulámí vymknutí 568 // 20.3.3. Vymknutí ramenního kloubu (luxatio humeri) 569 // 20.4. Poranění horní končetiny 570 // 20.4.1. Zlomeniny proximální části pažní kosti 570 // 20.4.2. Diafyzámí zlomeniny pažní kosti 571 // 20.4.3. Zlomeniny distální části pažní kosti 571 // 20.4.4. Vymknutí loketního kloubu 571 // 20.5. Poranení předloktí572 // 20.5.1. Zlomeniny olekranu 572 // 20.5.2. Zlomeniny hlavičky radia 572 // 20.5.3. Diafyzární zlomeniny předloktí 573 // 20.5.4. Zlomeniny distální části radia 573 // 20.6. Poranění ruky 575 // 20.6.1. Zlomeniny člunkové kosti 575 // 20.6.2. Zlomeniny metakarpů a článků prstu 575 // 20.6.3. Poraněni šlach natahovačů (extenzorů) 576 // 20.6.4. Poraněni šlach ohýbačů (flexorů) 576 // 20.6.5. Traumatické amputace 576 // 20.7. Poranění hlavy a mozku (PHM) 577 // 20.8. Poranění hrudníku 578 // 20.9. Poranění břicha 580 // 20.10. Poranění močového a pohlavního ústrojí 580 // 20.11. Poranění pánve a kyčle 581 // 20.11.1. Zlomeniny kostí pánve - izolované 581 // 20.11.2. Zlomeniny pánve s poraněním pánevního kruhu 581 // 20.11.3. Roztržení spony stydké (symfzeolýza) 582 // 20.11.4. Vymknuti kyčelního kloubu 582 // 20.11.5. Zlomeniny acetabula 583 // 20.11.6. Zlomeniny krčku stehenní kosti 583 //
20.11.7. Zlomeniny pertrochanterické (extrakapsulámí) 585 // 20.11.8. Zlomeniny subtrochanterické 585 // 20.11.9. Diafyzámí zlomeniny stehenní kosti 585 // 20.12. Poranění kolenního kloubu 586 // 20.12.1. Vymknutí čéšky 586 // 20.12.2. Zlomeniny čéšky 586 // 20.12.3. Poranění vazivového aparátu 587 // 20.12.4. Poranění menisků 588 // 20.13. Poranění bérce 589 // 20.13.1. Zlomeniny hlavice holenní kosti 589 // 20.13.2. Diafyzámí zlomeniny kostí bérce 590 // 20.13.3. Zlomeniny distálního konce holenní kosti (pylonu) 590 // 20.14. Poranění hlezenního kloubu a nohy 591 // 20.14.1. Poranění hlezenního kloubu 591 // 20.14.2. Ruptury Achillovy šlachy 592 // 20.14.3. Zlomeniny hlezenní kosti 593 // 20.14.4. Zlomeniny patní kosti 593 // 20.14.5. Zlomeniny nártu a prstů nohy 594 // 21. INFEKCE // 21.1. Hlavní příznak horečka a její diferenciální diagnóza 596 // 21.1.1. Horečka nejasného původu 596 // 21.1.2. Nozokomiální infekce 598 // 21.1.3. Kalkulovaná iniciální terapie antibiotiky 598 // 21.2. Sepse 600 // 21.3. Bakteriální infekce 602 // 21.3.1. Infekce vyvolané baktériemi rodu Acinetobacter 602 // 21.3.2. Aktinomykóza 602 // 21.3.3. Anaerobní infekce 602 // 21.3.4. Borreliózy03 // 21.3.5. Brucelózy (Bangova nemoc, maltská horečka) 603 // 21.3.6. Kampylobakteriózy 604 // 21.3.7. Chlamydiózy 604 // 21.3.8. Klostridiové infekce 604 // 21.3.9. Diftérie 605 // 21.3.10. Infekce vyvolané enterobaktériemi 605 // 21.3.11. Hemofilové infekce 606 // 21.3.12. Pertuse 606 // 21.3.13. Legionelóza 606 // 21.3.14. Leptospirózy 607 // 21.3.15. Listerióza 607 // 21.3.16. Meningokokové infekce 607 // 21.3.17. Infekce vyvolané mykoplazmaty 607 // 21.3.18. Pseudomonádové infekce 608 // 21.3.19. Rickettsiózy 608 // 21.3.20. Onemocnění působená salmonelami 608 // 21.3.21. Shigelózy 609 // 21.3.22. Stafylokokové infekce a intoxikace 609 //
21.3.23. Streptokokové infekce 610 // 21.3.24. Tularémie 611 // 21.3.25. Vibriové infekce 611 // 21.3.26. Yersiniózy 612 // 21.4. Virové infekce 612 // 21.4.1. Diagnostika virových infekcí 612 // 21.4.2. Infekce vyvolaná virem HIV 613 // 21.4.3. Oportunní infekce provázející HIV infekci 616 // 21.4.4. Adenovirózy619 // 21.4.5. Arbovirózy 619 // 21.4.6. Infekce vyvolané viry Coxsackie 619 // 21.4.7. Infekce vyvolaná virem herpes simplex (HSV) 620 // 21.4.8. Chřipka 620 // 21.4.9. Spalničky 621 // 21.4.10. Infekční mononukleóza 621 // 21.4.11. Příušnice (epidemická parotitida) 621 // 21.4.12. Poliomyelitida (dětská obrna) 622 // 21.4.13. Infekce respiračním syncytiálnim virem (RSV) 622 // 21.4.14. Rotavirové infekce 622 // 21.4.15. Zarděnky (rubeola) 622 // 21.4.16. Vzteklina 623 // 21.4.17. Plané neštovice (varicela) a pásový opar (herpes zoster) 623 // 21.4.18. Cytomegalovirová infekce 624 // 21.5. Mykotická onemocnění 624 // 21.5.1. Systémové mykózy 625 // 21.5.2. Kandidóza (soor, moučnivka) 625 // 21.5.3. Dermatofytózy 626 // 21.5.4. Aspergilóza 626 // 21.5.5. Terapie vzácnějších mykóz 627 // 21.6. Helmintózy 627 // 21.6.1. Diagnostika helmintóz 627 // 21.6.2. Teniózy 627 // 21.6.3. Hydatidóza (cystická a alveolární) 628 // 21.6.4. Enterobióza (oxyurióza), nákaza roupy 629 // 21.6.5. Askarióza 629 // 21.6.6. Schistosomózy (bilharziózy) 629 // 21.7. Protozoární nákazy 630 // 21.7.1. Diagnostika protozoámích nákaz 630 // 21.7.2. Malárie 630 // 21.7.3. Amébóza (amébová dyzentérie) 632 // 21.7.4. Giardióza (lamblióza) 633 // 21.7.5. Leishmaniózy 633 // 21.7.6. Pneumocystóza 633 // 21.7.7. Toxoplazmóza 633 // 21.8. Očkování u dospělých 634 // 21.9. Hlášení infekčních onemocnění 634 // 21.10. Profylaxe infekčních nemocí u cestovatelů 638 //
22. LÉČBA INFEKČNÍCH NEMOCÍ // 22.1. Antibiotická terapie bakteriálních nákaz 642 // 22.1.1. Peniciliny 642 // 22.1.2. Cefalosporiny 644 // 22.1.3. Další beta-laktamová antibiotika 647 // 22.1.4. Tetracykliny 648 // 22.1.5. Aminoglykosidy 648 // 22.1.6. Makrolidy a linkosamidy 649 // 22.1.7. Fluorochinolony (inhibitory gyráz) 650 // 22.1.8. Glykopeptidy 651 // 22.1.9. Jiná antibiotika a chemoterapeutika 651 // 22.1.10. Anaerobní spektrum antibiotik a chemoterapeutik 652 // 22.2. Virostatika 652 // 22.3. Antimykotika 653 // 22.4. Anthelmintika 654 // 23. PROBLÉMY FARMAKOTERAPIE // 23.1. Nomogramy 656 // 23.1.1. Nomogramy pro odhad clearance endogenního kreatininu 656 // 23.1.2. Nomogram pro určení tělesného povrchu u dospělých 657 // 23.2. Terapeutické rozsahy plazmatických hladin některých léčiv 658 // 23.3. Interakce léčiv 660 // 23.4. Léky v těhotenství669 // 23.5. Terapie glukokortikoidy 670 // 23.6. Terapie bolesti (třístupňová) 673 // 23.6.1. Stupně analgetické terapie 673 // 23.7. Psychofarmaka 676 // 23.7.1. Neuroleptika 676 // 23.7.2. Léky používané při poruchách spánku (hypnotika) 678 // 23.7.3. Antidepresiva 679 // 23.8. Antikoagulancia 680 // 23.8.1. Heparin 680 // 23.8.2. Kumarinové deriváty 683 // 23.8.3. Inhibitory agregace trombocytů 685 // 23.8.4. Trombolýza 685 // 23.9. Dávkování léků infúzní pumpou 688 // 23.10. Dávkování léků při renální insuficienci 690 // 23.11. Farmakoterapie při poruchách jater 694 // 23.12. Farmakoterapie u starších pacientů 695 // 24. VYBRANÉ LABORATORNÍ PARAMETRY - REFERENČNÍ ROZMEZÍ A DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA // 25. ZOBRAZOVACÍ DIAGNOSTIKA // 25.1. USG nadb5išku 718 // 25.2. Konvenční vyšetření rentgenem 722 // 25.2.1. Přehledný skiagram hrudníku 722
(OCoLC)44525375
cnb000926380

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC