Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(0.5) Půjčeno:1x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Management Press, 1998
163 s.

ISBN 80-85943-62-X (brož.)
Obsahuje rejstřík.
Bibliografie: s. 160.
Management - ženy - příručky
000116531
OBSAH // ČÁST I. PRÁCE 11 // Manažerky nepotřebují poučovat 13 // Jsou ženy stejně dobré manažerky jako muži? Předsudky jako překážka v kariéře. Femininní a maskulinní mentalita. Tajemství efektivního managementu: dvě mentality - maskulinní (kontroverzní) a femininní (koncesívní). // Práce a rodina 25 // Lidská společnost je společností práce a rodiny. Paradoxně sice představuje rodina pro manažerku vyšší pracovní zatížení, avšak výsledky výzkumu současně prokazují, že mnohočetné role jsou pro ženu přínosné. // Psychosociální stres žen 32 // Předsudky v posuzování rozdílů v reakci na stres mezi ženami a muži. Ženy nejsou citlivější. Naopak, jsou proti stresu odolnější. Pozitivní význam vícečetných rolí. // S čím se musíte v určitém postavení vyrovnat. Jak si poradit se stresem. // Zásady duševní hygieny pro manažerky 44 // Problémy, s nimiž se určitě setkáte a jak se s nimi vyrovnat. Jak čelit předsudkům. Proč je stres problém a jak mu čelit. Jak si zachovat zdraví a nepodléhat stresu. // Obsah // Jak je tomu s manažerskými schopnostmi žen? 51 // Chtějí se ženy stát manažerkami? Minimální počet žen v řídících funkcích. Jak se mají manažerky chovat v dnešní společnosti? Překonání sexismu. Existují různé styly managementu mužů a žen? Ženy jsou stejně úspěšné manažerky jako muži. // Můj podnik je moje rodina! 60 // Nedejte se svádět vizí!
Způsob vedení se řídí cílem, ne vizí! Který způsob vedení je pro manažerku nejvhod-nější? Výhody a nevýhody autoritativního způsobu řízení - v podniku i v rodině. Co lidé očekávají od manažerky? // Problémy komunikace 69 // Není vedení bez komunikace. Význam navázání kontaktů. Prvních pět minut... Lichotky lopatou. Jak poznáme, co lidé míní tím, co říkají? Komunikace verbální, para-verbální a nonverbální. Jak se vytváří sociální klima? // Jak překonat překážky, na které manažerka v komunikaci narazí? Schopnost empatie a intuice. // Tajemství efektivní komunikace 77 // Dvě zásady komunikace. Nebojte se asertivity! Komunikace je vytváření sociálního vztahu. Význam podvědomí. // Taktiky komunikace 85 // Šest taktik komunikace. Komunikace a sociální hry. Problém sociální hry vůbec, její rizika. // ČÁST II. RODINA 97 // Manažerka - manželka 99 // To nejhorší - hra na rodinu. Může si manažerka dovolit mít svoji rodinu? Tři zásady sobeckosti. Čtyři priority v rodině. Byla jste dostatečně sobecká? // 6 // Obsah // Tradice ve zvládání rodiny 109 // Význam tradic jako způsobu komunikace a výrazu pohlazení. Vánoce jsou přede dveřmi. Vánoce se připravují předem - dlouho předem. Dárky - kdy a jak, komu ano, komu ne! // Sociální hierarchie v rodině 117 // Které faktory jsou důležité pro udržení rodiny? Záludnosti a rizika zvládání vlastní rodiny. Jak se získává
společenská autorita? Situace v rodině se vyvíjí. Respekt a autorita. // Šikana v rodině 125 // Šikana je projevem narušené sociální hierarchie; existuje i v rodině. Šikanovaný provokuje agresi. Dítě může šikanovat svoji rodinu. Příčiny šikany. Význam tolerance. // Rodinná rizika 130 // Kritické momenty v rodině. Co dělat v krizi. A co když mám doma dospívající ditě? Jak se pozná puberta? Změna v chování. Navázání komunikace. Co z toho plyne pro manažerky? Na nápravu vztahů mezi lidmi není nikdy pozdě! // Nerovné manželství 141 // Zklamání v rodině. Co dělat, když jsem si vzala nesprávného manžela? Nikoho nelze předělat. Jaké je řešení, když už k nejhoršímu došlo? // Scylla a Charybda sexu v manželství 146 // Otázka sexu v každém věku. Člověk je hypersexuál. Co manželská věrnost? Je mimomanželský vztah řešení? // Žárlivost, zkáza lásky. Předpoklady šťastného manželství. // Jaká bude postmoderní společnost? 153 // Problémy s muži. Neschopnost mužů přizpůsobit se změněným poměrům. Muži přestávají být schopni spo- // 7

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC