Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 08.10.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

riziková mládež (@@20120924-07:31:37@@) -- 
0 (hodnocen0 x )
(18) Půjčeno:72x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Portál, 2001
157 s. : il.

objednat
ISBN 80-7178-515-6 (brož.)
Rádci pro rodiče a vychovatele
Obsahuje tabulky, úvod, slovníček návykových látek a slangových výrazů, program FIT IN
Bibliografie: s. 157
Závislosti drogové - děti a mládež - příručky
000116588
Poděkování ...8 // Úvod ...9 // Je situace u nás skutečně vážná? ...11 // Co se v prevenci problémů // působených návykovými látkami u dětí osvědčilo ...14 // Projevovat zájem a získat důvěru ...14 // Umět s dětmi o tabáku, alkoholu // a jiných návykových látkách hovořit ...16 // Vyvážený životní styl a zdravé záliby ...18 // Užitečná rodinná pravidla ...20 // Dobré hodnoty a vzory ...22 // Dobrá společnost a obrana před špatnou společností ...24 // Proč je důležité být zdravě sebevědomý ...26 // Spolupráce při výchově mezi dospělými ...28 // Celkové hodnocení testu prevence ...30 // Přehled prevence v rodině podle věku dítěte ...31 // Období před narozením ...31 // Novorozenecký a kojenecký věk (do jednoho roku) ...32 // Batolecí období (1 až 3 roky) ...33 // Předškolní věk (3 až 6 let) ...36 // Mladší školní věk (zhruba od 6 do 12 let) ...38 // Dospívání (asi od 12 do 20 let) ...40 // Přehled prevence v rodině podle věku dítěte ...41 // Hodné a zlé sudičky (ochranné a rizikové činitele) ...44 // Osobnost dítěte a dědičnost ...44 // Rodina ...46 // Škola ...// Nebezpečná zaměstnání ...49 // Vrstevníci ...5 j // Společnost a prostředí ...52 // Rodiče, pomozte sobě, pomůžete tak i dětem ...55 // Návykový problém u rodičů ...56 // Nevyvážený životní styl rodičů ...6, // Dlouhodobý neřešený rodinný konflikt ...66 // Vážný duševní problém některého z rodičů ...57 //
Sklon k násilnému a impulzivnímu jednání některého z rodičů ...67 // Nepřátelský a cynický postoj rodičů ke světu ...69 // Nejasné mezigenerační a mezilidské hranice v rodině ...69 // Rodina a škola - spojenci, nebo nepřátelé? ...71 // Co čekají v oblasti prevence problémů // s návykovými látkami od školy rodiče? ...71// Co očekává od rodičů škola? ...74 // Jak zlepšit spolupráci se školou ...76 // Prevence u dětí v širších souvislostech ...77 // Kamarádi ... ...// Místo bydliště ...77 // Sdělovací prostředky ...79 // Nebezpečná zaměstnání ... ...79 // Jak rozpoznat návykový problém u dítěte ...gO // Příznaky nej vyšší závažnosti ...80 // Příznaky relativně menší závažnosti ...83 // Návykový problém u dítěte ...88 // Jak návykový problém nezvládat ...89 // Jak problém zvládat ...89 // Motivace nebo vůle. Stadia změny ...91 // Skutečné a zdánlivé osamostatňování ...93 // Craving neboli bažení ...94 // Myslet na sebe i na další členy rodiny ...96 // Zákon - komplikace nebo pomoc ...97 // Hledat spojence ...102 // Jednoduché relaxační techniky při prevenci problémů s návykovými látkami ...106 // Člověk v pravěku a dnes ...106 // Relaxační techniky ...107 // Relaxační techniky v lékařství ...108 // Kdy nejsou relaxační techniky vhodné ...109 // Jednoduché relaxační techniky pro rodiče ...109 // Co může nácvik relaxace usnadnit ...112 // Jak se uvolnit ve stresující situaci ...114 // Odpovědi na test o návykových látkách ...116 // Evropská charta o alkoholu ...121 // Otestujte si rizikové faktory u svého dítěte ...123 // Příklad použití dotazníku ...14* // Slovníček návykových látek a slangových výrazů ...143 // Program FIT IN ...144 // Použitá literatura ...I67

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC