Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 06.10.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(4) Půjčeno:4x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Reader’s Digest Výběr, 2002
376 s. : il., mapy

objednat
ISBN 80-86196-48-8 (váz.)
Obsahuje ilustrace, fotografie, portréty, mapy, rejstřík
Dějiny světové - atlasy
000116700
OBSAH // ÚVOD 12 // CHRONOLOGIE 15 // SVĚTOVÉ DĚJINY // Kapitoly T-7 28 // HISTORICKÉ POSTAVY A UDÁLOSTI 310 // REJSTŘÍK 347 // KAPITOLA 1 // Původ člověka a nejstarší kultury // Asi před 5 miliony lety // Původ člověka 30-31 // Asi před 200 000 lety // Šíření moderního člověka 32-33 // 20 000 až 10 000 př. n. 1. // Svět doby ledové 34-35 // 9000 až 4000 př. n. 1. // Počátky zemědělství 56-37 // 10 000 až 4000 př. n. 1. // Před vznikem měst: Blízký východ 58-59 // 7000 až 2000 př. n. 1. // Raná Evropa: osidlování kontinentu 40-41 // Do roku 1000 n. 1. // Africké národy a kultury 42-43 // Do roku 300 př. n. 1. // Obyvatelé Ameriky 44-45 // Do roku 500 př. n. 1. // Jihovýchodní Asie před počátkem civilizace 46-47 // Asi do roku 1770 // Austrálie a Oceánie před příchodem Evropanů 48-49 // // KAPITOLA 2 // První civilizace // 3500 až 1500 př. n. 1. // Počátky civilizace v eurasijském světě // Asi 3500 až 1600 př. n. 1. // První říše v Mezopotámii // 3100 až 30 př. n. 1. // Starověký Egypt: civilizace a impérium // 1600 až 539 př. n. 1. // Blízký východ // 300 př. n. 1. až 1300 n. 1. // Obyvatelé Ameriky // Do roku 475 př. n. 1. // Počátky čínské civilizace // Do roku 500 př. n. 1. // Počátky indické civilizace // Asi 3000 až 950 př. n. 1. // Minojská a mykénská civilizace // 52-55 // 54-55 // 56-57 // 58-59 // 60-61 // 62-65 // 64-65 // 66-67 // KAPITOLA 3 // První starověké
kultury Eurasie // 550 př. n. 1. až 752 n. 1. // Obchodní a kulturní vazby Eurasie // Do roku 500 n. 1. // Náboženské vazby Eurasie // 550 př. n. 1. až 637 n. 1. // Perské říše // 800 až 336 př. n. 1. // Rozmach řecké civilizace // 336 až 30 př. n. 1. // Helénistický svět // 475 př. n. 1. až 220 n. 1. // Sjednocení Číny // 500 př. n. 1. až 550 n. 1. // Indie: první státy // 2300 až 50 př. n. 1. // Národy severně od Alp // Do roku 31 př. n. 1. // Řím dobývá Středomoří // 31 př. n. 1. až 235 n. 1. // Řím na vrcholu moci // 235 až 565 n. 1. // Od Říma ? Byzanci // Do roku 600 n. 1. // Vznik křesťanství // 70-71 // 72-75 // 74-75 // 76-77 // 78-79 // 80-81 // 82-85 // 84-85 // 86-87 // 88-89 // 90-91 // 92-95 // KAPITOLA 4 // Svět rozdělených území // 341 až 597 // Germáni osidlují západní Evropu // Po roce 632 // Rozmach islámu // 600 až 1500 // Rozmach křesťanství // 70 až 1800 // Židovská diaspora // 482 až 814 // Vzestup Franské říše // 96-97 // 98-99 // 100-101 // 102-105 // 104-105 // 793 až 1000 // Maďaři, Arabové a Vikingové // v Evropě 9. a 10. století 106-107 // 900 až 1050 Severní, střední a východní Evropa 108-109 // 1095 až 1492 Křížové výpravy v Evropě od 11. do 15. století 110-111 // 610 až 1453 Byzantská říše 112-115 // 882 až 1242 První ruský stát: Kyjevská Rus 114-115 // 962 až 1250 Římsko-némecká říše a papežství 116-117 // 1154 až 1314 Monarchie
v Rritánii a ve Francii 118-119 // Asi 950 až 1150 Hospodářský vzestup Evropy 120-121 // Do roku 1477 Císařské Japonsko a první šógunáty 122-125 // 220 až 618 Čína a východní Asie 124-125 // 618 až 1279 Čínská civilizace od dynastie Tchang po dynastii Sung 126-127 // 1206 až 1405 Mongolská říše 128-129 // 550 až 1206 Indie: vznik chrámových království 150-151 // 1206 až 1526 Indie: Dillíský sultanát 152-155 // 500 př. n. 1. až 1511 n. 1. // Rané civilizace jihovýchodní Asie 154-155 // 800 až 1350 // Muslimský svět: // Blízký východ a severní Afrika 156-137 // 1350 až 1517 // Islám a křesťanství koncem 15. století 158-159 // 1000 až 1500 // Vznik států v Africe 140-141 // 1281 až 1522 // Vzestup Osmanské říše 142-145 // 1252 až 1381 // Evropská krize 14. století 144-145 // 1300 až 1400 // Evropské státy ve 14. století 146-147 // Asi 1300 až 1535 // Amerika v předvečer evropské kolonizace 148-149 // 1450 až asi 1600 // Renesance a raně novověký stát v Evropě 150-151 // KAPITOLA 5 // 1550 až 1775 // Svět nastupujícího Západu Evropské hospodářství: obchod a řemeslná výroba 180-181 // Asi 1500 1517 až 1670 // Svět v předvečer evropské expanze 154-155 Reformace a protireformace 182-185 // 1487 až 1780 1500 až 1688 // Objevné námořní plavby Evropanů 156-157 Evropa: stát a jeho odpůrci 184-185 // 1500 až 1700 1494 až 1797 // Evropská expanze do zámoří 158-159 Středomoří 186-187
// 1462 až 1815 1523 až 1721 // Ruská expanze do Evropy a Asie 160-161 Boj o Baltské moře 188-189 // 1500 až 1810 1493 až 1806 // Amerika 162-165 Svatá říše římská národa německého 190-191 // 1500 až 1800 1648 až 1715 // Obchod a nadvláda v Africe 164-165 Vzestup Francie 192-195 // 1368 až 1644 1713 až 1815 // Čína za dynastie Ming 166-167 Boj o impérium 194-195 // 1520 až asi 1700 1648 až 1795 // Počátky novodobých muslimských říší 168-169 Věk dělení: východní Evropa 196-197 // Asi 1775 // 1526 až 1803 Zrod globální ekonomiky 198-199 // Mughalská Indie a růst britské moci 170-171 1760 až 1860 // Průmyslová revoluce začíná: Velká Británie 200-201 // 1644 až 1839 // Čína za dynastie Čching 172-173 1773 až 1814 Věk revolty 202-203 // 1477 až 1868 // Japonsko za šógunátu 174-175 1799 až 1815 Napoleon a nové uspořádání Evropy 204-205 // 1511 až 1826 Jihovýchodní Asie a evropské mocnosti 176-177 // 1500 až 1815 // Evropské hospodářství: zemědělství a společnost 178-179 // KAPITOLA 6 // Století evropské nadvlády 1868 až 1922 Rozmach a modernizace Japonska 242-243 // 1815 až 1914 Růst a pohyb obyvatelstva 208-209 1815 až 1914 Koloniální říše evropských států 244-245 // 1815 až 1870 Průmyslová revoluce v Evropě 210-211 1881 až 1917 Protikoloniální reakce 246-247 // 1870 až 1914 Průmyslová revoluce v Evropě 212-213 1878 až 1914 Soupeři a spojenci v Evropě 248-249
// 1800 až 1914 Počátky národního hnutí v Evropě 214-215 1914 až 1918 První světová válka 250-251 // 1815 až 1871 Německo a Itálie: boj za sjednocení 216-217 // 1783 až 1890 Rudování Spojených států amerických: dobývání západu 218-219 // 1800 až 1880 Hospodářská revoluce ve Spojených státech amerických 220-221 // 1820 až 1877 // Otroctví, občanská válka a rekonstrukce Jihu // 1776 až 1924 // Spojené státy americké: země přistěhovalců // 1810 až 1930 // Latinská Amerika: vznik samostatných států // 1800 až 1923 // Rozpad Osmanské říše // 1815 až 1917 // Rozmach a modernizace Ruské říše // 1839 až 1911 // Zhroucení Čínské říše // 1805 až 1935 // Indie pod britskou nadvládou // Od roku 1788 // Rozvoj Austrálie a Nového Zélandu // 1800 až 1880 // Afrika před rozdělením mezi evropské mocnosti // 1880 až 1913 // Dělení Afriky // 222-225 // 224-225 // 226-227 // 228-229 // 230-251 // 232-235 // 234-235 // 236-257 // 238-239 // 240-241 // KAPITOLA 7 // Vek globální civilizace // Od roku 1930 // Latinská Amerika: revoluce a reakce 292-295 // 1870 až 1914 // Vznik světové ekonomiky // 254-255 // Od roku 1939 // Spojené státy americké: vék hojnosti 294-295 // 1917 až 1929 // Ruská revoluce 256-257 // 1919 až 1941 // Imperialismus a nacionalismus 258-259 // 1912 až 1949 // Čínská revoluce 260-261 // 1919 až 1934 // Politické problémy Evropy 262-265 // 1929 až 1939 // Světová hospodářská
krize 264-265 // 1931 až 1941 // Vypuknutí 2. světové války 266-267 // 1941 až 1945 // Válka v Asii a v Tichomoří 268-269 // Od roku 1945 // Spojené státy americké jako světová velmoc 296-297 // Od roku 1929 // Vývoj v Sovétském svazu a Rusku 298-299 // Od roku 1973 // Evropa 500-501 // Svět od konce studené války 502-505 // Globální ekonomika 504-505 // Komunikace v moderní době 506-507 // Globální životní prostředí 508-509 // 1941 až 1945 // Válka v Evropě 270-271 // 1945 až 1973 // Evropa 272-275 // 1945 až 1991 // Studená válka // Od roku 1939 // Dekolonizace // Od roku 1945 // Japonsko a východní Asie // Od roku 1949 // Komunistická Čína // Od roku 1945 // Jihovýchodní Asie // Od roku 1947 // Jižní Asie: nezávislost a konflikty // Od roku 1957 // Afrika po dekolonizaci // Od roku 1947 // Palestina, sionismus a arabsko-izraelský konflikt // Od roku 1945 // Nacionalismus, sekularizace a islám na Blízkém východě // 274-275 // 276-277 // 278-279 // 280-281 // 282-285 // 284-285 // 286-287 // 288-289 // 290-291

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC