Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 25.03.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vyd. 1.
Praha : Academia, 1999
452 s. : il.

objednat
ISBN 80-200-0692-3 (váz.)
Obsahuje rejstřík.
Bibliografie: s. 439-444.
Evropa - dějiny - r. 1625-1630 - pojednání
Valdštejna, Albrecht z (šlechtic a vojevůdce čes., 1583-1634) - činnost - r. 1625-1630 - pojednání
000116708
Obsah // PŘEDMLUVA ... 7 // ÚVOD ... 11 // Evropa v předvečer a na počátku velké války ... 11 // Česká krize a vypuknutí války... 31 // Falcká válka ... 36 // I. DÁNSKO-SEVERONÉMECKÁ(DOLNOSASKÁ) VÁLKA... 42 // Snahy o vytvoření protihabsburské koalice... 43 // Kristián IV... 49 // Události v Dolnosaském kraji 1623-1625 ... 52 // Snahy o vytvoření habsburské koalice... 58 // Postavení ligistické armády... 60 // Císařovy snahy o oslabení protestantské koalice a odvrácení dolnosaských stavů od dánského krále... 61 // Začátek dánsko-dolnosaské války... 64 // Albrecht z Valdštejna... 69 // Přípravy k tažení do říše ... 77 // Mírové jednání v Brunšviku a konference v Haagu ... 84 // Od Brunšviku k Dessavé... 100 // Valdštejn, Liga, Mansfeld po Dessavé... 112 // Poddanské povstání v Horních Rakousích ... 122 // Mansfeld a Bethlen ... 125 // Švédsko-polskáválka. Gustav Adolf a Kristián IV. ... 128 // Mansfeldovo a Valdštejnovo tažení do Uher ... 132 // Schůzka v Brucku nad Litavou... 151 // Ukončení uherské kampaně a mír s Bethlenem ... 154 // Na závěr kampaně roku 1626 ... 158 // O obnovení mírových rozhovorů ... 160 // Bethlen, Kristián IV. a haagská aliance ... 165 // Tažení roku 1627. Císařský tábor a jeho válečné přípravy... 167 // Valdštejnova cesta do Vídně ... 169 // Poměry v dánském táboře // Počátek operací... 171 // Švédsko, Polsko, Branibory... 175 // Valdštejnovo tažení do Slezska... 176 // Operace v Braniborsku a na Labi ... 179 // Valdštejnovo tažení do Dolnosaského kraje a Dánska ... 182 // Dánsko po porážce roku 1627 ... 191 // Triumfující Valdštejn ... 194 // Valdštcjnovy maritimní plány ... 195 // 5 // Využili vojenských úspěchů císařem k utužení moci a k protireformační politice . . . 200 // Kurfiřtské kolegium v Miihlhausenu ... 201 //
Armáda, snižování jejího stavu, mír... 202 // Rozšíření války: obsazení Pomořan ... 206 // Valdštejn a Španělsko... 208 // Návrat domů... 217 // Jednání se Švédském ... 217 // Na vrcholu moci... 219 // Kapucínské relace... 224 // Pobyt v Čechách... 227 // Snahy o mírové urovnání... 230 // Válka v prvních měsících roku 1628 ... 232 // Stralsund... 234 // Wolgast. Od Wolgastu ke Krempe... 247 // Vztahy s Hanzou. Obchodní společnost... 250 // Císařská flotila... 254 // Nizozemí v roce 1628 ... 256 // Pokračování mírového procesu ... 258 // Mírové jednání v Liibecku ... 260 // II. MEZI DÁNSKOU A ŠVÉDSKOU VÁLKOU. . ... 275 // Valdštejn po liibeckém míru... 275 // Restituční edikt a jeho důsledky... 278 // Císařská flotila na Baltu. Konec maritimních plánů ... 284 // Intervence ve švédsko-polské válce (1629) ... 290 // Španělsko-nizozemská válka a Valdštejn (1629) ... 303 // Valdštejn v druhé polovině roku 1629 ... 308 // III. MANTOVSKÁ VÁLKA... 312 // Císařův zásah do mantovské války a Valdštejnova účast ... 322 // Nizozemská válka a Valdštejnova účast na ní (1630)... 338 // Nevyhlášená válka s Francií-nová fronta na západě ... 342 // Setkání v Memmingenu... 344 // IV. POČÁTEK ŠVÉDSKÉ VÁLKY... 346 // Strategické plány a politika Gustava Adolfa před invazí ... 346 // Vyslání Ondřeje Kochtického ml. do českých zemí ... 349 // Pokračování švédských příprav ... 35O // Valdštejn v období před švédskou invazí ... 352 // Mírová konference v Gdaňsku... 359 // Vstup Gustava Adolfa do války. Invaze do Německa ... 366 // Valdštejnovo osudové dilema (Období mezi švédskou invazí a jeho odvoláním) ... 371 // Odvolání... 377 // Povstání v Magdeburskú ... 384 // Švédská ofenzíva ... 3gg // Po pádu... 396 // Návrat domů... 401 // POZNÁMKY ... 405 //
PRAMENY A LITERATURA. Výběr z bibliografie... 439 // JMENNÝ REJSTŘÍK ... 445

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC