Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(5) Půjčeno:5x 
BK
2. vyd.
V Plzni : Západočeská univerzita, 2008
125 s. : il. ; 21 cm

ISBN 978-80-7043-699-8 (brož.)
Na obálce pod názvem: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická
Obsahuje bibliografii na s. 120
000116863
Technologie kovových materiálů -- Úvod -- Názvosloví v oblasti kovových materiálů -- Vlastnosti kovových materiálů -- Metalurgie výroby oceli -- Vady ocelí -- Číselné označení ocelí -- Zkoušky materiálů -- Zkoušky destruktivní -- Zkouška tahem -- Zkouška lámavosti -- Zkouška rázem v ohybu -- Zkouška lomové houževnatosti Kc -- Zkouška tvrdosti -- Zkouška únavové pevnosti -- Speciální zkoušky -- Přehled nedestruktivních zkoušek -- Zkoušky vizuální -- Kapilární zkoušky -- Magnetometrické a magnetoinduktivní zkoušky -- Ultrazvukové zkoušky -- Zkoušky prozařováním -- Nové fyzikální metody zkoušení -- Koroze a opotřebení -- Chemická koroze -- Elektrochemická koroze -- Pasivita kovů -- Druhy korozního napadení -- Korozní zkoušky -- Ochrana materiálů proti korozi -- Opotřebení -- Zkoušky opotřebení -- Tepelné zpracování -- Základní pojmy -- Žíhání -- Žíhání bez překrystalizace ---
Žíhání s překrystalizací -- Kalení -- Způsoby kalení -- Popouštění -- Zušlechťování -- Povrchové kalení -- Indukční povrchové kalení -- Povrchové kalení plamenem (plamenové) -- Chemicko-tepelné zpracování -- Cementování -- Nitridování -- Nitrocementace -- Karbonitridace -- Tepelné-mechanické zpracování (TMZ) -- Slévání -- Slévárenské vlastnosti kovů a slitin -- Výroba slévárenských forem a jader -- Modely a jaderníky -- Materiály pro výrobu modelů -- Modelová zařízení pro ruční a strojní formování -- Formovací materiály -- Formovací směsi -- Ostřiva -- Pojiva formovacích směsí -- Příprava formovacích směsí -- Formování -- Ruční formování netrvalých forem a jader -- Strojní výroba netrvalých forem a jader -- Nekonvenční metody výroby forem a jader -- Metoda chemicky tvrzených směsí CT -- Metoda skořepinových forem C -- Formy s vytavitelnými a spalitelnými modely-přesné lití ---
Kombinované a trvalé formy zvláštní způsoby odlévání -- Lití do kovových forem kokil -- Lití pod tlakem tlakové lití -- Sklopné lití -- Odstředivé lití -- Plynulé (kontinuální) lití -- Tepelné zpracování odlitků -- Odlitky z oceli -- Odlitky z litin -- Tepelné zpracování odlitků z neželezných kovů -- Tváření -- Základy plastické deformace kovů -- Tváření za studena -- Tepelné zpracování po tváření za studena -- Tváření za tepla -- Způsoby tváření -- Volné kování -- Zápustkové kování -- Válcování a protlačování -- Válcování za tepla -- Válcování bezešvých trub za tepla -- Protlačování profilových tyčí za tepla -- Válcování plechů za studena -- Tažení drátů, profilových tyčí a trubek za studena -- Protlačování za studena -- Tažení plechu za studena -- Konstrukce nástrojů -- Obrábění -- Třískové obrábění -- Soustružení -- Hrotové soustruhy -- Čelní soustruhy ---
Svislé soustruhy karusely -- Revorverové soustruhy -- Kopírovací soustruhy -- Soustružnické nože -- Frézování -- Frézky -- Frézy -- Hoblování a obrážení -- Vrtání a vyvrtávání -- Vrtačky -- Otočné (radiální) vrtačky -- Vodorovná vyvrtávací zařízení (horizontky) -- Vyhrubování, vystružování, zahlubování, protahování -- Broušení -- Brusky -- Brusné kotouče -- Dokončovací operace -- Honování -- Lapování -- Superfiniš -- Nekonvenční metody obrábění -- Elektroerozivní obrábění -- Elektrochemické obrábění -- Chemické frézování -- Obrábění ultrazvukem -- Obrábění svazkem elektronů -- Obrábění svazkem fotonů (laser) -- Moderní technologie v třískovém obrábění -- Číslicové řízení obráběcích strojů -- Výrobní systémy s NC stroji -- Počítače v NC strojích -- Nové druhy břitových destiček -- Klasické nástrojové a rychlořezné oceli -- Svařování -- Tlakové svařování ---
Tlakové svařování za studena -- Stykové, bodové a švové svařování za studena -- Ultrazvukové svařování -- Výbuchové svařování -- Třecí svařování -- Indukční svařování -- Eutektické svařování -- Odporové svařování -- Stlačovací stykové svařování -- Odtavovací stykové svařování -- Bodové odporové svařování -- Švové svařování -- Výstupkové svařování -- Tavné svařování -- Svařování plamenem (plamenové svařování) -- Obloukové svařování -- Ruční svařování obalenými elektrodami -- Obloukové svařování v ochranných atmosférách -- Svařování drátem v inertních plynech (MIG) -- Svařování drátem v aktivních plynech (MAG) -- Svařování wolframovou elektrodou (WIG-TIG) -- Svařování pod tavidlem -- Svařování plněnými (trubičkovými) elektrodami -- Elektrostruskové svařování -- Fyzikální metody svařování -- Plazmové svařování -- Elektronové svařování ---
Laserové svařování -- Svařitelnost materiálů a náchylnost ke vzniku trhlin -- Svařitelnost -- Trhliny za horka -- Trhliny za studena -- Lamelami trhliny -- Žíhací trhliny -- Spojování různorodých materiálů -- Použití Schaefflerova diagramu -- Heterogenní svarové spoje z pohledu složení a struktury -- Problémy při svařování heterogenních svarových spojů -- Pájení -- Pájky -- Tavidla -- Ochranné vrstvy -- Plátování a postup při plátování -- Navařování -- Svařování plátovaných a navařovaných materiálů -- Žárové nástřiky metalizace -- Plazmový nástřik kovů -- Chemicko-tepelné povrchové úpravy -- Chemické povlakování -- Fyzikální pokovování -- Klasické a moderní nátěrové systémy -- Dělení materiálů -- Metody mechanického dělení -- Řezání pilami -- Střihání a vystřihování -- Rozbrušování -- Elektrojiskrové a anodomechanické dělení -- Metody tepelného dělení -- Řezání kyslíkem ---
Řezání obloukem -- Řezání plazmou -- Řezání laserem -- Řezání a děrování svazkem elektronů -- Dělení vodním paprskem (Waternife) -- Prášková metalurgie -- Výroba prášků -- Zhutňování a slinování -- Výrobky práškové metalurgie

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC