Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(22) Půjčeno:22x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Sociologické nakladatelství (SLON), 2009
253 s. ; 21 cm

ISBN 978-80-86429-96-0 (brož.)
Gender sondy ; sv. 6
Obsahuje bibliografii na s. 223-242
Anglické resumé
000116864
ČÁST PRVNÍ ANTIGLOBALIZAČNÍ HNUTÍ V ZAHRANIČÍ A V ČESKÉ REPUBLICE -- Kapitola první -- Globalizace a sociální hnutí: transnacionální antiglobalizační hnutí -- Sociální hnutí a globalizace -- Antiglobalizační hnutí: označování a nálepky hnutí -- Od Seattlu po Janov: historie, evoluce -- a difúze globálního hnutí -- Barevnost a různorodost: složení antiglobalizačního hnutí -- Otázky kolem kolektivní identity -- Diskursy a rámce antiglobalizačního hnutí -- Formy organizace antiglobalizačního hnutí -- Internet jako forma i nástroj hnutí a kyberaktivismus -- Strategie, taktiky a formy protestu antiglobalizačního hnutí -- Shrnutí -- Kapitola druhá -- České antiglobalizační hnutí a české protestní udalosti -- s transnacionálním přesahem -- Antiglobalizační protesty v České republice -- České antiglobalizační hnutí: složení a kolektivní identita -- Ideologie a rámce antiglobalizačního hnutí a jeho -- kritika globalizace -- Taktiky a strategie antiglobalizačního aktivismu -- Historicky a mezinárodní kontext českého hnutí -- Shrnutí -- ČÁST DRUHÁ GLOBALIZACE A PROTEST PROTI NÍ -- Z POHLEDU GENDERU -- Kapitola třetí -- Globalizace a gender: feministická kritika globalizace -- Feministická kritika globalizace -- Globální vládnoucí maskulinita -- Ekonomická globalizace a ženská práce ve výrobě -- Globální feminizovaná péče a migrace -- Genderové důsledky neoliberalni politiky
pro sociální stát -- Politická a kulturní globalizace a gender -- Shrnutí -- Kapitola čtvrtá -- Gender a feministická kritika v antiglobalizačním hnutí -- a žensky protest proti globalizaci -- Feministická kritika a gender v antiglobalizačním hnutí -- Ženská hnutí proti globalizaci -- Aktivismus proti otrocké práci -- Antiglobalizační hnutí, lokální ženská hnutí a globální feminismus (podobnosti, rozdíly, propojení) -- Shrnutí -- ČÁST TŘETÍ SOCIÁLNÍ HNUTÍ Z HLEDISKA GENDERU NA PŘÍKLADU ČESKÉHO ANTIGLOBALIZAČNÍHO HNUTÍ -- Kapitola pátá -- Teorie genderu v sociálních hnutích -- Absence genderové analýzy v teorii sociálních hnutí -- Genderově senzitivní výzkum sociálních hnutí -- Participace a role z hlediska genderu a ženský aktivismus v sociálních hnutích -- Shrnutí a využití teorií pro výzkum -- Kapitola šestá -- Metoda výzkumu -- Kapitola sedmá -- Gender a české antiglobalizační hnutí -- Neviditelné ženy? Genderové složení a participace -- v antiglobalizačním hnutí -- Genderové aspekty kritiky globalizace a protestu -- v českých alternativních médiích -- Genderové identity: ženské a feministické aktivity -- v rámci antiglobalizačního hnutí -- Feministické aktivity během protestů -- Ženské a feministické aktivity radikální levice -- v dlouhodobějším horizontu -- Tematizovdní globalizace a jejích genderových aspektů -- ve feministických časopisech -- Vztah
anarchofeminismu a ženských neziskových organizací -- Konfrontace i hravost: genderové aspekty taktik hnutí -- a jejich reprezentace v médiích -- Dlažební kostky a bílé overaly -- Růžová je moc -- Princezny a bojovníci: vizuální genderová reprezentace -- v alternativních médiích -- Diskuse o taktikách v alternativních médiích -- Využívání femininity a maskulinity a úspech hnutí -- Strategické využívání genderu ve hře s oponenty hnutí -- Shrnutí -- Kapitola osmá -- Celková diskuse a závěry -- Rámce antiglobalizačního hnutí -- Složení antiglobalizačního hnutí -- Taktiky antiglobalizačního hnutí -- Difúze a vztah lokálního a globálního -- Diskuse o přínosu a omezení práce -- Co dále zkoumat? -- Summary -- Literatura -- Primární zdroje -- Běžná česká periodika -- Zahraniční alternativní publikace hnutí -- Jmenný rejstřík -- Věcný rejstřík

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC