Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.02.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(9.5) Půjčeno:76x 
BK
1. vyd.
Brno : Barrister & Principal, 2001
391 s.

objednat
ISBN 80-85947-67-6 (váz.)
Studium
S využitím anglického textu More Than Meets the Eye
Obsahuje úvod, údaje o autorech
Bibliografie: s. 377-384
Masmédia - základy - příručky
000117128
ÚVOD 7 // Komu je kniha určena 7 // Cíle knihy 8 // Struktura knihy 9 // I. VÝZNAM STUDIA MÉDIÍ 13 // 1. Moc a vliv médií 15 // 2. Ekonomická moc 16 // 3. Podstata mediální komunikace 17 // 4. Získávání publika 18 // 5. Média jako zdroj informací a zábavy 19 // 6. Opakující se sdělení 20 // 7. Významy a sdělení 21 // 8. Chování publika 22 // Shrnutí 24 // Činnosti (1) 25 // II. ZPŮSOBY STUDIA MÉDIÍ 27 // 1. Klíčové pojmy a představy 28 // 1.1. Jde hlavně o proces 28 // 1.2. Interpretace zjištěni 29 // 1.3. „Zvýznamňováni" poznatků 29 // 2. Konkrétní metody zkoumání médií 30 // 2.1. Obsahová analýza 33 // 2.2. Obrazová analýza 36 // 2.3. Přiklad obrazové analýzy // 2.4. Sekundární zdroje informací 40 // 2.5. Zkoumáni příjemců 42 // 2.6. Hloubkové rozhovory 45 // Shrnutí 47 // Činnosti (2) 49 // 385 // ÚVOD DO STUDIA MÉDIÍ // III. ZÁKLADY NUTNÉ PRO STUDIUM MÉDIÍ 51 // 1. Proces komunikace a jeho složky 52 // 1.1. Zdroj 55 // 1.2. Potřeba 56 // 1.3. Zakódováni 56 // 1.4. Obsah a uspořádáni mediovaného sděleni 57 // 1.5. Dekódováni 57 // 1.6. Kontext 58 // 1.7. Zpětná vazba 59 // 1.8. Ještě několik poznámek o procesu mediální komunikace 59 // 2. Text a textová analýza 61 // 3. Strukturní analýza 63 // 3.1. Binárni opozice 64 // 3.2. Narativni struktura 67 // 4. Významy 67 // 5. Kultura 69 // 6. Znaky a významy 70 // 6.1. Znaky 70 // 6.2. Kódy a konvence 73 // 7. Konstrukce významu 76 // 8. Teorie pojednávající o vztahu masových médií a společnosti 77 // Shrnutí 82 // Činnosti (3) 84 // IV. MEDIÁLNÍ INSTITUCE JAKO ZDROJ // V MEDIÁLNÍ KOMUNIKACI 87 // 1. Dominantní vlastnosti mediálních institucí 88 // 1.1. Monopol 89 // 1.2. Velikost 90 // 1.3. Horizontálni a vertikálni integrace 90 // 1.4. Konglomeráty 91 // 1.5. Diverzifikace 92 // 1.6. Nadnárodní instituce 93 //
1.7. Spolupráce 93 // 1.8. Kontrola a ovládnuti 94 // /. 9. Institucionální hodnoty 94 // 2. Zdroje financování / Náklady 96 // 2.1. Rozhlas a televize 97 // 2.2. Noviny a časopisy 99 // 2.3. Film 99 // 2.4. Knihy 100 // 2.5. Nahrávky 100 // 2.6. Shrnuti 100 // 3. Výrobní postupy 102 // 3.1. Opakující se postupy neboli rutiny 102 // 3.2. Uzávěrky 103 // 3.3. Rozsah a zarazení 104 // 3.4. Specializace a dělba práce 106 // 3.5. Nové technologie 106 // 3.6. Uplatněni produktu na trhu 108 // 4. Důsledky 108 // 4.1. Masová produkce 108 // 4.2. Zacílený produkt 109 // 4.3. Opakováni produkovaných typů výrobků 110 // 4.4. Vylučováni některých skupin příjemců 110 // 4.5. Omezená konkurence 112 // 4.6. Polarizace publika 114 // 4.7. Omezeni nabídky 115 // 5. Moc mediálního průmyslu 115 // 5.1. Moc monopolu 116 // 5.2. Moc vlastníků 117 // 5.3. Nástroje na uplatňováni moci 118 // 5.4. Moc nad výrobou a ideologií 120 // 5.5. Moc profesionalizace 120 // 5.6. Kulturní imperialismus 121 // 6. Mediace neboli zprostředkování 123 // 7. Omezení 125 // 7.1. Definice 125 // 7.2. Auloregulace a regulace 126 // 7.3. Redakční kontrola 129 // 7.4. Právní rámec činnosti médii 130 // 7.5. Finanční omezení 132 // 8. Cenzura 132 // 387 // ÚVOD DO STUDIA MÉDIÍ // 9. Média a vláda 134 // 10. Propaganda 136 // 11. Funkce médií 140 // 11.1. Obecné vymezeni 140 // 11.2. Zábavní funkce 142 // 11.3. Informační funkce 142 // 11.4. Kulturní funkce 142 // 11.5. Sociální funkce 142 // 11.6. Politické funkce 143 // 12. Média a nové technologie 144 // Shrnutí 148 // Činnosti (4) 152 // V. MEDIÁLNÍ PRODUKT A JEHO USPOŘÁDÁNÍ 155 // 1. Opakování textů a témat 156 // 2. Žánry 160 // 2.1. Definice 160 // 2.2. Klíčové prvky 162 // 2.3. Vzorec 168 // 2.4. Rozpoznání a přitažlivost 169 //
2.5. Očekávání, předjímání a předpovídání 171 // 2.6. Serialita 172 // 2.7. Opakováni a posilováni 173 // 2.8. Vzorec, kód a konvence 174 // 2.9. Žánr, mediální průmysl a publikum 176 // 2.10. Žánr a mýtus, žánr a kultura 178 // 2.11. Intertextualita 179 // 2.12. Hodnoty podporované jednotlivými žánry - příklady 181 // 3. Reprezentace (stereotypy) 185 // 3.1. Druhy reprezentace 188 // 3.2. Reprezentace a konstrukce 191 // 3.3. Reprezentace a význam 192 // 3.4. I nepřítomnost má význam 196 // 4. Reprezentace, kultura a významy 196 // 5. Další reprezentace 198 // 6. Moderátoři, osobnosti a hvězdy 200 // 6.1. Význam osobnosti 200 // 6.2. Hvězdy, hlasatelé a moderátoři 201 // 7. Fakta a fikce: realističnost 205 // 7.1. Základni rysy iluze realistického zobrazení 206 // 7.2. Mira a typ realističnosti 209 // 7.3. Konvence 209 // 7.4. Realističnost, vyprávění, ideologie a žánr 210 // 7.5. Zdroje realističnosti 212 // 7.6. Zprávy a fikce 215 // 8. Výstavba mediálního textu a hodnoty 215 // 8.1. N ar асе, prostor a čas 218 // 8.2. Druhy narace 219 // 8.3. Narativni struktury 220 // 8.4. Stavební prvky vyprávěni 223 // 8.5. Narace a konvence 223 // 8.6. Narace a čtenář či divák 224 // 8.7. Narace a hlavní proud 227 // 8.8. Alternativní způsoby narace 228 // 8.9. Vyprávěni a vypravěč 229 // Shrnutí 230 // Činnosti (5) 234 // VI. ZVLÁŠTNÍ PŘÍPADY // ZPRÁVY - VLIV, REKLAMA - OVLIVŇOVÁNÍ 237 // 1. Jak chápat zpravodajství 237 // 1.1. Sběr zpráv 238 // 1.2. Nastolováni agendy a výběr zpráv 239 // 1.3. Zpravodajské hodnoty 240 // 1.4. Úhel pohledu 247 // 1.5. Kódy a konvence 248 // 1.6. Důvěryhodnost zpravodajství a autorita média 249 // 1.7. Názor, hodnoceni a soulad 251 // 1.8. Zpravodajství jako zábava 255 // 1.9. Zpravodajství a konstrukce sociální reality 256 // 1.10. Technologie a zpravodajství 257 //
2. Reklama a přesvědčování: komunikace a ovlivňování 258 // 2.1. Některé základní pojmy 260 // 2.2. Typy reklamních sděleni 263 // 2.3. Cíle reklamy 263 // 2.4. Reklama jako komunikace 264 // 2.5. Reklama a reprezentace 264 // 2.6. Reklama a životní styl 266 // 2.7. Reklama a kultura 266 // 2.8. Reklama a ideologie 268 // 2.9. Prostředky přesvědčování a ovlivňování 269 // 2.10. Vizuální rozbor 272 // Shrnutí 274 // Činnosti (6) 276 // VII. VÝZNAM 279 // 1. Mediované texty a jejich význam 280 // 1.1. Význam, sděleni a poselství není totéž 280 // 1.2. Mnohost významů 280 // 1.3. Životni styly 280 // 1.4. Přirozenost mediálních sdělení 281 // 1.5. Záměr neboli intencionalita 282 // 1.6. Preferované čtení 283 // 1.7. Zmnožování a opakování 286 // 1.8. Sděleni, významy a ideologie 287 // 1.9. Přistup a zpětná vazba: Pochopili, co se jim říká? 298 // 2. Diskuse o mediální problematice 299 // 2.1. Předpojatost 299 // 2.2. Řízeni a kontrola 301 // 2.3. Přistup 303 // 2.4. Vpád do soukromí 304 // 2.5. Svoboda informací 305 // 3. Analýzy mediálních sdělení 306 // 3.1. Konstrukce a dekonstrukce 306 // Shrnutí 307 // Činnosti (7) 309 // VIII. PUBLIKUM 313 // 1. Studium publika a jeho definice 313 // 2. Specifické rysy publika 317 //
3. Produkt a publikum 319 // 4. Marketing a publikum л 321 // 4.1. Jak se prodává publikum 321 // 4.2. Jak se prodává publiku 323 // 4.3. Jak se zaměřit na cílové publikum a jak si najit publikum 325 // 5. Způsoby oslovení 326 // 6. Aktivní publika 329 // 6.1. Zpracováváni textů 330 // 6.2. Nepřímá aktivní reakce 331 // 6.3. Teorie užití a uspokojení 331 // 7. Publikum, média a kultura 335 // 8. Publikum a potěšení 337 // Shrnutí 341 // Činnosti (8) 344 // IX. ÚČINKY MÉDIÍ 347 // 1. Jaké mohou být účinky? 348 // 1.1. Krátkodobé účinky 349 // 1.2. Dlouhodobé účinky 350 // 1.3. Teorie dvoustupňového a vícestupňového toku komunikace 350 // 1.4. Teorie užiti a uspokojeni 351 // 1.5. Kulturní účinky 353 // 1.6. Některé konkrétní předpokládané účinky médii 353 // 2. Jak zkoumat účinky 358 // 2.1. Metody výzkumu 358 // 2.2. Některé obtíže spojené se zkoumáním účinků médií 360 // 2.3. Některé faktory ovlivňující účinnost médii 362 // 3. Důvody, proč je třeba účinky studovat: příklady 367 // 3.1. Děti a televize 367 // 3.2. Rodina a televize 369 // 3.3. Násilí a média 370 // 3.4. Postoje, představy a hodnoty 373 // Shrnutí 374 // POUŽITÁ LITERATURA 377

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC