Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(7) Půjčeno:49x 
BK
1. vyd.
Dobrá Voda : Aleš Čeněk, 2002
159 s.

ISBN 80-86473-16-3 (brož.)
Obsahuje bibligorafické odkazy
Vztahy mezinárodní - učebnice
000117129
OBSAH // Předmluva ...7 // 1. Mezinárodní vztahy: pojem, předmět a výzkumný záměr 11 // 1.1. Politologie a Mezinárodní vztahy... 11 // 1.1.1. Mezinárodní politika... 13 // 1.1.2. Teorie mezinárodních vztahů ... 14 // 1.1.3. Mezinárodní politická ekonomie ... 15 // 1.2. Studium Mezinárodních vztahů v České republice ... 16 // 2. Strukturální pojmy oboru mezinárodní vztahy...21 // 2.1. Hierarchie ...21 // 2.2. Polarita ...21 // 2.3. Závislost, nezávislost, vzájemná závislost ...24 // 2.4. Symetrie, asymetrie ...24 // 2.5. Centrum, periferie a semiperiferie...25 // 2.6. Metafory a modely ...27 // 2.6.1. Hra s nulovým součtem (zero sum game) ...28 // 2.6.2. Hra s nenulovým součtem (non-zero sum game) ...28 // 2.6.3. Jiné modelové hry...29 // 2.7. Problém analytických rovin v teorii mezinárodních vztahů .. 29 // 2.7.1. Mezinárodní systém ...30 // 2.7.2. Mezinárodní subsystém ...ľ...30 // 2.7.3. Jednotky (units)...31 // 2.7.4. Podjednotky (subunits) ...31 // 2.7.5. Individua ...31 // 3. Teorie mezinárodních vztahů...35 // 3.1. První debata - idealismus versus realismus ...36 // 3.1.1. Realistické přístupy...37 // 3.1.2. Realismus ...41 // 3.1.3. Neorealismus...44 // 3.1.4. Postklasický realismus ...46 // 3.1.5. Liberalismus ...48 // 3.1.6. Ekonomický liberalismus, resp. idealismus ...49 // 3.1.7. Demokratický liberalismus...50 // 3.1.8. Liberální institucionalismus ...50 // 3.1.9. Neoliberální institucionalismus ...52
// 3.1.10.Neoliberální internacionalismus...53 // 3.2. Druhá debata: tradicionalismus versus behavioralismus ... 56 // 3.3. Třetí debata: neorealismus/neoliberalismus versus neomarxismus...58 // 3.3.1. Neomarxismus ...60 // 3.3.2. Racionalistické teorie: debata mezi neorealismem // a neoliberalismem...62 // 3.4. Čtvrtá debata: racionalismus versus reflektivismus ...64 // 3.4.1. Reflektivistické teorie v Mezinárodních vztazích ...65 // 3.4.2. Speciální konstruktivismus, aneb pokus o překlenutí propasti mezi reflektivismem a racionalismem ...69 // 4. Řešení konfliktů v mezinárodních vztazích ...78 // 4.1. Řešení konfliktů jako podobor Mezinárodních vztahů 78 // 4.2. Pojem konfliktu a jeho definice ...80 // 4.2.1. Vnitřní konflikt...81 // 4.2.2. Mezinárodní konflikt ... 81 // 4.3. Konfliktní cyklus, stádia konfliktu... 82 // 4.4. Prevence ozbrojených konfliktů, management konfliktů // a jejich řešení ...83 // 4.4.1. Prevence konfliktů ...84 // 4.4.2. Aktéři preventivní diplomacie ...86 // 4.4.3. Udržení míru (peacekeeping) ...88 // 4.4.4. Řešení konfliktů a vynucení míru ...89 // 4.4.5. Budování míru (peace-building)...91 // 5. Mezinárodní organizace ...97 // 5.1. Definice mezinárodních organizací ...97 // 5.2. Klasifikace mezinárodních organizací...98 // 5.2.1. Klasifikace podle typu členství ...98 // 5.2.2. Klasifikace podle rozsahu členství...99 // 5.2.3. Klasifikace podle cílů a pole působnosti ...99
5.3. Role mezinárodních organizací... 100 // 5.3.1. Mezinárodní organizace jako nástroj ... 100 // 5.3.2. Mezinárodní organizace jako aréna ... 100 // 5.3.3. Mezinárodní organizace jako aktéři ... 101 // 5.4. Funkce mezinárodních organizací ... 101 // 5.4.1. Artikulace a agregace ... 101 // 5.4.2. Vytváření norem ... 101 // 5.4.3. Distribuce informací... 102 // 5.5. Stručný historický přehled studia mezinárodních organizací 102 // 5.5.1. Nejstarší mezinárodní mezivládní organizace ... 104 // 5.5.2. Mezinárodní nevládní organizace (INGO)... 105 // 5.6. Mezinárodní organizace a hlavní teorie mezinárodních vztahů 106 // 5.6.1. Realismus a mezinárodní organizace ... 106 // 5.6.2. Liberalismus a mezinárodní organizace... 108 // 5.6.3. Neomarxismus a mezinárodní organizace ... 109 // 5.7. Příklad struktury a fungování mezinárodní vládní organizace - OSN... 111 // 5.7.1. Vznik a historie OSN ... 111 // 5.7.2. Struktura OSN, hlavní orgány ... 112 // 5.7.3. Činnost OSN... 116 // 5.7.4. Debata o reformě struktury a činnosti OSN ... 124 // 6. Vývoj konfliktu Východ - Západ ... 129 // 6.1. Analýza struktur a procesů... 129 // 6.2. Jádro a geneze konfliktu Východ - Západ ... 133 // 6.3. Regulace konfliktu Východ-Západ - způsoby regulace konfliktu v meziválečném období a proměna regulace konfliktu po Druhé světové válce... 136 // 6.4. Cesta k ukončení konfliktu Východ-Západ a obnovení multipolárního mezinárodního
systému ... 146 // 7. Krátké 20. století, aneb mezinárodní systém ve 21. století ... 151 // 7.1. Mezinárodní systém ve 20. století... 152 // 7.2. Mezinárodní systém ve 21. století... 155

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC