Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 05.01.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(18.6) Půjčeno:149x 
BK
1. vyd.
Olomouc : Rubico, 2000
187 s. ; 21 cm

objednat
ISBN 80-85839-44-X (brož.)
Obsahuje bibliografii na stranách 180-187 a rejstříky
000117296
OBSAH // 5 // Obsah // 1. Argumentum operis // 2. Co je literatura?... // Beletrie - publicistika - nauková literatura... // Konstantní a proměnné znaky těchto oblastí literární tvorby // Podstata krásné literatury... // Estetická funkce... // Estetická hodnota... // Estetická míra... // Definice krásné literatury... // Krásná literatura jako druh komunikace... // 3. Co je literární věda? // Čtyři možnosti pojetí výkladu literatury Zkoumání literatury jako věda... // Vnitřní a vnější vazby disciplín literární vědy // Literárněvědná metodologie... // Teorie literatury... // Literární historie... // Literární kritika... // Pomocné disciplíny Textologie... // Translatologie... // Základní tendence vývoje literární vědy // 4. Organizace literárního procesu // Periodizace literatury... // Literární proudy a literární směry // .9 // 12 // 12 // 12 // 13 // 14 14 // 14 // 15 15 // 17 // 17 // 18 20 20 22 24 26 30 // 37 // 38 // 39 // 49 // 49 // 51 // 6 // ÚVOD DO STUDIA LITERÁRNÍ VĚDY // Pohyb v literatuře jako důsledek proměn axiologického systému...68 // 5. Organizace literárního díla...71 // Spor o způsob existence literárních druhů...71 // Epika...75 // Lyrika...86 // Drama... 89 // Principy proměny žánrů...93 // Principy vnitřní výstavby literárního díla...94 // Čas a prostor v literárním díle...95 // Titul literárního díla...99 // Motivy...102 // 6. Znakový systém literárního díla...107
// Jazyk a styl...107 // Tropy a figury... 110 // 7. Versologie...118 // Podstata verše, rytmus a metrum... 119 // Prozodické systémy...122 // Rým, eufonie, strofa... 124 // Ustálené druhy verše...127 // 8. Textologie...129 // Textologie a starší literatura... 129 // Textologie a novější literatura...140 // 9. Teorie překladu...144 // Postup překladatelské práce...145 // Překlad jako odborná práce nebo umění?...148 // Literárněvědné hodnocení překladu... 148 // OBSAH // 7 // Funkce teorie překladu...151 // 10. Literárněvědná dokumentace...153 // Forma bibliografické citace...153 // Způsoby třídění dokumentace...155 // Způsoby citace ve vědecké práci...159 // 11. Ad lectorem prudentissimum...161 // Autorský rejstřík...163 // Rejstřík věcný...170 // Seznam literatury...180
(OCoLC)45556426
cnb000964100

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC