Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 08.10.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(19.9) Půjčeno:179x 
BK
1. vyd.
Olomouc : Rubico, 1998
248 s. : il. ; 21 cm

objednat
ISBN 80-85839-24-5 (brož.)
Obsahuje rejstříky
Jazyk (mluva) - studium - úvod - učebnice vysokošk.
000117361
Obsah ...5 // Předmluva ...9 // Jak studovat tuto knížku ...10 // 1.1 Jazyk a jeho funkce ...13 // 1.11 Komunkační proces ...13 // 1.12 Základní funkce dorozumívací (sdělovací) ...14 // 1.13 Ostatní funkce ...16 // 1.2 Jazykový vývoj ...17 // 1.21 Vznik a vývoj jazyka ...17 // 1.22 Fonetické změny ...18 // 1.23 Vývoj gramatiky ...23 // 1.24 Vývoj slovní zásoby ...27 // 1.25 Příklady; norma, internacionalismy ...35 // 1.26 Tendence diferenciační a integrační ...38 // * 1.27 Vývoj jazyka u dítěte ...41 // 1.3 Mluvena a psaná podoba ...42 // 1.31 Rozdíly mezi mluveným a psaným jazykem ...42 // 1.32 Vývoj písma ...44 // 1.33 Ortografie a pravopisné reformy ...47 // 1.4 Klasifikace jazyků ...48 // 1.41 Počet jazyků a jejich uživatelů ...48 // 1.42 Genetická klasifikace ...50 // 1.43 Nostratická teorie ...57 // 1.44 Typologická klasifikace ...59 // 1.5 Systém a struktura jazyka ...63 // 1.51 Pojem struktury a systému ...63 // 1.52 Struktura slova (výrazu) ...63 // 1.53 Struktura věty ...64 // 1.6 Lingvistika, její vývoj a metody ...65 // 1.61 Prehistorie ...65 // 1.62 Tzv. PŘEDVĚDECKÉ OBDOBÍ ...65 // 1.63 Srovnávací a historická gramatika 19. století ...68 // 1.64 Strukturalismus ...69 // 1.65 Moderní pomezní disciplíny ...70 // 1.7 Dělení lingvistiky ...72 // 1.71 Kritéria pro dělení lingvistiky ...72 // 1.72 Hlavní lingvistické disciplíny ...7 2 // 1.73 Další disciplíny ...73 // 2.1 Fonetika ...75 // 2.11 Vývoj fonetiky ...75 // 2.12 Rozdělení fonetiky ...76 // 2.13 Tzv. mluvidla ...77 // 2.14 Klasifikace samohlásek ...80 // 2.15 Klasifikace souhlásek ...SI // 2.16 Slabika ...86 // 2.17 Suprasegmentální prvky ...8 8 // 2.18 Eufónie ...91 // 2.19 Experimentální metody a krize fonetiky... ...92 // 2.2 Fonologie ...93 // 2.21 Vznik fonologie ...93 // 2.22 Hláska a foném ...94 // 2.23 Fonologické opozice ...96 // 2.24 Vliv fonologie na jiné disciplíny ...98 //
3.1 Morfologie ...101 // 3.11 Podstata gramatiky a její rozdělení ...101 // 3.12 Vznik morfologických kategorii ...103 // 3.13 Příklad 1: Kategorie rodu substantiv ...104 // 3.14 Příklad 2: Kategorie času a vidu ...107 // 3.15 Asymetrická struktura kategorií a příznakovost ...111 // 3.16 Kategorie čísla ...115 // 3.17 Kategorie pádu a určenosti ...116 // 3.18 Kategorie osoby ...118 // 3.19 Ostatní slovesné kategorie ...120 // 3.2 Syntax ...121 // 3.21 Lineární charakter věty a její struktura ...121 // 3.22 Věta a text ...125 // 3.23 Jednoduchá věta a juxtapozice ...126 // 3.24 Souvětí souřadné ...128 // 3.25 Souvětí podřadné ...129 // 3.26 Složité větné konstrukce ...131 // 3.27 Zkracování vět a polovětné vazby ...136 // 3.28 Metody syntaktického rozboru ...138 // 3.29 Příklad asymetrie v syntaxe podmínkové věty ...142 // 4.1 Lexikologie a lexikografie ...147 // 4.11 Obsah lexikologie ...147 // 4.12 Kvantitativní vztahy ve slovní zásobě ...147 // 4.13 Základní a odvozená slova ...149 // 4.14 Tvoření slov ...151 // 4.15 Internacionalismy ...155 // 4.16 Lexikografie ...159 // 4.2 Sémantika ...164 // 4.21 Vývoj sémantiky ...164 // 4.22 Významová složka jazykového znaku ...165 // 4.23 Sémiotika ...168 // 5.1 Rétorika ...171 // 5.11 Vznik a vývoj rétoriky ...171 // 5.12 Dnešní aplikace ...172 // 5.2 Etymologie ...172 // 5.21 Nauka o původu slov ...172 // 5.22 Příklady ...173 // 5.3 Dialektologie ...176 // 5.31 Vznik a obsah Dialektologie ...176 // 5.32 Lingvistické atlasy ...178 // 5.33 Metody dialektologického výzkumu ...179 // 5.34 Příklad 1: Práce v terénu ...185 // 5.35 Příklad 2: Údaje o informátorech ...186 // 5.36 Příklad 3: Mapy ...187 // 5.4 Stylistika ...190 // 5.41 Tradiční stylistika ...190 // 5.42 Současná teorie funkčních stylů ...193 //
6.1 Matematická lingvistika ...197 // 6.11 Úvodní poznámka o pomezních disciplínách ...197 // 6.12 Kvantitativní lingvistika ...197 // 6.13 Matematické modely ...201 // 6.14 Počítačová lingvistika ...203 // 6.2 PSYCHOLINGVISTIKA ...204 // 6.21 Vývoj a obsah psycholingvistiky ...204 // 6.22 Bilingvismus ...206 // 6.23 Teorie řečové činnosti ...207 // 6.3 Pragmalingvistika a paralingvistika ...209 // 6.31 Pragmalingvistika ...209 // 6.32 Paralingvistika ...209 // 6.4 Textová lingvistika ...211 // 6.41 Text jako základní jazyková jednotka ...211 // 6.42 Spojitost textu a deiktické prostředky ...212 // 6.5 NEUROLINGVISTIKA ...214 // 6.51 Vývoja obsah neurolingvistiky ...214 // 6.52 Afázie ...214 // 6.6 SOCIOLINGVISTKA ...216 // 6.61 Vývoj a obsah sociolingvistiky ...216 // 6.62 Sociolingvistické metody ...219 // 6.7 Etnolingvistika a lingvistická antropologie ...220 // 6.71 Vývoj a obsah etnolingvistiky ...220 // 6.72 Lingvistická antropologie ...221 // 6.73 Hypotéza Sapola a Whorfa ...222 // 6.8 Filozofie jazyka ...223 // 6.81 Filozofie a lingvistika ...223 // 6.82 Teorie jazykového relativismu ...223 // Jmenný rejstřík ...225 // Věcný rejstřík ...227 // Literatura ...245 // Seznam obrázků ...246
(OCoLC)44076307
cnb000532226

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC