Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 16.09.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2.5) Půjčeno:5x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Academia, 1986
197 s. : il. ; 24 cm

objednat
Studie a práce lingvistické ; 22
Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstříky
Vysokoškolská příručka pro studenty filozofických fakult
000117383
Rekat.
Obsah // Předmluva ... 5 // Úvod ... 7 // 1. Transformační popis jazyka a směry na něj navazující ... ’’ // 1.1 Zdroje transformační gramatiky ... ’’ // 1.2 Hlavní stadia vývoje transformačního popisu jazyka ... ’9 // 1.21 Chomského Syntaktické struktury ... ’9 // 1.22 Standardní teorie ... 20 // 1.23 Generativní sémantika ... 26 // 1.24 Rozšířená standardní teorie ... 29 // 1.25 Lexikalistická hypotéza v konvence X ... // 1.26 Podmínky pro transformační pravidla a teorie stop ... 36 // 1.27 Teorie nadřazení a vázání ... 39 // 1.3 Přístupy vycházející z transformačního popisu ...  // 1.31 Fillmorova pádová gramatika a větná sémantika ... // 1.32 Relační gramatika ... 32 // 1.33 Lexikálně funkční gramatika ... 55 // 1.4 Kritika a ohlas transformační gramatiky ... 59 // 2. Analytické modely a model "smysl »- text" ... 53 // 2.1 Analytické (množinové) modely jazykových jevů ... 53 // 2.2 Model "smysl •-» text" ... 57 // 2.3 Referenční aspekty smyslu věty ... 23 // 3. Funkční směry v západní lingvistice ... 28 // 3.1 Stratifikační lingvistika ... 28 // 3.2 Funkční gramatika ... 50 // 3.3 Funkční přístupy britské lingvistiky ... 82 // 4. Lingvistika textu ... 34 // 4.1 Üvodni poznámky ...// 4.2 Věta a text ... 86 // 4.3 Návaznost textu ... 31 // 4.4 Třídění textů ... 35 // 4.5 Závěr ... 36 // 5. Sémantika z hlediska intenzionální logiky ... 38 // 5.1 Intenzionální sémantika a jazykový význam ... 38 //
5.2 Generativní síla komplexního popisu ... ’02 // 5.3 Kognitivní věda a situační sémantika ...’06 // 195 // 6. Významová stavba věty a funkční generativní popis ... 110 // 6.1 Nové české a slovenské práce o větné struktuře ... 110 // 6.11 Teorie větných vzorců ... 111 // 6.12 Sémantická výstavba ruské věty ... 112 // 6.13 Distinktivní rysy aktantů (hloubkových pádů) ... 113 // 6.14 Propozice a její komunikační modifikace ... 43 // 6.15 Kvantitativní analýza ... 114 // 6.16 Některé další přístupy ... 115 // 6.17 Závěrečné poznámky ... 115 // 6.2 Principy a východiska funkčního generativního popisu (FGP) ... 116 // 6.21 Členění jazykového systému ... 116 // 6.22 Zásady pojmového aparátu popisu ... 120 // 6.23 Dosavadní varianty FGP a jeho aplikace ... 124 // 6.24 Porovnání s jinými přístupy ... 124 // 6.3 Celková charakteristika FGP ... 127 // 6.31 Koncepce rovin ... 127 // 6.32 Valence a její třídění ... 129 // 6.33 Aktuální členění věty ... 132 // 6.34 Sémantika negace ... 135 // 6.35 Presupozice a alegace ... 135 // 6.36 Závěrečné poznámky ... 136 // 6.4 FGP a sémantika věty ...137 // 6.41 Význam a obsah ...137 // 6.42 Vágnost a víceznačnost ...138 // 6.43 Synonymie ...142 // 6.44 Specifikace jednotek tektogramatické roviny ... 146 // 6.45 Závěrečné poznámky ... 148 // Příloha // Matematické otázky popisu přirozeného jazyka ... 150 //2. Formální gramatiky a typy explicitního popisu jazyka ... 153 //
2.1 Základní notace ...154 // 2.11 Definice ...156 // 3. Generativní gramatiky ...157 // 3.1 Základní pojmy ... 157 // 3.11 Definice ... 157 // 3.2 Hierarchie gramatik ... 158 // 3.21 Definice ... 158 // 3.3 Poznámky k uplatnění typů gramatik a k jejich obecné charakteristice ... 161 // 3.4 Formální popis jazykového systému ... 161 // 196 // 3.41 Definice ...162 // 3.5 Uzávěrové operace a Chomského hierarchie ... 163 // 3.6 Charakterizace funkčního generativního popisu (FGP) a zjemnění Chomského hierarchie ... 164 // 4. Závěr ...166 // Seznam literatury ... 168 // Zkratky ...182 // Rejstřík jmenný ... 183 // Rejstřík věcný ... 187
(OCoLC)39436432
cnb000015072

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC