Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
1. vyd.
Praha : Libri, 2006
399 s.

ISBN 80-7277-316-X (váz.)
Obsahuje rejstřík
Bibliografie na s. 358-372
Politika kulturní - Československo - r. 1948-1956 - studie
Politika kulturní - hledisko marxistické - Komunistická strana československa - studie
000117414
OBSAH // NĚKOLIK SLOV ÚVODEM ...7 // Poznámky ...16 // I. BUDOVATELSKÁ LÉTA (1948-1951) ...17 // Únorový přelom ...18 // Jak se dělá převrat...18 // Stratégové a jejich štáby...23 // Poúnoří a před bouří ...29 // Spojenými silami ...39 // Zrod systému ...39 // Pokus o karanténu ...55 // Dvě strany téže mince (K diskusi o rozporech // v poúnorové kulturní politice) ...60 // První revize kulturní politiky ...66 // Fenomén radikalizace a první garnitura kulturní politiky ... 66 // Od korektury k ideologické normě...70 // Příliš vratký vrchol ...85 // Shrnutí ...96 // Poznámky...99 // II. PODIVNÉ „TÁNÍ“ VE STÍNU ŠIBENIC (1951-1952) ... 109 Poslední měření sil ...no // Bouřlivé září 1951 ...110 // Kopeckého šach aparátníkům ...116 // Boj o Gottwalda ...123 // Pád aparátníků ...131 // Útok na Tvorbu ...142 // Nová revize kulturní politiky...150 // Kontrolu přebírá Kopecký ...151 // Hledání nové koncepce ...159 // „Uvolňování“ ve stínu šibenic ...172 // Účel světí prostředky (Případy Konstantina Biebla // a Petra Bezruče) ...182 // Shrnutí ...195 // Poznámky ...198 // III. JEDEN KROK DOPŘEDU... A ZPĚT? (1953-1956)...211 // Československý rok 1953 a jeho dědictví ...212 // Perspektivy roku 1953 a kořeny Nového kursu ...2x2 // S Novým kursem postaru (i954_I955)...234 // Pootevřené okno do světa ...247 // Padesátý šestý ...254 // Decentralizace, nebo liberalizace? // (Na prahu
třetí revize kulturní politiky) ...271 // Inovace v řízení kulturní politiky ...288 // Noví partneři: stranický aparát a ministerstva...288 // Hlavní správa tiskového dohledu // - efektivnější forma kontroly...305 // Změny v nomenklatuře ...311 // Umělecké svazy...317 // Shrnutí...332 // Poznámky ...335 // ZÁVĚREM ...351 // Poznámky ...357 // SEZNAM POUŽITÝCH PRAMENŮ A LITERATURY ...358 // SEZNAM ZKRATEK ...373 // PŘÍLOHY ... 375 // Systemizace a personální obsazení aparátu ÚV KSČ // (říjen 1951, červenec 1954) ...375 // Organizace ministerstva informací a osvěty // (červen 1948, od srpna 1951) ...381 // JMENNÝ REJSTŘÍK ...386 // POTRÉT AUTORA...397

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC