Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:11x 
BK
Praha : ISV, 1999
214 s. : il.

ISBN 80-85866-56-0 (v knize neuvedeno ; váz.) ISBN !80-85866-41-2 (chyb.)
Psychologie
němčina
Přeloženo z němčiny
Obsahuje ilustrace, tabulky, předmluvu, úvod, adresy a zkušební řád (adresy psychologických ústavů v SRN, Rakousku a Švýcarsku, adresy psychologických asociací a společností)
Bibliografie: s. 187-199
Psychologie - učebnice vysokošk.
000117417
Předmluva k českému vydání...11 // Předmluva k prvnímu vydání... 12 // 1. Úvodní myšlenky k předmětu, cílům a metodám empirické psychologie... 13 // 1.1 Úvod...13 // 1.2 Předmět psychologie...15 // 1.2.1 Psychologie: empirická věda...15 // 1.2.2 Empirická data v psychologii...17 // 1.3 Cíle empirické psychologie...21 // 1.3.1 K pojmu „proměnná“...22 // 1.3.2 Jak se empiricky vysvětluje?...23 // 1.3.2.1 Výklad prvního řádu...25 // 1.3.2.2 Výklad druhého řádu...25 // 1.3.2.3 Co je teorie?...27 // 1.3.3 Kdy je empirický výklad uspokojivý?...40 // 1.3.3.1 Teorie pracuje s intersubjektivně přístupnými daty...41 // 1.3.3.2 Exkurz: O definici a explikaci...46 // 1.3.3.3 Teorie musí mít dostatečně přesný empirický základ...48 // 1.3.3.4 Požadavky na definování teoretických konstruktů // a jejich závislostních vztahů...50 // 1.3.3.5 Teorie nesmí předpovídat všechno bez výjimky...51 // 1.3.3.6 Závěrečná poznámka...52 // 1.3.4 Exkurz: O základních předpokladech empirického uvažování...52 // 1.3.4.1 Pozorované události se daj í klasifikovat...52 // 1.3.4.2 Každá pozorovatelná událost souvisí s jinými pozorovatelnými událostmi // (poznámka k problému kauzality)...53 // 1.3.4.3 Zákonité souvislosti jsou relativně nezávislé na dimenzích // času a prostoru...53 // 1.4 Dosažení cílů empirické psychologie...54 // 1.4.1 Jak psycholog vytvoří teorii?...54 // 1.4.1.1 Fáze vytvoření teorie...55 // 1.4.1.2 Fáze testování teorie...69 // 1.4.2 Jak přesně popsat vlastní prožitky...96 // 1.5 Je možné člověka empiricky pojmout a pochopit?...97 //
2. Obsahové rozdělení pracovních oblastí psychologie... 101 // 2.1 Základní výzkum a aplikovaná psychologie...101 // 2.2 Obecná a diferenciální psychologie...103 // 2.3 Dílčí oblasti obecné a aplikované psychologie...105 // 2.4 Učebnice k úvodu do psychologie...106 // 2.5 Readings nebo textové učebnice pro začátek studia...107 // 2.6 Další literatura ke studiu...108 // 3. Informace o studiu psychologie na univerzitách a jiných vysokých // školách v SRN...111 // 3.1 Instituce vysokých škol...111 // 3.1.1 Vysoké školy jako zemské instituce...111 // 3.1.2 Vysokoškolský zákon a univerzitní statuty a řády...111 // 3.1.3 Fakulty a katedry...111 // 3.1.4 Vysokoškolští pedagogové...112 // 3.1.5 Studentské orgány a organizace sociální péče pro studenty // (Studentenwerk)... 112 // 3.1.6 Poradenství pro studenty...113 // 3.2 Jak se stát členem univerzity?...114 // 3.2.1 Přijímací řízení...114 // 3.2.2 Od přijetí k zápisu...115 // 3.3 Financování studia...116 // 3.3.1 Stipendia...116 // 3.3.2 Studijní poplatky...117 // 3.4 Psychologické ústavy na univerzitách...118 // 3.5 Struktura studia a zkušební řády...119 // 3.5.1 Diplomní zkouška...119 // 3.5.2 Struktura studia...120 // 3.5.3 Studium 1. cyklu... 120 // 3.5.4 Studium 2. cyklu... 121 // 3.5.5 Zkušební řád v psychologii... 121 // 3.5.6 Psychologie jako vedlejší obor...121 // 3.6 Magisterská zkouška a promoce... 122 //
4. Psychologie jako povolání...125 // 4.1 Názory a postoje k psychologii a psychologům...125 // 4.2 Všeobecné informace a informační možnosti // o profesní praxi psychologů... 127 // 8 // 4.3 Profesní vyhlídky...130 // 4.3.1 Jak vypadá současná situace v povolání?...132 // 4.3.2 Jak vypadá profesní budoucnost psychologů?...134 // 4.4 Profesní asociace a organizace psychologů...134 // 5. Studijnětechnické informace - studijní techniky...137 // 5.1 Používání vědeckých knihoven... 137 // 5.1.1 Knihovní zařízení a jejich funkce...137 // 5.1.2 Půjčování knih a časopisů...139 // 5.1.3 Postup při vyhledávání bibliografických dat...140 // 5.2 Bibliografie v psychologii...144 // 5.2.1 Funkce bibliografií pro vědeckou a praktickou práci...144 // 5.2.2 Formy publikací vědecké literatury - základní pojmy...145 // 5.2.3 Rozlišovací znaky pro bibliografie... 146 // 5.2.4 Jednotlivé bibliografie...147 // 5.2.4.1 Bibliografie v němčině... 147 // 5.2.4.2 Bibliografie v angličtině...148 // 5.2.4.3 Bibliografie ve francouzštině... 153 // 5.2.5 Bibliografie bibliografií...153 // 5.2.6 Úhrnný přehled uvedených bibliografií...153 // 5.3 Odborné slovníky a lexikony pro psychology...157 // 5.3.1 Úkoly odborných slovníků...157 // 5.3.2 Německy psané slovníky...158 // 5.3.3 Anglicky psané slovníky...159 // 5.3.4 Francouzské slovníky...159 // 5.3.5 Poznámka k získání odborného slovníku... 159 // 5.3.6 Vícejazyčné slovníky pro psychology...160 //
5.4 Psychologické odborné časopisy...161 // 5.4.1 Všeobecné informace o psychologických časopisech...161 // 5.4.2 Časopisy v němčině...161 // 5.4.3 Časopisy v angličtině...162 // 5.4.4 Studium časopiseckých článků...163 // 5.5 Práce s Psychological Abstracts (PA)...165 // 5.5.1 Všeobecné informace...165 // 5.5.2 Uspořádání jednotlivých sešitů...166 // 5.5.3 Uspořádání jednotlivých svazků...166 // 5.5.4 Sborníky PA...166 // 5.5.5 Vztahy mezi PA a Dissertation Abstracts ...167 // 5.5.6 Uspořádání jednotlivých abstrakt...167 // 9 // 5.5.7 Použití PA...168 // 5.6 Postup při vyhledávání literatury... 169 // 5.7 Dohody o citacích v psychologii... 170 // 5.7.1 Účel dohody...170 // 5.7.2 Informace o dohodách o citování... 170 // 5.7.3 Citace v seznamu literatury...171 // 5.7.4 Citace v průběhu textu...172 // 5.8 Zakládání psychologické kartotéky...173 // 5.8.1 Úkoly kartotéky...4...173 // 5.8.2 Systémy uspořádání kartoték... 174 // 5.8.3 Formy karet... 174 // 5.8.4 Vlastní práce s kartotékou... 175 // 5.9 Technické pomůcky pro studium... 176 // 5.9.1 Práce s počítačem (osobní počítač, PC)... 177 // 5.9.2 Psaní, kreslení a výpočty na počítači... 178 // 5.9.3 Uchovávání dat pomocí počítače...179 // 5.9.4 Vyhledávání literatury pomocí počítače...180 //
5.10 Proč jsou studijní techniky důležité...182 // 5.10.1 Co ohrožuje úspěch studia a vede k předčasnému ukončení studia a nezdaru? V čem se liší „dobří“ a „slabí“ studenti?...182 // 5.10.2 Přispívají vhodné studijní metody k úspěšnému studiu?...185 // 5.10.3 Co napomáhá k vytvoření, popř. odstranění studijních návyků?... 185 // 6. Seznam literatury... 187 // 7. Adresy a zkušební řád...201 // 7.1 Adresy psychologických ústavů v SRN, Rakousku a Švýcarsku...201 // 7.2 Adresy psychologických asociací a společností...204 // 7.3 Rámcový řád pro závěrečnou diplomovou zkoušku z psychologie...205
(OCoLC)43808108
cnb000769617

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC