Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 18.03.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3.5) Půjčeno:7x 
BK
1. vyd.
Olomouc : Univerzita Palackého, 1996
56 s.

objednat
ISBN 80-7067-628-0 (brož.)
Nad názvem: Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta
Dotisk r. 2000
Určeno pro studenty 1. ročníku PdF UP Olomouc
Obsahuje bibliografické odkazy
Školy vysoké - studium - učebnice vysokošk.
000117504
Obsah // Psychologické základy studia na vysoké škole (J. Konečný) ...7 // Úvodem ...7 // 1 Adaptace na vysokoškolské studium ...8 // 1.1 Adaptace na ztráty a omezení ...8 // 1.2 Adaptace na nové podmínky a požadavky . ...9 // 1.3 Kritéria úspěšné adaptace na studium ... 10 // 1.4 Orientace v novém prostředí ... 11 // 1.5 Soužití na kolejích ... 12 // 1.5.1 Řešení vzniklých problémů ... 14 // 2 Učebm činnost studenta - zvládání nároků studia ... 16 // 3 Psychologie zkoušky na vysoké škole - vybrané problémy ... 18 // 4 Vysokoškolská poradna - poradenská psychologická pomoc studentům ... 19 // Literatura ... 20 // Formy práce na vysoké škole (D. Holoušová) ... 21 // 1 Přednáška ... 21 // 2 Seminář ... 24 // 3 Cvičení ... 25 // 4 Exkurze ... 28 // 5 Konzultace ... 29 // Základy mluvního a písemného projevu (M. Krobotová) ... 31 // 1 Význam dobré znalosti mateřského jazyka ... 31 // 2 O našem jazyce ... 32 // 3 Projevy mluvené a psané ... 33 // 3.1 Mluvené projevy ... 33 // 3.2 Psané projevy ... 33 // 4 Jak správně mluvit ... 33 // 4.1 O spisovné výslovnosti ... 34 // 4.1.1 Výslovnost samohlásek ... 34 // 4.1.2 Výslovnost souhlásek ... 34 // 4.1.3 Výslovnost slov přejatých ... 36 // 4.1.3.1 Samohlásky ... 36 // 4.1.3.2 Souhlásky ... 36 // 4.2 Zvukové prostředky souvislého projevu ... 36 // 4.2.1 Členění řeči ... 36 // 4.2.1.1 Slabika ... 37 // 4.2.1.2 Takt ... 37 // 4.2.1.3 Přízvuk ... . 37 // 4.2.1.4 Důraz ... 37 // 4.2.1.5 Taktová skupina - frázování ... 37 // 4.2.2 Modulace ... 38 // 4.2.2.1 Silová modulace řeči (dynamika) ... 38 // 4.2.2.2 Tónová modulace řeči (intonace) ... 39 // 4.2.2.3 Časová modulace řeči (mluvní tempo) ... 39 // 4.2.2.4 Modulace barvy hlasu (témbr) ... 39 // 4.3 Dechová složka řeči (respirace) ... 39 // 4.4 Hlasová složka řeči (fonace) ... 41 //
4.5 Mimojazykové činitele ... 41 // 4.6 Jak veřejně vystupovat ... 42 // 4.6.1 Členění projevu ... 42 // 4.6.2 Základní zásady ... 42 // 4.6.3 Příprava formální stránky projevu ... 43 // 4.6.4 Duševní příprava na vystoupení ... 43 // 4.6.5 Vztah k posluchačům ... 44 // 4.6.6 Jak argumentovat ... 46 // 5 Jak správně psát ... 47 // 5.1 Výstavba jazykového projevu ... 47 // 5.2 Slohové postupy a útvary ... 47 // 5.2.1 Slohové útvary na základě postupu informačního ... 48 // 5.2.1.1 Pozvánka ... 48 // 5.2.1.2 Žádost ... . 48 // 5.2.1.3 Dopis ... 48 // 5.2.1.4 Zápis ... 51 // 5.2.2 Slohové útvary na základě postupu výkladového ... 51 // 5.2.2.1 Výklad ... 51 // 5.2.2.2 Pojednání ... 52 // 5.2.2.3 Úvaha ... 52 // Literatura ... 53 // Přílohy // 54

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC