Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3.8) Půjčeno:15x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Academia, 2002
195 s. : il.

ISBN 80-200-0973-6 (váz.)
Obsahuje tabulky, předmluvu
Bibliografie: s. 194-195
Lingvistika - analýza kvantitativní - příručky
Texty - struktura - rozbory - studie
000117579
Obsah // KAPITOLA 1. Úvodem 7 // Obecná teorie textu - Nové poznatky - Aplikovaný obor - Véda - Teorie - Lingvistika a kvantitativní lingvistika - Algebraická lingvistika - Co je za jazykem? - Dčjiny lingvistiky -Širší souvislosti našeho tématu - Véty bez kontextu // KAPITOLA 2. Text a komunikace 39 // Smysluplnosti a nesmysly - Směřování - Konečně tedy text - Segmentace - Komunikace -Historizující pohled - Ještě jednou segmenty textu // KAPITOLA 3. Fundament teorie 52 // Menzerath - Mocninný vztah - Jazyková úroveň - Fixní bod - Fraktály KAPITOLA 4. Text a kontext 66 // Dva druhy kontextů - Agregáty - Axiom jazykové struktury - Fázový přechod - Měření v textech - Frekvence slov - Interpretace textu // KAPITOLA 5. Experiment s asociacemi 88 // Zipf-Aleksejev - Odvození - Vztahy bez jazykových kontextů - Zipf-Aleksejev a frekvence slov - Text roste // KAPITOLA 6. Fraktály 102 // Mandelbrot a ti druzí - Jazyková množina a fraktál - Dimenze - Fraktál a Menzerathův-Alt-mannův zákon // KAPITOLA 7. Emergence 118 // Okolnosti - Opakování - Co se vynořuje // KAPITOLA 8. Jiný model 125 // Koheze - Předpoklady - Hcrdanův zákon - Aplikace na poetiku // KAPITOLA 9. Slovo v posloupnosti 137 // Jazyk a čas - Pozice a frekvence slov - Distance - Symetrie - JeStě k frekvenci a umístění slov - Půvab struktury // KAPITOLA 10. Minkowského klobásy 153 // Délka sekvence - Souvislost a zlom - Řád růstu a dimenze // KAPITOLA 11.
Pravidelnosti v sekvencích 161 // Uhlazení sekvence - Diference - Negativní binomické rozdělení - Distance - DalSí úrovně -Řád ve zmatku // KAPITOLA 12. Jezero a motýlí křídla 175 // Text jako sémantické jezero - Mávnutí motýlími křídly // KAPITOLA 13. Celkový obraz 186 Hlavní body - Jeden mozek, jeden jazyk? // Odkazy a literatura 140

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC