Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(8) Půjčeno:16x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Český helsinský výbor, 2003
80 s. : il.

ISBN 80-86436-13-6 (brož.)
Obsahuje grafy, tabulky, úvod
Vězeňství - ženy a mládež - Česko - pojednání
000117580
ÚVOD ...7 // A. VÝZKUM ...8 // 1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA CÍLOVÝCH SKUPIN...9 // 2. ZENY VE VÝKONU VAZBY ...12 // I. Sociální zázemí žen v době před nástupem do výkonu vazby...12 // II. Vliv pobytu ve výkonu vazby na sociální zázemí žen ...14 // III. Podmínky ve výkonu vazby dle vnímání obviněných žen ...15 // Způsoby a druhy vazebního stíhání ...15 // Znalost vězeňského prostředí ...15 // Ubytování ...’...16 // Hygiena...16 // Odívání...16 // Strava ...17 // Nákupy...17 // Vycházky...17 // Balíčky ...18 // Extramurální kontakty ...18 // Osobní volno, aktivity a vzdělávání...18 // Zájmy a koníčky...19 // Vnitřní řády ...20 // Kontakty s pracovníky věznice...20 // Důvěra v personál...21 // Kontakt s obhájcem ...21 // Šikana ve věznicích...21 // Nejhorší zážitek z výkonu vazby...22 // Nejlepší zážitek z výkonu vazby...22 // Stížnosti ...22 // Kázeňské tresty...23 // Zvýhodnění ve výkonu vazby ...23 // Drogy ve věznicích ...24 // Mobilní telefony ve věznicích...24 // Sex ve věznicích ...24 // IV. Představa budoucnosti ...24 // Největší přání ...24 // 3. MLADISTVÍ VE VÝKONU VAZBY...25 // I. Sociální zázemí mladistvých v době před nástupem do výkonu vazby ...25 // II. Vliv pobytu ve vazbě na sociální zázemí mladistvých ...26 // III. Podmínky ve vazbě dle vnímání mladistvých ...28 // Způsoby a druhy výkonu vazby...v...28 // Znalost vězeňského prostředí...29
// Ubytování...29 // 3 // Hygiena ...KK // Odívání...KK // Strava ...KK // Nákupy...31 // Vycházky...31 // Balíčky ...31 // Extramurální kontakty ...32 // Osobní volno ...32 // Aktivity...33 // Vzděláváni ...33 // Zájmy a koníčky...33 // Vnitřní řády ...34 // Kontakty s pracovníky věznice...34 // Důvěra v personál...35 // Kontakt s obhájcem ...35 // Šikana ve věznicích...36 // Nejhorší zážitek z výkonu vazby...36 // Nejlepší zážitek z výkonu vazby...36 // Stížnosti ...36 // Kázeňské tresty...37 // Zvýhodněni ve výkonu vazby ...37 // Drogy ve věznicích...38 // Mobilní telefony ve věznicích...38 // Sex ve věznicích ...38 // KѴ. Představa budoucnosti ...38 // Největši přáni... 38 // 4. ŽENY VE VÝKONU TRESTU ...39 // I. Sociální zázemí žen v době před nástupem do výkonu trestu...39 // II. Vliv pobytu ve výkonu trestu na sociální zázemí žen...39 // III. Podmínky ve výkonu trestu dle vnímání odsouzených žen ...41 // Znalost vězeňského prostředí...41 // Diferenciační skupiny...41 // Ubytování ...41 // Hygiena...41 // Odívání...42 // Strava...42 // Nákupy...42 // Balíčky ... .42 // Vycházky mimo věznici ...43 // Akce mimo věznici...43 // Extramurální komunikace...43 // 4 // Vnitřní řády ...44 // Programy zacházení ...44 // Vzdělávání ... 44 // Osobni volno ...45 // Zájmy a koníčky...45 // Kontakty s pracovníky věznice...45 // Důvěra v personál...46 // Kontakt
s obhájcem ...46 // Šikana ve věznicích...46 // Nejhorší zážitek z výkonu trestu...47 // Nejlepší zážitek z výkonu trestu ...47 // Stížnosti ...47 // Kázeňské tresty...48 // Odměny ...49 // Drogy ve věznicích...49 // Mobilní telefony ve věznicích...49 // Sex ve věznicích ...49 // IV. Představa o budoucnosti...50 // Největši přání...50 // 5. MLADISTVÍ VE VÝKONU TRESTU...50 // I. Sociální zázemí mladistvých v době před nástupem do výkonu trestu ...50 // II. Vliv pobytu ve výkonu trestu na sociální zázemí mladistvých ...52 // III. Podmínky ve výkonu trestu dle vnímání mladistvých...53 // Znalost vězeňského prostředí...53 // Diferenciační skupiny...53 // Ubytování...53 // Hygiena... 54 // Odíváni...54 // Strava ...54 // Nákupy...55 // Balíčky ...55 // Vycházky mimo věznici ...55 // Akce mimo věznici...55 // Extramurální komunikace...55 // Vnitřní řády ...56 // Programy zacháízení ...56 // Vzdělávání ...56 // Osobní volno...57 // Zájmy a koníčky...57 // Kontakty s pracovníky věznice...58 // Důvěra v personál...59 // 5 // Kontakt s obhájcem ...’59 // Šikana ve věznicích...59 // Nejhorší zážitek z výkonu trestu...60 // Nejlepší zážitek z výkonu trestu ...60 // Stížnosti ...60 // Kázeňské tresty...60 // Odměny ...61 // Drogy ve věznicích ...61 // Mobilní telefony ve věznicích...61 // Sex ve věznicích ...61 // KѴ. Představa o budoucnosti...62 // Největši přání...62
// 6. Závěry... 62 // B. ZDRAVOTNÍ PÉČE VE VĚZNICÍCH...66 // C. PERSPEKTIVA VĚZEŇSTVÍ Z POHLEDU ODBORNÍKŮ...70 // 1. Metody výzkumu ...70 // 2. Výsledky výzkumu ...71 // Mladiství...71 // Ženy...:...72 // 3. Závěry ...73 // D. ŽENY A MLADISTVÍ V ZÁPADOEVROPSKÉM VĚZEŇSTVÍ . ...73 // 1. Matky s dětmi...73 // Anglie a Wales ...73 // Rakousko ...74 // Holandsko...74 // Srovnání programů matek s dětmi ve věznicích ve světě...74 // 2. Mladiství ve věznicích ...75 // Holandsko ...75 // Anglie a Wales ...77 // 3. Zachováni kontaktu vězně s rodinou ...77 // Anglie a Wales ...77 // 4. Vězeňské standardy...78 // 5. Další okruhy otázek ...78 // Podmínky výkonu vazby - Holandsko ...78 // Poskytování lékařské péče - Rakousko...\\ ... 79 // 6. Některé související statistické údaje... 79 // Trestní politika 2002 - statistika Holandsko...80 // 6

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC