Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(6.1) Půjčeno:49x 
BK
1. vyd.
V Praze : Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2008
90 s. : il., grafy ; 30 cm

ISBN 978-80-7290-368-9 (brož.)
Nad názvem: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, Středisko vzdělávací politiky
Na obálce nad názvem: esf, MŠMT
Obsahuje bibliografii na s. 90
Anglické resumé
000117583
Předmluva Summary -- Obsah -- Úvod -- Evaluace ve vzdělávacím systému úvod pro evaluaci na úrovni základních a středních škol -- Evaluace základních škol -- Úvod -- Vyhodnocení faktorů a výsledků projektu PISA -- Obecný vztah žáka ke škole -- Hodnocení žáků a učitelů řediteli škol -- Hodnocení podmínek výuky řediteli škol -- Strategie a preference při učení se matematice -- Výuka matematiky -- Vztah žáků k matematice -- Vzájemná souvislost indexů vztahujících se ke škole -- Školní klima a klasifikace z matematiky -- Co skutečně ovlivňuje výsledek v testu matematické gramotnosti -- Souhrnná charakteristika školy pomocí „superindexů" -- Typologie škol z hlediska kvality -- Modely pro vliv školního klimatu na jednotlivé druhy -- dovedností (PISA 2006) -- Stručné shrnutí části analýz PISA 2006 -- Model závislosti výsledků podle indexu socioekonomického zázemí na ovlivňujících faktorech -- Skupina škol s podprůměrným indexem -- socioekonomického zázemí -- Skupina škol s průměrným indexem -- socioekonomického zázemí -- Skupina škol s nadprůměrným indexem socioekonomického zázemí -- Testování devátých tříd v projektu Kvalita I a souvislosti výsledků s výstupy projektu PISA -- O zpracování dat a strategii analýzy dat z obou projektů -- Vzájemný vztah výsledků testování v obou projektech -- Vztah výsledků testů a dalších charakteristik -- Shrnutí -- Evaluace
středních škol -- Úvod -- Rozlišující faktory pramenící z projektu PISA -- Vyhodnocení výsledků projektu Maturita nanečisto -- Souvislost Maturity nanečisto s výsledky projektu PISA -- a se školními známkami -- Distribuce nejméně úspěšných žáků v Maturitě nanečisto -- Testování z českého jazyka (2005 a 2006) -- Testování z matematiky (2005 a 2006) -- Hlavní závěry a shrnutí analýzy Maturity nanečisto -- Faktory hodnocené ve výsledcích Maturity nanečisto -- Zjišťování přidané hodnoty -- Metodologické předpoklady a zkušenosti v jiných zemích -- Účinky zjišťování přidané hodnoty -- Model SVP -- Jiné způsoby hodnocení středního vzdělávání -- Hodnocení získaného vzdělání absolventy -- Shrnutí -- Literatura

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC