Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
1. vyd.
Praha : Galén, c2000
102 s. : il.

ISBN 80-7262-039-8 (brož.)
Folia practica ; [vol.] 11
Obsahuje tabulky, grafy, úvod, údaje o autorech
Bibliografie: s. 97-98
Fobie - příručky
Úzkost - příručky
000117611
Obsah // 5 // 1. Úvod...9 // 2. Úzkostné poruchy...13 // 2.1. Panická porucha...14 // 2.1.1. Diagnostická vodítka...15 // Kazuistika...16 // Kazuistika...16 // 2.1.2. Diferenciální diagnóza a komorbidita...16 // 2.1.3. Průběh...17 // 2.1.4. Etiopatogeneze...17 // 2.1.5. Terapie...18 // 2.1.5.1. Podpůrná psychoterapie úzkostných poruch...18 // ■ Uklidnění pacienta a explorace...19 // Zklidnění při nadměrném rozrušení, neklidu // a rozjitřených emocích...19 // Zklidnění při panickém záchvatu...20 // Explorace pomocí otevřených otázek, // empatie a pozitivního posilování...20 // Upřesnění pomocí cílených otázek...21 // 2.1.5.2. Podpůrná psychoterapie panické poruchy...21 // ■ Vyslechnutí pacienta, empatie...22 // ■ Informace o tom, co je to panická porucha...22 // ■ Povzbuzení a posílení naděje na vyléčení, vysvětlení možností léčby ... 22 // ■ Edukace o tělesných příznacích stresové reakce...23 // ■ Nácvik kontrolovaného dechu a relaxace...23 // ■ Interoceptivní expozice...24 // Interoceptivní expozice s hyperventilací - jednotlivé kroky...25 // ■ Ujasnění souvislostí stresujících událostí s rozvojem // a udržováním poruchy...25 // ■ Podpora adaptivních způsobů řešení životních problémů...26 // 2.1.5.3. Farmakoterapie...26 // Benzodiazepiny...26 // Betablokátory...27 // Antidepresíva...27 // Kombinace psychofarmak...29 // Kazuistika...29 // 6 // Úzkostné a fobické
poruchy // 2.2. Generalizovaná úzkostná porucha...31 // 2.2.1. Diagnostická vodítka...31 // Kazuistika...32 // 2.2.2. Etiopatogeneze...33 // 2.2.3. Diferenciální diagnóza...33 // 2.2.4. Průběh ...35 // 2.2.5. Terapie...35 // 2.2.5.1. Podpůrná psychoterapie...35 // ■ Vyslechnutí pacienta, empatie...36 // ■ Informace o tom, co je to generalizovaná úzkostná porucha...36 // ■ Povzbuzení a posílení naděje na vyléčení, vysvětlení možností léčby. 37 // ■ Edukace o tělesných příznacích stresové reakce...37 // ■ Nácvik relaxace...37 // Ostova progresivní relaxace...37 // ■ Ujasnění souvislostí stresujících událostí s rozvojem // a udržováním poruchy...40 // ■ Podpora adaptivních způsobů řešení životních problémů...41 // 2.2.5.2. Farmakoterapie...41 // Benzodiazepiny...41 // Antidepresíva...42 // Jiné lékové skupiny...44 // 2.3. Smíšená úzkostně depresivní porucha...44 // 2.3.1. Diagnostická vodítka...44 // Kazuistika...44 // 2.3.2. Průběh ...46 // 2.3.3. Terapie...46 // 2.3.3.1. Podpůrná psychoterapie...46 // ■ Vyslechnutí pacienta, empatie...47 // ■ Informace o tom, co je to smíšená úzkostně depresivní porucha 47 // ■ Povzbuzení a posílení naděje na vyléčení, vysvětlení možností léčby. 48 // ■ Edukace o tělesných příznacích stresové reakce...49 // ■ Plánování aktivity...49 // Sledování činnosti...50 // Plánování aktivity... 50 // Postupné zvyšování náročnosti
úkolů...51 // ■ Ujasnění souvislostí stresujících událostí, změn nebo problémů // v životě s rozvojem a udržováním poruchy...52 // ■ Systematické přepracování katastrofických myšlenek a scénářů 52 // Rozpoznání negativní automatické myšlenky...52 // Uvědomění si spojení emočních reakcí s automatickými // myšlenkami...52 // Zpochybňování negativní automatické myšlenky...53 // Vytvoření alternativního racionálního pohledu na situaci 55 // ■ Nácvik relaxace...55 // ■ Podpora adaptivních způsobů řešení životních problémů...55 // Kazuistika...55 // 2.3.3.2. Farmakoterapie...57 // Obsah // 7 // 3. Fobické poruchy...59 // 3.1. Agorafobie...59 // 3.1.1. Diagnostická vodítka...60 // Kazuistika...60 // Kazuistika...61 // 3.1.2. Etiopatogeneze...62 // 3.1.3. Diferenciální diagnóza a komorbidita...62 // 3.1.4. Průběh...62 // 3.1.5. Terapie...62 // 3.1.5.1. Podpůrná psychoterapie...62 // ■ Vyslechnutí pacienta, empatie...63 // ■ Informace o tom, co je to agorafobie...63 // ■ Povzbuzení a posílení naděje na vyléčení, vysvětlení možností léčby. 64 // ■ Edukace o vyhýbavém chování a expozicích...64 // ■ Nácvik kontrolovaného dechu a relaxace...65 // ■ Postupná expozice in vivo...65 // ■ Ujasnění souvislostí stresujících událostí s rozvojem // a udržováním agorafobie...67 // ■ Podpora adaptivních způsobů řešení životních problémů...67 // 3.1.5.2. Farmakoterapie...68
// Kazuistika...68 // 3.2. Sociální fóbie...69 // 3.2.1. Diagnostická vodítka...70 // Kazuistika...70 // Kazuistika...71 // 3.2.2. Diferenciální diagnóza a komorbidita...71 // 3.2.3. Průběh...72 // 3.2.4. Etiopatogeneze...73 // 3.2.5. Terapie...73 // 3.2.5.1. Podpůrná psychoterapie...73 // ■ Vyslechnutí pacienta, empatie...74 // ■ Informace o tom, co je to sociální fóbie...74 // ■ Povzbuzení a posílení naděje na vyléčení, vysvětlení možností léčby. 75 // ■ Edukace o vyhýbavém chování a expozicích...76 // ■ Nácvik komunikace...76 // Základní zásady nácviku komunikace...76 // Komplimenty...78 // Konverzace...79 // Empatické naslouchání...81 // Reakce na odmítnutí...81 // Reakce na kritiku...82 // Vystupování před skupinou osob...83 // ■ Postupná expozice situacím, kterých se pacient obává...83 // Kazuistika...84 // ■ Podpora adaptivních způsobů řešení životních problémů...86 // 3.2.5.2. Farmakoterapie...86 // Kazuistika...87 // Úzkostné a fobické poruchy // 3.3. Specifické fóbie...88 // 3.3.1. Diagnostická vodítka...89 // Kazuistika...89 // Kazuistika...89 // Kazuistika...90 // 3.3.2. Diferenciální diagnóza a komorbidita...90 // 3.3.3. Etiopatogeneze...91 // 3.3.4. Průběh...91 // 3.3.5. Terapie...92 // 3.3.6. Podpůrná psychoterapie...92 // ■ Vyslechnutí pacienta, empatie...92 // m Informace o tom, co je to špecifická fóbie...92 // ■ Povzbuzení a posílení naděje na vyléčení, vysvětlení
možností léčby ... 92 // ■ Edukace o vyhýbavém chování a expozicích...92 // ■ Postupná expozice situacím, kterých se pacient obává...93 // ■ Podpora adaptivních způsobů řešení životních problémů...93 // 4. Závěr...94 // Zkratky...95 // Literatura ...97 // Poznámka...99 // Autoři...101

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC