Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(5) Půjčeno:10x 
BK
1. vyd.
Praha : Zvon, 1996
109 s.

ISBN 80-7113-156-3 (brož.)
Bible - výklady - dokumenty
000117648
OBSAH // PROSLOV JEHO SVATOSTI PAPEŽE JANA PAVLA II. // K DOKUMENTU PAPEŽSKÉ BIBLICKÉ KOMISE O VÝKLADU BIBLE V CÍRKVI ... 9 // I. Od „Providentissimus Deus“ k „Divino afflante Spiritu“ ... 11 // II. Soulad mezi katolickou exegezí a tajemstvím vtělení 13 // III. Nový dokument Papežské biblické komise ... 18 // Závěr ... 20 // DOKUMENT PAPEŽSKÉ BIBLICKÉ KOMISE VÝKLAD BIBLE V CÍRKVI // PŘEDMLUVA ... 24 // ÚVOD 27 // A. Současná problematika ... 27 // B. Cíl tohoto dokumentu ... 29 // I. METODY A PŘÍSTUPY K VÝKLADU // A. Historicko-kritická metoda... 31 // 1. K dějinám této metody ... 31 // 2. Principy ... 33 // 3. Popis ... 33 // 4. Zhodnocení ... 34 // B. Nové metody literární analýzy ... 36 // 1. Rétorická analýza ... 37 // 2. Narativní analýza... 38 // 3. Sémiotická analýza ... 41 // C. Přístupy k Písmu založené na tradici ... 43 // 1. Kanonický přístup... 43 // 2. Přístupy dané židovskými výkladovými tradicemi — 45 // 3. Přístup daný dějinami působnosti textu ... 47 // D. Přístupy humanitních věd... 48 // 1. Přístup sociologický ... 49 // 2. Přístup kulturní antropologie ... 50 // 3. Přístupy psychologické a psychoanalytické ... 51 // E. Přístupy kontextuální ... 53 // 1. Přístup z hlediska teologie osvobození ... 53 // 2. Přístup feministický ... 55 // F. Fundamentalistická četba ... 58 // II. HERMENEUTICKÉ OTÁZKY // A. Hlavní směry filozofické hermeneutiky ... 61
// 1. Moderní perspektivy... 61 // 2. Užitečnost pro exegezi... 63 // B. Smysl inspirovaného Písma... 64 // 1. Literní smysl ... 65 // 2. Duchovní smysl ... 67 // 3. Plnější smysl ... 69 // III. CHARAKTERISTICKÉ DIMENZE KATOLICKÉHO VÝKLADU // A. Výklad v biblické tradici ... 72 // 1. Relektury ... 72 // 2. Vztahy mezi Starým a Novým zákonem... 73 // 3. Některé závěry ... 75 // B. Výklad v tradici církve ... 77 // 1. Utváření kánonu ... 77 // 2. Patristická exegeze ... 79 // 3. Úloha různých členů církve při výkladu ... 81 // C. Úkol exegety ... 84 // 1. Hlavní směrnice... 84 // 2. Bádání ... 86 // 3. Vyučování... 86 // 4. Publikace ... 87 // D. Vztahy k ostatním teologickým oborům ... 89 // 1. Teologie a předporozumění biblickým textům... 89 // 2. Exegeze a dogmatická teologie ... 90 // 3. Exegeze a morální teologie ... 90 // 4. Různá hlediska a nezbytná interakce ... 91 // IV. VÝKLAD BIBLE V ŽIVOTĚ CÍRKVE // A. Aktualizace ... 94 // 1. Zásady ... 94 // 2. Metody... 95 // 3. Hranice... 97 // B. Inkulturace ... 98 // C. Používání bible ... 99 // 1. V liturgii ... 99 // 2. Lectio divina ... 101 // 3. V pastorační službě ... 102 // 4. V ekumenismu... 104 // ZÁVĚR ... 107

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC