Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 12.11.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(20) Půjčeno:40x 
BK
2. vyd.
V Praze : Baltazar, 1993
118 s. ; 22 cm

objednat
ISBN 80-900307-9-3 (váz.)
Metodika vyučování a životní podmínky výchovy
němčina
Obsahuje bibliografické odkazy
000117700
Rekat.
Výchova dítěte z hlediska duchovní vědy... 11 : Potřeba reforem a úkoly duchovní vědy. Bytostné články člověka: fyzické tělo, étherné tělo, astrální tělo, já; duchovní já, životní duch, duchovní člověk; duše pocitová, duše rozumová, duše vědomá. Trojí zrození člověka. Vývoj dítěte v sedmiletém rytmu a vztah dítěte k jeho okolí v prvních třech sedmiletích. Metodické a didaktické pokyny pro rodiče i učitele. // O používání duševních sil myšlení, cítění a chtění. // Několik poznámek k doplnění výkladu ... 39 // Metodika vyučování a životní podmínky výchovy // První přednáška, Stuttgart 8. dubna 1924 ...45 : Charakteristické znaky novější kultury: experimenty s vnějšími jevy a vzdalování se člověka člověku. - Členění člověka na tělo, duši a ducha jako základ nauky o člověku podle anthro-posofické duchovní vědy. O spolupůsobení duše učitele s duší dítěte. O potřebě toho, aby vychovatel neměl na zřeteli pouze malý úsek života, nýbrž celý lidský pozemský život. Základní poznatky o souvislosti neukázněného temperamentu učitelova s tělesně-duševně-duchovní konstitucí dítěte a později se objevujícími chorobnými jevy. Výchovná hlediska pro jednotlivé vývojové fáze dítěte: v prvním sedmiletí je nejdůležitější člověk, v druhém člověk přecházející do živého umění života; ve třetím sedmiletí vyžaduje dítě to, čemu jsme se sami naučili. //
Druhá přednáška, Stuttgart 9. dubna 1924 ...58 // O problému dokazování, vyžadovaného vždy vědou a příslušného základního postoje duchovní vědy. Dítě jako smyslový orgán. Síly dědičnosti ve vztahu k celé bytosti dítěte. O vlivu sil, které člověk přináší s sebou z předzemského života. Náboženské prožívání dítéte a náboženské smýšlení vychovatele. Episoda v souvislosti s Maeterlinckovou «Velkou záhadou». Dítě ve svém vztahu k okolí v době před a po výměně zubů. Dítě jako umělec. O významu obrazně utvářeného vyučování na příkladu toho, jak se dítě učí písmenům. Učební plán jako kopie toho, co je možno číst ve vývoji člověka. // Třetí přednáška, 10. dubna 1924 dopoledne... 73 : O správném «čtení» v lidské přirozenosti na příkladu vývoje vědomí lidstva. Několik výsledků «vnitřního zření» bytosti dítěte před a po výměně zubů: dětské napodobování jako východisko jeho vnitřní plastické činnosti; vliv organizace hlavy na vývoj dítěte před výměnou zubů; význam dýchání a krevního oběhu pro vývoj mezi výměnou zubů a pohlavní zralostí a z toho vyplývající pedagogické důsledky, mimo jiné na příkladu obézních a štíhlých dětí. - Umění a jejich souvislost s bytostnými články člověka: vžívání se do plastického utváření jako příprava k pochopení étherného člověka; pochopení astrálního těla vnitřním prožíváním intervalů; pochopení organizace já řečí. //
Čtvrtá přednáška, 10. dubna 1924 večer ... 86 // O významu «stále nově prožívaného světového názoru» učitele pro výchovu a vyučování. Proč musí předcházet výuka psaní před výukou čtení. Ke zdůvodnění epochového vyučování. Začlenění kosmu do vychovatelova obrazu světa na příkladu vývoje rostlin; působení Slunce a Měsíce na růst rostlin; Goet-hův názor o metamorfóze; roztahování a stahování jako zrcadělný obraz kosmických sil v rostlině; Země jako živá bytost; chápání kosmu jako základ umělecko obrazného utváření obsahu výuky. - O významu zvířecích forem v jejich vztahu k člověku (lev, býk, orel, člověk). Prožívání svobody a s tím spojené úkoly vychovatele. // Pátá přednáška, 11. dubna 1924 ...100 // Obnova enthusiasmu z duchovně pojatého poznávání světa. // V prvním sedmiletí: podpora «náboženské oddanosti» dítěte kněžskou výchovou. V druhém sedmiletí: znovuprobuzení této oddanosti na vyšším duševním stupni, takže se formuje přirozeně umělecké přijímání světa. Vychovatel jako autorita v souvislosti s morálním vývojem dítěte. Výchova jako sebevýchova, subjektivně a objektivně. Působení výchovy na pozdější životní fáze. Úvod k průpovědi «Hmotě se zasvětit...» // Vychovatelské zasedání waldorfské školy ve Stuttgartu ... 113 // Zpráva Rudolfa Steinera o předchozích přednáškách, 20. dubna 1924. // Poznámky 117
(OCoLC)39602193
cnb000077903

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC