Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 26.11.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(12.5) Půjčeno:25x 
BK
Příručka
1. vyd.
Praha : Prometheus, 1999
588 s.

objednat
ISBN 80-7196-151-5 (váz.)
Obsahuje rejstřík
Bibliografie na s. 527-532
Fyzika - slovníky výkladové
000117719
Úvod 7 // Seznam zkratek 11 // 1 Obecné pojmy ve fyzice 13 // 1.1 Základní fyzikální pojmy a vlastnosti 13 // 1.2 Fyzikální metody 19 // 1.3 Fyzikální veličiny a jednotky 21 // 1.4 Fyzikální termíny se všeobecným použitím 25 // 1.5 Měření a metrologie 31 // 1.6 Metody měření 33 // 1.7 Zpracování naměřených veličin 36 // 1.8 Skaláry a vektory 44 // 1.9 Prostorové a časové pojmy 53 // 2 Mechanika 59 // 2.1 Obecné pojmy 59 // 2.2 Kinematika hmotného bodu 60 // 2.3 Dynamika hmotného bodu 64 // 2.4 Gravitace 73 // 2.5 Mechanika soustavy hmotných bodů 80 // 2.6 Mechanika soustav podrobených vazbám 85 // 2.7 Principy mechaniky 90 // 2.8 Kinematika tuhého tělesa 92 // 2.9 Dynamika tuhého tělesa 96 // 2.10 Statika tuhého tělesa 111 // 2.11 Kmitání 113 // 2.12 Tření 126 // 4 // Obsah // 2.13 Mechanika kontinua 129 // 2.14 Reologie 134 // 2.15 Ráz těles 145 // 2.16 Mechanika tekutin 148 // 3 Vlnění a akustika 163 // 3.1 Obecné pojmy 163 // 3.2 Akustika 177 // 4 Teorie relativity 191 // 4.1 Obecné pojmy 191 // 4.2 Relativistická kinematika 192 // 4.3 Relativistická dynamika 196 // 4.4 Obecná teorie relativity 198 // 5 Molekulová fyzika, termodynamika a statistická fyzika 201 // 5.1 Obecné pojmy 201 // 5.2 Zákony ideálního plynu 203 // 5.3 Stavová rovnice 204 // 5.4 Směsi 208 // 5.5 Molekulové jevy 214 // 5.6 Teplota a její měření 220 // 5.7 Teplo a jeho měření 222 // 5.8 Fázové přechody a kritické jevy 224 // 5-9 Vlhkost vzduchu 235 // 5.10 Termodynamika 236 // 5.11 Fenomenologická termodynamika 237 // 5.12 Termodynamické děje 243 // 5.13 Kruhové děje a pracovní diagramy 246 // 5.14 Termodynamika nevratných procesů 257 // 5.15 Statistická fyzika 263 //
6 Elektřina a magnetismus 273 // 6.1 Obecné pojmy 273 // 6.2 Elektrostatické pole 277 // 6.3 Magnetické pole 282 // 6.4 Elektrický proud 286 // 6.5 Elektromagnetické pole 295 // Výkladový slovník fyziky // 5 // 6.6 Elektromagnetické vlny 297 // 6.7 Měření elektrických veličin 299 // 6.8 Modelování elektrických struktur a signálů 302 // 6.9 Elektrotechnika 319 // 6.10 Elektroenergetika 322 // 6.11 Elektrické stroje 326 // 6.12 Elektronika 332 // 6.13 Radiotechnika 338 // 6.14 Sdělovací elektrotechnika 344 // 6.15 Elektroakustika 346 // 6.16 Elektronické napájecí obvody 347 // 7 Optika 349 // 7.1 Vlnová optika 349 // 7.2 Kvantová optika 369 // 7.3 Technická zobrazovací optika 384 // 7.4 Oční optika 392 // 7.5 Metrologická optika 402 // 8 Kvantová fyzika a struktura látek 411 // 8.1 Kvantová mechanika 411 // 8.2 Fyzika elementárních částic 415 // 8.3 Jaderná fyzika 428 // 8.4 Atomová fyzika 446 // 8.5 Fyzika plazmatu 455 // 8.6 Fyzika pevných látek 457 // 9 Astronomie 467 // 9.1 Obecné pojmy 467 // 9.2 Sluneční soustava 472 // 9.3 Astrofyzika 475 // 10 Geofyzika 481 // 10.1 Obecné pojmy 481 // 10.2 Seismologie 487 // 10.3 Geomagnetismus 492 // 10.4 Teplota v Zemi 496 // 10.5 Radioaktivita v Zemi 497 // 11 Meteorologie 499 // 11.1 Obecné pojmy 499 // 11.2 Dynamická a synoptická meteorologie 505 // 11.3 Fyzika oblaků a srážek, atmosférická optika, akustika a elektřina 508 // 11.4 Znečištění atmosféry 517 // 11.5 Klimatologie 518 // Základní fyzikální konstanty 521 // Literatura 527 // Rejstřík 533

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC