Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 07.01.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(9) Půjčeno:9x 
BK
Vyd. 1.
Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2002
190 s.

objednat
ISBN 80-7044-458-4 (brož.)
Bibliografie na s. 187-190
Pedagogika sociální - učebnice vysokošk.
000117741
Obsah // ÚVOD...8 // VYSVĚTLIVKY SYMBOLŮ...9 // PŘEDMLUVA...10 // 1. SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA A JEJÍ MÍSTO V PEDAGOGICKÝCH DISCIPLÍNÁCH...11 // 2. SPOLEČNOST, VÝCHOVA A VZDĚLÁNÍ...19 // 3. VÝCHOVA A PROSTŘEDÍ...26 // 4. ŽIVOTNÍ SITUACE A VÝCHOVA...36 // 5. RODINA JAKO SOUČÁST SOCIÁLNÍHO PROSTŘEDÍ A JAKO VÝCHOVNÝ ČINITEL ... 43 // 6. SOCIÁLNÍ SKUPINA JAKO FORMATIVNÍ AŽ VÝCHOVNÝ FAKTOR...53 // 7. KLIMA A JEHO VLIV NA FORMOVÁNÍ, CHOVÁNÍ ČLOVĚKA...63 // 7.1 Školní klima 64 // 7.1 1 Faktory ovlivňující klima školy 65 // 7.1.2 Zjišťováni klimatu školy ve školní praxi 68 // 7.2 Klima školní třídy 69 // 7.2.1 Faktory ovlivňující klima třídy 70 // 7.2.2 Metody poznávání klimatu třídy 72 // 7.2.3 Ovlivňování klimatu třídy 75 // 8. SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY...78 // 8.1 Sociální deviace 79 // 8.2 Závislostní a návykové chování 81 // 8.3.2 Aktéři šikany 98 // 8.3.3 Odhalení šikany 100 // 8 3.4 Postup vyšetřování 102 // 8.3.5 Možnosti prevence 104 // 5 // 8.4 Týrané, zneužívané a zanedbávané děti 108 // 8.4.1 Formy a projevy syndromu CAN 109 // 8 4.2 Varovné signály (Jak rozpoznat nebezpečí) 113 // 8.4.3 Prevence syndromu CAN 116 // 8.5 Sebevraždy 119 // 8.5.1 Suicidální jednání 120 // 8.5.2 Sebevražedné jednání dětí a dospívajících a jeho příčiny 123 // 8.5.3 Varovné signály (Jak rozpoznat nebezpečí) 126 // 8.5.4 Reakce na suicidální jednání a možnosti prevence 127
// 9. MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA...131 // 9.1 Uvedeni do problematiky multikulturní výchovy 132 // 9.2 Kultura a subkultury 136 // 9.3 Stereotypy, předsudky, xenofobie a diskriminace 138 // 9.4 Rasa a rasismus 139 // 9.5 Cíle multikulturní výchovy 140 // 9.6 Metody multikulturní výchovy 142 // 9.7 Nabídka konkrétních postupů v oblasti multikulturní výchovy 145 // 10. VOLNÝ ČAS...152 // 10.1 Definice volného času 153 // 10.2 Způsob využíváni volného času 153 // 10.3 Využívání volného času a životní styl 155 // 10.4 Hodnotová orientace a výchova к volnému času 155 // 10.5 Pedagogické ovlivňování volného času dětí a mládeže 157 // 11. MASOVÉ KOMUNIKAČNÍ PROSTŘEDKY A VÝCHOVA...159 // 11.1 Současná společnost a masová komunikace 160 // 11.2 Základní druhy masmédií a jejich funkce 163 // 11.3 Masmédia v současnosti jako prostředek manipulace 167 // 11.4 Výchova a vliv masmédií na rozvoj osobnosti 176 // 11.5 Média ve volném čase mládeže 172 // 6 // » // 11.6 Úloha učitele // 12. SEBEVÝCHOVA A SEBEVZDĚLÁVÁNÍ SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC