Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 10.11.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(13.3) Půjčeno:53x 
BK
1. vyd.
Olomouc : Univerzita Palackého, 2006
212 s. : il.

objednat
ISBN 80-244-1415-5 (brož.)
Obsahuje tabulky, ilustrace, úvod
Bibliografie na s. 207-212
Školství - řízení - učebnice vysokošk.
Školy - řízení - učebnice vysokošk.
000117752
Obsah // Jak studovat předložený text...5 // Úvodem...7 // 1 Pojetí školského managementu...9 // 2 Základní pojmy školského managementu...19 // 2.1 Organizace...20 // 2.2 Management a manažer...23 // 2.3 Vzdělávací systém a školství...28 // 2.4 Škola...30 // 2.5 Vzdělávací a školská politika...33 // 3 Regulace a řízení...39 // 3.1 Základní principy regulace a řízení...39 // 3.2 Regulátory ve škole a ve školství...41 // 3.3 Vývoj myšlenkových směrů managementu...43 // 4 Řízení školství...48 // 4.1 Státní správa a samospráva ve školství...48 // 4.2 Zřizování a financování škol...52 // 5 Řízení školy...58 // 5.1 Image školy...63 // 6 Rozhodování a plánování...69 // 6.1 Rozhodování...69 // 6.2 Plánování - projektování...72 // 6.3 Vize...75 // 6.4 Realizace vize - tvorba projektu...77 // 6.5 Plánování ve škole...82 // 7 Organizování...89 // 8 Personální zajištění...104 // 8.1 Personální práce ve škole...104 // 8.2 Řízení pracovního výkonu...108 // 3 // 8.3 Profesní příprava pedagogických pracovníků... // 8.4 Další vzdělávání pedagogických pracovníků // a tvorba školního plánu dalšího vzdělávání... // 8.5 Hospitace jako nástroj zkvalitňování práce školy... // 9 Vedení lidí... // 9.1 Styly vedení lidí... // 9.2 Participativní manažerské techniky... // 9.3 Informační systém školy... // 9.4 Pracovní komunikace... // 9.5 Motivace... // 10 Kontrola ve škole
a ve školství... // 10.1 Zajišťování kvality, monitorování a hodnocení vzdělávání. // 10.2 Externí a interní evaluace školy... // 10.3 Evaluace kvality výsledků práce školy... // 11 Kultura školy... // 11.1 Kultura školy... // 11.2 ??? školy... // 12 Řízení a podpora změny... // 12.1 Aplikace obecného modelu řízení změn do podmínek školy. // 12.2 Základní předpoklady pro úspěšné provedení změny... // 12.3 Význam lidského faktoru v přípravě a realizaci změny.. // Seznam zkratek... // 111 // 115 // 123 // 132 // 133 // 136 // 141 // .143 // .144 // .156 // .160 // .162 // .173 // .179 // .179 // .183 // .189 // .190 // .194 // .197 // .205 // Použitá literatura // 207

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC