Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(23) Půjčeno:23x 
BK
Vyd. 1.
Praha : ERMAT, 2008
267 s. ; 21 cm

ISBN 978-80-87178-01-0 (brož.)
Obsahuje bibliografie a bibliografické odkazy
Anglická resumé
000117755
Úvodem -- Dana Bittnerová, Mirjam Moravcová -- Kulturní rozměr existence etnických menšin -- v České republice (Cultural Dimension of Existence -- of Ethnic Minorities in the Czech Republic) -- Mirjam Moravcová -- Hlas cizinců internetové prezentace pro cizince a o cizincích v České republice (The Foreigners’ Voice-Internet Presentations for Foreigners and about Foreigners in the Czech Republic) -- Zuzana Korecká -- Pohled Američanů na českou společnost -- (How Americans See Czech Society) -- Lucie Hrdličková -- Vliv jazykového chování studentů z USA na vztahy s představiteli české společnosti -- (The Influence of Language Behaviour of U. S. Students on the Relations with Representatives of Czech Society) Dagmar Singlová -- Členky židovských organizací v Praze Koncepty vlastní identity -- (Female Members of Jewish Organisations in Prague Concept of their Own Identity) -- Eva Pressburgerová -- Ukrajinské spolky na území ČR -- (Ukrainian Associations in the Czech Republic) Markéta Bezoušková -- Běloruští studenti na českých vysokých školách a jejich vztah k běloruským krajanským spolkům -- (Belarussian Students at Czech Universities and their Relation to Belarussian Associations of Compatriots) Michaela Šmídová -- Makedonci v Praze. Skupina zaměstnanců služeb -- (Macedonians in Prague. A Group of Services Employees) Zuzana Schwanková -- Analýza internetové prezentace Sdružení Makedonců a přátel Makedonie -- (An
Analysis of Internet Presentation of Associations -- of Macedonians and Friends of Associations of Macedonians -- and Friends of Macedonia) -- Zuzana Korecká -- Sociálněpsychologické pohnutky k emigraci v období přechodu (40. a 90, léta XX. století) aneb O „českých" Bulharech -- (Social and Psychological Motives for Emigration -- in the Times of Transition (the 1940s and 1990s) -- or a Case Study on „Czech" Bulgarians) -- Vladimir Penčev -- Obraz dnešního islámu v Bosně a Hercegovině -- (The Image of Present-day Islam in Bosnia and Herzegovina) -- Jana Kulhánková -- Resumé

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC