Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(5) Půjčeno:5x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky, 2000
239 s. ; 21 cm

ISBN 80-85529-85-8 (brož.)
Obsahuje úvod
Děti - péče a výchova - dokumenty mezinárodní - texty
Právo rodinné - dokumenty mezinárodní - texty
000117936
Dokumenty OSN // Všeobecná deklarace lidských práv (1948) // Ümluva o vymáhání výživného v cizině (1956) // Deklarace práv dítěte (1959) // Mezinárodní pakt o občanských a politických právech (1966) a Mezinárodní pakt o hospodářských, kulturních a sociálních právech (1966) // Úmluva proti mučení a jinému krutému nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání (1984) // Úmluva o právech dítěte (1989) // Dokumenty Rady Evropy // Úmluva o ochraně lidských práv a svobod (1950) // Evropská sociální charta (1961) // Evropská úmluva o osvojení dětí (1967) // Evropská úmluva o právním postavení dětí narozených mimo manželství (1975) // Evropská úmluva o uznávání a výkonu rozhodnutí o výchově dětí a o obnovení výchovy dětí (1980) // Evropská úmluva o zabránění mučení a nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání (1987) // Evropská úmluva o výkonu práv dětí (1996) // Dokumenty přijaté na zasedáních Haagské konference o mezinárodním právu soukromém // Úmluva o uznání a vykonatelnosti rozhodnutí o vyživovací povinnosti k dětem (1958) // Úmluva o uznávání a výkonu rozhodnutí o vyživovací povinnosti (1973) // Úmluva o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí (1980) // Úmluva o ochraně dětí a spolupráci při mezinárodním osvojení (1993) // Úmluva o pravomoci orgánů, použitelném právu, uznávání, výkonu a spolupráci ve věcech rodičovské zodpovědnosti (1996) //
Úmluvy Mezinárodní organizace práce a Evropské unie týkající se dětské práce // Úmluva č. 138 o nejnižším věku, kdy je přípustné zaměstnání (1977) 196 // Směrnice Rady Evropské unie 94/34/EC o ochraně mladých lidí v práci (1994) 203 // Úmluva č. 182 týkající se zákazu a okamžitých opatření k odstranění nejhorších forem dětské práce (1999) 215 // Dvoustranné smlouvy upravující právní vztahy České republiky a Slovenské republiky // Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o právní pomoci poskytované justičními orgány a o úpravě některých právních vztahů v občanských // a trestních věcech (1992) 219 // Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o sociálním zabezpečení (1992) 231
(OCoLC)47952435
cnb000987068

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC