Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vyd. 1.
Praha : Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky, 2003
223 s.

ISBN 80-86552-56-X (brož.)
Konference se konala ve dnech 5. a 6. prosince 2002 (Hotel Corithia Towers)
Obsahuje předmluvu, úvod, přílohy
Bibliografie: s. 221-222
Právo sociální - vymahatelnost - sborníky referátů
000117944
Obsah // Předmluva... 5 // Foreword... 7 // Program konference...9 // Programme of the Conference ... 11 // Úvodní projev JUDr. Petra Simerky... 13 // Reforma českého správního soudnictví // JUDr. Michal Mazanec ... 16 // K přezkumu správních rozhodnutí ve věcech sociálních // JUDr. Jan Ryba, CSc...21 // Opravné prostředky v sociálním zabezpečení v České republice -prezentace zprávy Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí // Mgr. Jiří Veselý... 26 // Sociální reforma a správní soudy na Slovensku // JUDr. Elena Závadská... 32 // Odvolací služba ve Velké Británii // Jeho Ctihodnost soudce Michael Harris...47 // Co posuzuje lékař // Dr. Paul Stidolph... 50 // Soudní ochrana sociálních práv v Německu // Manfred Husmann...52 // Opravné prostředky proti rozhodnutím v sociálních věcech v kontextu sociální ochrany ve Francii // Prof. Michel Laroque ...73 // Přístup k sociálním právům - Strategie Rady Evropy v oblasti sociální soudržnosti // John Murray ... // 86 // Příloha 1 // Maltská deklarace ... 89 // Příloha 2 // Hlavní politická vodítka pro eliminaci překážek // stojících v cestě dosažitelnosti sociálních práv...92 // Přístup k sociálním právům v České republice z pohledu ombudsmana // JUDr. Dana Hrabcová, Ph.D...94 // Přístup k sociálním právům v Evropě // (úplné znění zprávy)... 101

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC