Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 12.01.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

školní psychologie v kostce (@@20181114-12:04:57@@) -- 
5 (hodnocen1 x )
(12.8) Půjčeno:51x 
BK
Vyd. 1.
Ostrava : Repronis, 1999
112 s. : il.

objednat
ISBN 80-86122-49-2 (brož.)
Obsahuje tabulky, úvod
Bibliografie: s. 109-112
Psychologie - učebnice vysokošk.
000117959
OBSAH // ÚVOD // 1. PSYCHOLOGIE ŠKOLNÍ ZÁTĚŽE...6 // 1.1. Teoretické aspekty školní psychické zátěže...6 // 1.2. Specifické rysy školní psychické zátěže...14 // 1.2.1. Potenciální zdroje školní psychické zátěže...16 // 1.2.2. Kognitivní hodnocení zátěžových situací žáky...19 // 1.2.3. Reakce žáků na percipovanou školní zátěž...:...21 // 1.2.4. Důsledky školní psychické zátěže...24 // 1.2.5. Modifikující faktory školní psychické zátěže...26 // 1.3. Problematika školní úzkosti a strachu...30 // 1.4. Problematika agrese ve školním prostředí...40 // 2. PSYCHOLOGIE ŠKOLNÍ TŘÍDY...43 // 2.1. Teoretické aspekty školní třídy...43 // 2.1.1. Školní třída jako sociální skupina...43 // 2.1.2. Školní třída z hlediska skupinové struktury...49 // 2.1.3. Školní třída z hlediska skupinové dynamiky...53 // 2.2. Diagnostické aspekty školní třídy...56 // 2.2.1. Analýza sociální interakce...56 // 2.2.1.1. Diagnostika interpersonálního chování žáka...57 // 2.2.1.2. Diagnostika vůdcovství...59 // 2.2.1.3. Diagnostika dyadické interakce...59 // 2.2.1.4 Diagnostika skupinové interakce...61 // 2.2.2. Sociometrický test...62 // 2.2.2.1. Sociometrická kriteria...63 // 2.2.2.2. Maticová analýza...64 // 2.2.2.3. Grafická analýza...65 // 2.2.2.4. Indexová analýza...68 // 2.2.2.5. Interpretace výsledků...70 // 3. PSYCHOLOGIE RODINY...71 // 3.1. Základní pojetí rodiny...71 // 3.2. Vývoj
rodiny... 72 // 3.2.1. Historický vývoj rodiny...73 // 3.2.2. Vývoj rodiny v současnosti...75 // 3.2.3. Vývojový cyklus rodiny...76 // 3.3. Rodina jako systém...78 // 3.3.1. Struktura rodiny...79 // 3.3.2. Rodinná dynamika...83 // 3.4. Funkčnost rodiny...84 // 3.4.1. Rodinné koncepty a modely... 87 // 3.4.1.1. Model rodiny D. Kantora a W. Lehra...87 // 3.4.1.2. Model rodiny D. Reisse...91 // 3.4.1.3. Model rodiny R. Beaverse...93 // 3.4.1.4. Model rodiny D.H. Olsona...94 // 3.4.1.5 Model rodiny V. Riskina...97 // 3.4.1.6. McMasterský model rodiny...97 // 3.4.1.7. Model rodiny R.H. Moose...98 // 3.4.1.8. Model rodiny I. Plaňavy ...99 // 3.5. Typologie rodiny ... 101 // 3.6. Rodinná výchova ...105 // LITERATURA

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC