Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 25.03.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(0.3) Půjčeno:8x 
BK
Vyd. 1.
Ostrava : Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 1994
212 s.

objednat
ISBN 80-7042-405-2
000118092
OBSAH // OBSAH ... 3 // PŘEDMLUVA ... 5 // ÚVODEM ... 7 // I. POČÁTKY ZEMĚ A LIDU... 15 // II. PŘEDFEUDÁLNÍ IBERIE ... 23 // 1. Zrození Iberie ... 23 // 2. Romanizace a kristianizace Hispánie ... 26 // 3. Krize impéria a počátky feudalismu ... 34 // III. FEUDÁLNÍ ŘÁD A BOJ S ISLÁMEM... 39 // 1. Vizigotská Hispánie ... 39 // 2. Arabsko-berberská invaze a její důsledky ... 43 // 3. Kastílie, Aragonie a Portugalsko v boji o převahu... 53 // IV. IBERSKÝ POLOOSTROV V OBDOBÍ PŘECHODU // OD FEUDALISMU KE KAPITALISMU ... 80 // 1. Vznik portugalské a španělské koloniální říše ... 81 // 2. Španělsko a Portugalsko pod vládou Habsburků ... 105 // 3. Protihabsburská povstání a úpadek Španělska .. 120 // V. OSVÍCENSKÝ ABSOLUTISMUS A KRIZE STARÉHO ŘÁDU ... 133 // 1. Brazilské zlato a vzestup Portugalska ... 136 // 2. Období osvícenské a absolutní monarchie ... 141 // 3. Tragédie osvícenců a boj proti // napoleonské Francii ... 151 // 4. Revoluce roku 1820 a konec koloniálních říší ... 160 // VI. IBERSKÝ POLOOSTROV V DOBĚ VZNIKU PRŮMYSLOVÉ SPOLEČNOSTI ... 172 // 1. Proměny portugalské společnosti ... 172 // 2. Španělsko v době občanských válek, // revolucí a restaurace ... 183 // Místo doslovu: // IBERSKÝ POLOOSTROV NA PRAHU 20. STOLETÍ ... 204 // KNIHY K DALŠÍMU ČTENÍ ... 208

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC