Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 17.11.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(27) Půjčeno:27x 
BK
Praha : Komise Rady hlavního města Prahy pro oblast národnostních menšin, 2004
495 s. : il. ; 23 cm

objednat
ISBN 80-902972-6-9 (brož.)
Na obálce nad názvem: Praha a národnosti
Obsahuje tabulky, diagramy, poznámky pod čarou, bibliografické odkazy, české a anglické resumé, seznam autorů s údaji o nich
Menšiny národnostní - výchova a vzdělávání - sborníky
000118123
[... ...] // Tvorivosť rómskych detí mladšieho školského veku - Mária Fedoráková 181 // Adaptačné problémy rómskych žiakov mladšieho školského veku - Mária Vargová 188 // Akceptácia asistenta učiteľa pedagogickou societou - Viera Onderčová, Vladimír Žigmund 192 // Marginalizácia a integrácia rómskych žiakov v školskom systéme Slovenskej republiky - Ladislav Horňák 202 // Rómski žiaci zo znevýhodneného sociálneho prostredia a stratégie ich vzdelávania - Milan Portik 212 // Inšpirácia pre výchovnú prácu s rómskou mládežou - Mária Potočárová 218 // Utváranie počiatočnej gramotnosti rómskych žiakov - Ľudmila Belásová 223 // Ďalšie vzdelávanie učiteľov rómskych žiakov - Alica Petrasová 231 // Edukácia a terénna práca - Lenka Vavreková 239 // Problematika výchovy a vzdělávání romských žáků aplikovaná do prostředí sídliště Most - Rudolice - Monika Laurichová 244 // Ako rozvíjať tvorivosť rómskych detí? - Jarmila Dargová 248 // Možnosti socializácie rómskeho etnika prostredníctvom vysokoškolského vzdelávania - Beata Kosová 255 // Učiteľ rómskych žiakov a jeho príprava - Erika Jurčišinová 260 // Multikultúrna výchova a rómske tradicie pri formovaní osobnosti rómskych žiakov - Anna Klimeková 266 // Aktuálne problémy kultúry života a rómske etnikum - Lukáč Ján Veverka 271 // Možnosti edukácie rómskych detí - Anna Klimeková 271 // Asistent učiteľa - jeho profesijná príprava a miesto v kompenzačnej edukácii - Štefan Porubský 276 // Vývoj komunitných centier na Spiši - Emil Samko 281 // Obraz hodnot a životních strategií Romú v pohádkách a lidové slovesnosti Romů - Stanislava Ševčíková 293 //
Zkušenosti z výzkumných aktivit Katedry primárni pedagogiky na PdF UP v oblasti vzdělávání minoritních skupin v pregraduální přípravě budoucích učitelů nižšího stupně škol - Vlasta Hrdličková, Alena Nelešovská 299 // Média jako nástroj marginalizace - příklad prezentace romského etnika - Renáta Sedláková 305 // Multikultúrna výchova, jej súčastný stav a jej úloha v integračnom procese spoločnosti - Július Tancoš 316 // Problematika výchovy a vzdelávania - specifikum výchovy uplatňujúcej sa v rómskych rodinách - Katarína Vaňková 326 // 3.3 Bilingvismus 332 // Utváranie osobne charakterových vlastností u rómskych detí zo sociálne znevýhodneného prostredia - Juraj Daňo 332 // Miesto národnostnej a krajanskej žurnalistiky vo výchove, vzdelávaní a kultúre národnostných menšín a diaspór - Mária Follrichová 338 // Využívání prvků jazykové a řečové výchovy při výuce češtiny na 1. stupni ZŠ s přihlédnutím k mateřštinám mladších žáků z národnostních menšin i s ohledem na vstup ČR do EU - Karel Kamiš 346 // Bilingvismus a srbská menšina v České republice - Branka Kubešová 352 // Bilingvismus pohledem českých rodičů a učitelů - Alžběta Peutelschmiedová 357 // Vzdělanostní kultura u příslušníků německé menšiny v západních Čechách - Lukáš Novotný 360 // Rómsky jazyk ako jeden zo znakov rómskej identity - Viliam Zeman 372 // 3.4 Tolerance 382 // Od výchovy k toleranci k multikulturní výchově - Tomáš Kamín 382 // Mateřská škola je pro děti z národnostních menšin prvním kontaktem s naším pojetím výchovy, vzdělávání a kultury - Soňa Koťátková 389 // Základné východiská komunitnej práce s rómskou menšinou - Branislav Frk, Marek Lukáč 396 // Etnická identita a etnické stereotypy v rómsko-nerómskych medzietnických vzťahoch - Arne K. Mann 400 //
Sociologické poznámky k vzdelávaniu rómskych deti - Stanislav Matulay 406 // Tolerance k menšinám ve škole - Zuzana Hadj Moussová 410 // Děti-příslušníci minority ve světě dospělých z pohledu konceptu práv dítěte - Jiřina Novotná 415 // O toleranci a pluralismu při diskusích - Miroslav Sova 424 // Ukrajinská národnostní menšina a xenofóbie v České republice - Kristína Jojková 426 // Osobnostné črty vysokoškolákov a ich postoje k minoritám - Soňa Kariková, Vladimír Poliach // Celoživotné učenie sa a uplatnenie na trhu práce - Alena Doušková 434 // Tolerancia k iným - Monika Štrbová 439 // 3.5 Integrace cizinců 444 // Divadelní aktivity českých Afričanů aneb Tvůrčí Afrika - Lucie Němečková 444 // Cizinci v českých základních školách - Petra Schönerová 450 // Možnosti výuky dětí žadatelů o azyl na českých základních školách - Zdeněk Svoboda 453 // Integrace Čečenců - Baudin Kadiev 467 // 4. Prezentace některých konkrétních metod 474 // Kultura, metody a národnosti - Jaroslav Balvin 474 // Slovenská lidová tvořivost a vzdělávání dětí předškolního věku a 1. tříd ZŠ - Vladimír Štancel a Viera Kučerová 474 // Výtvarné práce romských žáků základní školy - Alexandra Urbancová 475 // Videoklub a národnostní menšiny - Jana Hnilicová 475 // Prezentace projektu „Zmizelí sousedé“ - Marta Vančurová 476 // Síla lidskosti - DVD jako didaktický materiál pro střední a vysoké školy - Matěj Mináč 476 // Pozvání - Mária Minová 478 // 5. Výsledky konference v sekcích (podle audiozápisu) 479 // Sekce Integrace cizinců - Michal Chrzqstowski 479 // Sekce Tolerance - Vlado Oláh 481 // Sekce Bikulturalismus - Romové - Eva Davidová 482 // Eva Poláková 482 // Sekce Bikulturalismus - Národnostní menšiny - Mária Miňová 484 // Sekce Bilingvismus - Branislava Kubešová 485 //
Diskuse 486 // Resumé 494 // Summary 495
(OCoLC)83977773
cnb001305598

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC