Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.10.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1.5) Půjčeno:3x 
BK
1. vyd.
České Budějovice : Pedagogická fakulta JU, 1992
138 s., [6] s. obr. příl. : mapy, faksim. ; 21 cm

objednat
ISBN 80-7040-051-X (brož.)
Učební texty vysokých škol
Obsahuje bibliografii a rejstříky
000118173
Rekat.
Předmluva 3 // 1. Jazyk a jazykověda 5 // 1.1. Jazyk 5 // 1.1.1. Problematika terminů "jazyk" a "řeč" 5 // 1.1.2. Základní funkce jazyka 7 // 1.1.3. Základní vlastnosti jazyka 8 // 1.1.3.1. Objektivní charakter jazyka 9 // 1.1.3.2. Historický charakter jazyka 10 // 1.1.3.2.1. Vnější a vnitřní dějiny jazyka 14 // 1.1.3.3. Sociální a teritoriální rozrůznění jazyka 16 // 1.1.3.4. Znakový charakter jazyka 16 // 1.1 3.5. Systémový charakter jazyka 18 // 1.2. Jazykověda 22 // 1.2.1. Rozdělení jazykovědy a její hlavní metody 22 // 1.2.2. Hlavní discipliny jazykovědy 23 // 2. Postavení germánských jazyků a němčiny mezi jazyky světa 27 // 2.1. Klasifikace a rozšíření jazyků 27 // 2.1.1. Jazyky přirozené a umělé 27 // 2.1.2. Problematika počtu jazyků 29 // 2.1.3. Významnost jednotlivých jazyků 30 // 2.1.4. Členění přirozených jazyků 32 // 2.1.4.1. Morfologická klasifikace jazyků 32 // 2.1.4.2. Genealogické členění jazyků 36 // 2.1.5. Významné jazykové rodiny 37 // 2.2. Jazyky indoevropské 39 // 2.2.1. Rozdělení indoevropských jazyků 40 // 2.2.2. Výzkum indoevropských jazyků a hlavní názory na jejich vývoj 4 3 // 2.3. Germánské jazyky 47 // 2.3.1. Členění germánských jazyků z historického hlediska 47 // 2.3.2. Germánské jazyky v současnosti 48 // 2.3.2.1. Jazyky severogermánské 48 // 2.3.2.2. Jazyky západogermánské 51 // 2.3.3. Základní rysy germánských jazyků 57 // 3. Dějiny německého jazyka 62 // 3.1. Předhistorie němčiny 62 // 3.1.1. Sídelní poměry Germánů 62 // 3.1.2. Vydělení germánské jazykové větve z indoevropského základu 64 //
3.2. Historický vývoj němčiny 65 // 3.2.0. Periodizace vývoje němčiny 65 // 3.2.1. Období starohornoněmecké (750 - 1050) 66 // 3.2.2. Období středohornoněmecké (1050-1350) 68 // 3.2.3. Období rané nové horní němčiny (1350 - 1650) 71 // 3.2.3.1. Předpoklady vzniku spisovné němčiny koncem středověku 74 // 3.2.3.2. K některým teoriím vzniku spisovné němčiny 78 // 3.2.4. Období novohornoněmecké (od 1650) 79 // 3.2.4.1. Vývojové tendence gramatické stavby němčiny ve 20. století 82 // 4. Rozvrstvení současné němčiny 87 // 4.0. Základní vrstvy jazyka 87 // 4.1. Spisovný jazyk 87 // 4.1.1. Kodifikace německého pravopisu na přelomu 19. a 20. století 88 // 4.1.2. Varianty spisovné němčiny 92 // 4.1.2.1. Rakouská němčina 92 // 4.1.2.2. Švýcarská němčina 96 // 4.2. Hovorový jazyk 98 // 4.3. Nářečí 100 // 4.3.1. Rozdělení německých nářečí 102 // 4.3.1.1. Německá nářečí na území Československa 106 // 5. Kontakty mezi češtinou a němčinou 108 // 5.1. Postavení němčiny v našich zemích v průběhu historického vývoje 108 // 5.2. Slovní zásoba německého původu v současné češtině 113 // 6. Germanistika a její studium 116 // 6.1. Odborná germanistická pracoviště 116 // 6.2. Československá germanistika 117 // 6.3. Odborná sdružení germanistů 119 // 6.4. Základní germanistické časopisy 120 // 7. Základní příručky ke studiu současné němčiny 124 // 7.1. Slovníky jazykovědné terminologie 124 // 7.2. Jazykovědné encyklopedie 124 // 7.3. Gramatické příručky 125 // 7.4. Slovníky 126 // Rejstřík věcný 128 // Rejstřík osobní 133 // Použitá literatura 135 // Obsah 137
(OCoLC)39576283
cnb000071950

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC