Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 28.09.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(31) Půjčeno:31x 
BK
1. vyd.
Praha : Portál, 2006
226 s. : il.

objednat
ISBN 80-7367-079-8 (brož.)
Rádci pro zdraví
Obsahuje tabulky
Bibliografie na s. 225-226
Poruchy úzkostné - příručky
Strach - překonávání - příručky
Úzkost - příručky
000118208
Obsah // Úvod... // Výrazne se zhoršil u prospechu . Obacy a cýčitky před maturitou // PRVNÍ KAPITOLA // Co je to generalizovaná úzkostná porucha... // Jak generalizovaná úzkostná porucha vzniká?... // Kdy se objevují první příznaky?... // Vrozené faktory... // Vlivy výchovy v dětství... // Povahové vlastnosti ... // Podmiňování... // Konflikty v rolích... // Každodenní stresory... // Vliv životních událostí ... // Jeto strašné, pořád se musím o všechno starat, muže se totiž ??? stát... // Typy úzkostných poruch... // Fobie... // Panický záchvat a panická porucha Obsedantně-kompulzivní porucha Posttraumatická stresová porucha. // DRUHÁ KAPITOLA // Obavy a starosti, úzkost a strach // Typické emoční reakce... // Jsem jako na tmí... // Co bude s rodinou... // Marie má dlouhodobé starosti... // Petra se soustředí na synovy nedostatky.. Jana se snadno vytočí... // 11 // 17 // 17 // 19 // 21 // 21 // 22 // 22 // 23 // 23 // 23 // 24 26 // 28 // 33 // 33 // 35 // 36 // 37 // 39 // 39 // 40 // 41 // 41 // 42 42 // 5 // Uzavře se do sebe a lituje se...43 // Leona se bojí o syna...43 // Příznaky generalizované úzkosti ...43 // Obavy a starosti... 47 // Když s nimi nepojedu a něco se stane, zustanu sama...47 // Život Radly je jedno veliké „ Co když?“...48 // Kamila má předtuchy...48 // Ilona bezdomovec...49 // Hanka muže za všechno...49 // Stresová reakce...52 // Tělesné příznaky stresové reakce...52
// Alysi někoho nenasel...53 // Tělesné příznaky zvýšeného svalového napětí...56 // Annu bolí záda...56 // Zesílené normální příznaky tělesného fungování...57 // Filip se obává tělesné nemoci...58 // Tělesné příznaky z ochabnutí při ztrátě kondice...58 // Postupnějeho tělo sláblo a sláblo...58 // Podmíněně naučené tělesné příznaky...59 // Když koukám na prima vařečku, je to jako tenkrát na zabijačce.59 // Když se bojím o rodinu, zvedá se mi žaludek a zvracím...59 // Úzkostné chování...59 // Komunikační problémy...62 // Práce v práci, práce doma...63 // Práce v práci, práce doma... Pokraěování...63 // Negativní sebeobraz ...64 // Šárka...65 // Potíže při řešení problémů ...67 // Co udržuje obavy a úzkost?...68 // Nepřiměřené obavy a přehnané starosti ...68 // Snaha obavy kontrolovat nebo potlačovat a obavy z obav---68 // Přecitlivělost...69 // Selektivní výběr faktů...69 // Negativní zkreslení minulosti a falešné negativní imaginace ... 69 Vyhýbavé chování ...70 // 6 // Vyhýbání se silným emočním reakcím...70 // Úzkost posilující chování okolí...71 // Obavy a starosti jako náhradní program...71 // Vztek a stud před manželem...71 // TŘETÍ KAPHOLA // Léčba generalizované úzkostné poruchy ...73 // Farmakoterapie...73 // Antidepresiva...74 // Mýty a předsudky o léčbě psychofarmaky...75 // Vedlejší účinky léčby antidepresiv...77 // Udržovací
léčba...79 // Psychoterapie...79 // Pavel vystupuje velmi kriticly...81 // Co když je špatně tyčkovaný?...82 // Už od začátku školního roku se obával, že nebude schopen zvládnout studium...83 // Jak zvládnout obavy a starosti...89 // Rozpoznání obav a starostí ...91 // Propojení obav a starostí s emočními reakcemi...91 // Učiněný raubíř...92 // Testování automatických myšlenek...93 // Racionální reakce na automatické myšlenky - přerámování ... 97 // Kognitivní omyly ...98 // Podmíněná pravidla...101 // Formy dysfunkčních schémat...108 // Jádrová přesvědčení ...110 // Jak změnit podmíněná pravidla a jádrová přesvědčení...111 // Identifikace kognitivních schémat...112 // Zpochybňování škodlivých kognitivních schémat ...116 // Expozice obavám a starostem...118 // Expozice katastrofickému scénáři v imaginaci...120 // Udělat co nejracionálnější přípravu na tyto // extrémní situace ...122 // 7 // Experimenty s novým chovaním ...122 // Experimenty s naplnením katastrofidých predstav ...124 // Jsem magor, který neumí lýt s lidmi...126 // Relaxace ...126 // Proč je relaxace důležitá...128 // Uvědomění si přirozeně relaxovaných chvil...129 // Podmínky pro dobrou relaxaci ...130 // Nácvik relaxace ...133 // Tělesné cvičení...142 // Chůze...144 // Běh ...144 // Jízda na kole...144 // Plavání ...144 // Rekreační sport...144 // Kondiční posilování ...145 // Hathajóga...146
// Řešení problémů ...147 // Jednotlivé kroky řešení problému... 148 // Výběr problémové oblasti ...148 // Definice problému ...155 // Markéta nadmeme kritizuje svoji dceru...155 // Stanovení cílu ...160 // Definování možných strategií - brainstorming . 161 // Výběr strategií řešení ...161 // Časový plán jednotlivých kroku...166 // Provedení jednotlivých kroku ...166 // Markéta nadmémé kritizuje svoji dceru (pokračování)...168 // Hodnocení programu a odměny ...168 // Hádky s matkou...170 // Nácvik komunikačních dovedností...172 // Komunikační zlozvyky...173 // Vojta přišel pozdě...173 // Zlozvyky při naslouchání...175 // Zlozvyky při sdělování...177 // Reakce zpětnou vazbou ...183 // Pozitivní aserce...184 // Komplimenty...186 // 8 // V // Umění empatického naslouchání...187 // Asertivní odmítnutí...188 // Umění požádat o laskavost...189 // Reakce na odmítnutí ...190 // Technika otevřených dveří...191 // Negativní dotazování ...192 // Tvoje chování měprostě uráží...193 // Negativní aserce...194 // Asertivní obligace...195 // Plánování času ...195 // První krok: Sebepozorování...197 // Druhý krok: Plánování předem ...200 // Příjemné aktivity...211 // Nejraději by spala...212 // Zahradě se přestal věnovat...213 // Plánování příjemných aktivit...215 // Příprava na budoucnost...:... 217 // Udržování odolnosti vůči stresu ...218 // Udržení výsledků...221
// Závěr...223 // Doporučená literatura...225 // 9

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC