Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 18.02.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Biografie
Vyd. 1.
Praha ; Litomyšl : Paseka, 2008
711 s., [32] s. barev. obr. příl. : il., portréty ; 22 cm

objednat
ISBN 978-80-7185-947-5 (váz.)
Obsahuje frontispis
Obsahuje bibliografii na s. 664-694, bibliografické odkazy a rejstřík
000118239
Hlava první // POLITICKÉ DĚJINY // I. České stavovské povstaní (1618-1620) ...9 // 1/1 Prolog ...9 // 1/2 Počátek vzpoury, diplomatická jednání a válka pamfletů ...12 // 1/3 Zahájení války a úsilí o mezinárodní podporu ...24 // 1/4 Cestak samostatnosti, konfederace a volba Bedřicha Falckého českým králem ...36 // 1/5 Nešťastné kralování Bedřicha Falckého ...45 // 1/6 Cesta k Bílé hoře ...53 // II. Upevňování habsburské moci ...65 // II/1 Ozvěny a dozvuky Bílé hory ...65 // II/2 Postihy za rebelii ...77 // II/3 Konfiskace a znehodnocení mince ...84 // II/4 Počátky rekatolizace ...90 // II/5 Exil ...102 // II/6 Obnovené zřízení zemské ...107 // III. Poslední léta vlády Ferdinanda II ...115 // 1II/1 Od restitučního ediktu k heilbronnské unii ...115 // III/2 Dějiny „valdštejnského spiknutí" ...128 // III/3 Saské námluvy a pražsky mír ...136 // III/4 Švédská expanze do střední Evropy ...140 // III/5 Cesta k vestfálskému míru ...150 // IV. Panování Ferdinanda III. a počátek vlády Leopolda 1 ...158 // IV/1 Ve stínu válečných běd ...158 // IV/2 Správní a právní uspořádání zemí Koruny české ...166 // IV/3 Poslední léta vlády Ferdinanda III. a začátek panování Leopolda I. ...173 // IV/4 Dovršení reforem církevní správy ...180 // IV/5 Dramatická léta 1679-1680 ...186 // IV/6 Země Koruny české a protiturecké války v letech 1663—1683 ...192 // IV/7 Česká účast při obraně Vídně v roce 1683 ...208 //
Hlava druhá // SPOLEČNOST. CÍRKEV. VZDĚLANOST // I. Proměny společnosti v letech 1618-1683 ...223 // 1/1 Příroda a člověk jako tvůrce kulturní krajiny ...223 // 1/2 Struktura společnosti ...231 // 1/3 Hospodářství, obchod, peníze ...235 // 1/4 Města a měšťané ...243 // 1/5 Pobělohorské proměny šlechty v zemích Koruny české ...248 // 1/6 Vrchnosti a poddaní ...261 // 1/7 Zavržení i úctyhodní - židovské obyvatelstvo českých zemí ...277 // 1/8 Lidé na okraji ...282 // II. Vítězství katolické církve ...288 // II/1 Katolická církev - přední sloup monarchie ...288 // II/2 Organizace katolické církve v 17. století ...293 // II/3 Barokní zbožnost, poutě, náboženská bratrstva ...301 // II/4 Náboženské souvislosti barokního patriotismu ...312 // II/5 Boj proti herezi a čarodějnické procesy ...323 // III. Vzdělanost a věda ...327 // III/1 Škola ve službách církve? ...327 // III/2 Pobělohorské koncepce školství ...329 // III/3 Nej vyšší stupně vzdělávání ...330 // III/4 Vzdělávání v řeholních domech ...340 // III/5 Arcibiskupský seminář a s ním spojené školy premonstrátů // a cisterciákň ...343 // III/6 Městské školy a církevní gymnázia ...346 // IH/7 Výchova šlechtických mladíků a kavalírské cesty ...349 // III/8 Elementární vzdělávaní, výchova dívek, židovské školy ...351 // III/9 Škola v pojetí Jana Amose Komenského ...357 // III/10 Rozpětí barokní učenosti ...360 //
Hlava třetí // UMĚNÍ MEZI VÁLKOU A MÍREM // I. V zemi nikoho - dožívání manýrismu ...373 // I/1 Ticho před bouří - rozpad dvorského kulturního okruhu ...373 // 1/2 Osudy uměleckých sbírek Pražského hradu ...377 // 1/3 Výtvarná kultura válečné doby ...382 // 1/4 Fenomén Albrecht z Valdštejna ...390 // 1/5 Fenomén Váflav Hollar ...399 // 1/6 Architektura, malířství a sochařství válečné doby // v českých zemích ...401 // II. Vítězné tažení výtvarného baroka ...419 // II/1 Vznik a rozvoj barokního slohu ...419 // II/2 Barokní výtvarná kultura českých zemí ...430 // II/3 Ikonografické priority katolické reformace 17. století ...431 // II/4 Dekor a ornament ve výtvarné kultuře 17. století ...438 // II/5 Stavební praxe a stavební řemesla ...440 // II/6 Vývoj církevní a profánní architektury ...447 // II/7 Malířství ve službách nového slohu ...466 // II/8 Barokní sochařství nabírá dech ...475 // II/9 Mor ...483 // II/10 Umělecké řemeslo ve dnech všedních i svátečních ...486 // II/ll Knižní kultura raného baroka ...495 // III. Literatura ...300 // III/1 Literární styl baroka ...300 // III/2 Osobnost přesahující žánry ...503 // III/3 Slezsko srdcem německého barokního básnictví ...507 // III/4 Déjepisectví a vlastivěda, písemnictví na pomezí vědy // a krásné literatury ...513 // III/5 Snahy o nápravu českého jazyka a literatury, // péče o vydávání knih ...524 //
III/6 Česká duchovní lyrika ...529 // III/7 Duchovní próza ...536 // III/8 Původní dramatická tvorba ...542 // HI/9 Produkce určená „prostým“ čtenářům ...548 // III/10 Knihovny a čtenáři literatury ...552 // IV. Hudba ...557 // IV/1 Barokní hudební kultura ...557 // IV/2 Významní skladatelé ...561 // IV/3 Hudba v řeholních domech a jako součást školního divadla ...564 // IV/4 Centra hudební kultury ...565 // IV/5 Hudba uměním pro všechny ...571 // ZAVÉR ...575 // Poznámky ...583 // Seznam zkratek časopisů, sborníků a institucí ...663 // Výběr z pramenů a literatury ...664 // Poznámka k obrazovému doprovodu ...695 // Jmenný rejstřík ...097

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC