Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.09.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(4.7) Půjčeno:47x 
BK
2., rozš. vyd.
Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, 2005
181 s.

objednat
ISBN 80-7368-091-2 (brož.)
Nad názvem: Ostravská univerzita v Ostravě, Zdravotně sociální fakulta
Bibliografie na s. 179-181
Psychologie lékařská - učebnice vysokošk.
000118259
OBSAH // strana // Úvod 5 // 1. Zdravotnická psychologie 6 // 1.1 Vymezení pojmů 6 // 2. Zdraví a nemoc 12 // 2.1 Zdraví 13 // 2.2 Nemoc 15 // 3. Psychologická problematika nemocného // 3.1 Postoj ? nemoci // 3.2 Omezení životních potřeb // 3.3 Omezení soukromí // 3.4 Osobnostní vlastnosti nemocného // 3.5 Změny v prožívání a chování během nemoci // 3.6 Členění nemocných podle druhu onemocnění // 3.7 Méněcennost // 3.8 Psychologie ambulantně léčebného a hospitalizovaného nemocného // 3.9 Sdělení diagnózy // 19 // 21 // 26 // 32 // 35 // 40 // 42 // 45 // 47 // 49 // 4. Psychologická problematika nemoci 52 // 4.1 Postoj zdravotníka a nemocného ? nemoci 52 // 4.2 Autoplastický obraz nemoci 55 // 4.3 Ambivalentní prožívání nemoci 58 // 4.4 Prožívání nemoci v čase 59 // 4.5 Vztahy mezi tělesnou a duševní stránkou nemoci 61 // 5. Bolest, strach a úzkost v nemoci 66 // 5.1 Bolest a reakce nemocného 67 // 5.2 Prožitky strachu a úzkosti 77 // 6. Nemoc jako svízelná životní situace 85 // 6.1 Svízelná situace 86 // 6.2 Reakce na svízelnou situaci 92 // 6.3 Zvládání nemoci a těžkých životních situací 98 // 7. Zdravotník a nemocný 102 // 7.1 Osobnost zdravotníka 103 // 7.2 Vztah mezi zdravotníkem a nemocným 105 // 7.3 Úroveň chování zdravotníků ? nemocným 117 // 7.4 Vztahy mezi nemocným, rodinou a zdravotníky 121 // 7.5 latropatogenie 123 // 7.6 Hospitalismus a nemocný 125 // 8. Psychologie vzájemného
vztahu mezi // zdravotníkem a nemocným 130 // 8.1 Pozorování ve zdravotnictví 131 // 8.2 Komunikace ve zdravotnictví 140 // 8.3 Rozhovor a jeho význam ve zdravotnictví 149 // 9. Psychologické problémy nemocných podle druhu nemoci 163 // 9.1 Uplatnění psychologie v chirurgii a ortopedii 165 // 9.2 Uplatnění psychologie ve vnitřním lékařství 167 // 9.3 Uplatnění psychologie v dětském lékařství 169 // 9.4 Uplatnění psychologie v ženském lékařství 171 // 9.5 Uplatnění psychologie u nemocných s mentálním, // smyslovým a tělesným defektem 173 // 9.6 Uplatnění psychologie u starších nemocných, nevyléčitelně // nemocných a umírajících 175 // Závěr 178 // Použitá literatura 179

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC