Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.02.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(6) Půjčeno:12x 
BK
Biografie
1. vyd.
Praha : Karolinum, 1992
311 s. : il. ; 29 cm

objednat
ISBN 80-7066-607-2 (brož.)
Vydavatel: Univerzita Karlova,
Obsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
Pro posluchače Filozofické fakulty Univerzity Karlovy
000118413
Rekat.
ÚVODNÍ SLOVO 5 (J. Cach) // I. Vývoj obecního školství (E. Váňová) // 1. Vznik a vývoj obecné a mššíanské školy v 19. století a na počátku 20. století (1869-1913) 6 // 1.1. školská politika v oblasti obecného školství v 2. polovině 19. století 6 // 1.1.1. Stav školství po revoluci 1848 6 // 1.1.2. Zákonné úpravy 60. let 7 // 1.1.3. Novela 1883 16 // 1.2. Vývoj obecné školy 22 // 1.2.1. Účel (cíl) obecné školy 22 // 1.2.2. Obsah vzdělání (učivo) obecné školy a jeho uspořádání 23 // 1.2.3. Rozvoj obecných škol 31 // 1.2.4. Národnostní otázka v obecném školství v Čechách 36 // 1.2.5. Málotřídní školy 38 // 1.2.6. Reformní dění v oblasti obecné školy 41 // 1.3. Vývoj mššíanské školy 57 // 1.3.1. Ččel (cíl) měšťanské školy 57 // 1.3.2. Vztah školy měšťanské k ostatním školám 59 // 1.3.3. Obsah vzdělání 62 // 1.3.4. Rozvoj měšťanských škol 66 // 1.3.5. Úroveň výchovně vzdělávací práce školy měšťanské a její příčiny 68// 1.3.6. Úsilí o reformu školy měšťanské 71 // Poznámky k 1. kapitole 79 // 2. Vývoj obecného školství v období první republiky (1918-1939) 90 // 2.1. Úsilí o reformu školy v prvním desetiletí samostatného státu 91 // 2.1.1. Návrhy na školskou reformu z období 1917-1920 91 // 2.1.2. Učitelský sjezd v roce 1920 98 // 2.1.3. Pokusné školy ve 20. letech 107 // 2.1.4. Místo závěru k 1. desetiletí 124 // 2.2. Vývoj obecného školství v 2. desetiletí samostatného státu 130 // 2.2.1. Pokusné školy 30. let podle koncepce V. Příhody 130 // (K. Rýdl) // 2.2.1.1. Příprava jednotného plánu pokusných a reformních škol 131 // 2.2.1.2. Zásady a principy pokusných obecných a měšíanských škol ve 30. letech 140 // 2.2.1.3. Činnost pokusných škol I., II. a III. stupně v Československu 152 // 2.2.2. Boj o osnovy 157 (R. Váňová) // 2.2.3. Místo závěru 165 // Poznámky k 2. kapitole //
II. VÝVOJ STŘEDNÍHO VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍHO ŠKOLSTVÍ A PŘÍPRAVY UČITELŮ 174 // 1. Střední všeobecně vzdělávací školy (gymnázia a reálky) 174 (J. Valenta) // 1.1. Léta válečné (1914-1918) 174 // 1.2. ČSR (1913-1939) 177 // 1.2.1. Základní charakteristiky, struktura a kvantitativní rozvoj středních škol 177 // 1.2.2. Snahy o reformu středních škol a skutečně provedené úpravy // 1.2.3. Výchovně vzdělávací činnost středních škol 236 // 1.2.4. Univerzitní příprava středoškolských profesorů a pokusy o její reformu 270 // Celkové shrnutí problematiky vývoje gymnázií a reálek, přehled základních dat, použité prameny a použitá literatura, organogramy návrhů a uskutečněných strukturních úprav 280 // 2. Učitelské ústavy, státní pedagogické akademie a snahy o reformu přípravy učitelů obecných a měšťanských škol 295 // 2.1. Instituce pro přípravu učitelů obecných a měšíanských škol 295 // 2.1.1. Učitelské ústavy 295 // 2.1.2. Odborné učitelské ústavy 300 // 2.1.3. Státní pedagogické akademie 300 // 2.2. Snahy o reformu učitelské přípravy 302 // 2.2.1. Návrhy 303 // 2.2.2. Svépomocné vzdělávání 307 // Přehled základních dat, použité prameny a použitá literatura 310
(OCoLC)85638409
cnb000076282

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC