Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 30.09.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(14) Půjčeno:14x 
BK
Praha : Linde nakladatelství, 2004
175 s. : il.

objednat
ISBN 80-86131-53-X (brož.)
Obsahuje rejstřík
Bibliografie na s. 156-160
Management personální - příručky
Pracovníci - výběr - příručky
000118966
Obsah // Úvod 7 // 1. Výběr zaměstnanců v souvislostech 10 // 1.1 Vědecké zkoumání organizací 10 // 1.2 Lidé v organizaci 13 // Personální řízení 13 // Psychologie práce a organizace 18 // 1.3 Organizační metafory 21 // 1.4 Personalisté a psychologové při výběru zaměstnanců 23 // 2. Zkoušky, testy, psychologické testy 28 // 2.1 Zkoušky a zkoušení 28 // 2.2 Psychologické testy 31 // 2.3 Charakteristiky psychologických testů 38 // 2.4 Testování a etika 42 // 2.5 Měření inteligence 43 // 2.6 Jak dobře testy inteligenci měří 50 // 3. Výběr zaměstnanců - návrh a ověření metody 56 // 3.1 Profesiografie 57 // 3.2 Využití výsledků profesiografické studie a otázky validizace 59 // 3.3 Měření pracovního výkonu 65 // 3.4 Metody výběru a posuzování pracovníků 69 // 3.5 Sociální a lidské důsledky výběru 78 // 3.6 Finanční užitek z výběru 80 // 4. Možnosti a meze výběru zaměstnanců 83 // 4.1 Nejasné cíle 83 // 4.2 Stanovení potřeb 85 // 4.3 Předsudky, mýty a rituály 89 // Nadřazenost 93 // Ovládání druhých 98 // Ovládání budoucnosti 101 // 4.4 Optimální rozhodování 105 // Výběrový poměr 108 // Bayesova věta 109 // Přírůstková validita 111 // Co dělat ve výběru zaměstnanců 112 // Výběr bez validizace 113 // Validizace v podmínkách tržního hospodářství 114 // 5 // Zobecněná validita 115 // Alternativy a dodatky 117 // 5. Rozhovory a jak se na ně připravit 120 // 5.1 Příprava rozhovoru 122 // Analýza potřeb 122 // Nábor 123 // Dobrozdání 124 // Životopis a životopisné údaje 125 // 5.2 Otázky pro přijímací rozhovor 128 // Zdroje otázek 130 // Okruhy otázek 131 // Jak otázky užívat 132 // Otázky pro rozhovor po telefonu 134 // 5.3 Vedení rozhovoru 134 // Druh rozhovoru 135 // Styl rozhovoru 135 // Jak vést rozhovor 137 // Umění konverzace a umění naslouchat 138 // Hodnocení 139 //
Nástrahy 141 // 5.4 Schopnost, ochota a spolupráce 142 // Schopnost 142 // Ochota 145 // Spolupráce 148 // Závěr 151 // Slovníček pojmů a zkratek 153 // Literatura 156 // Příloha 1 - Příprava otázek к rozhovoru 161 // Příloha 2 - Předpoklady výpočtů a operací s daty, užívaných v psychologii práce 164 // Rejstřík 171

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC