Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(21.5) Půjčeno:43x 
BK
Příručka
Vyd. 1.
Praha : Radix, 2008
256 s. : portréty ; 23 cm

ISBN 978-80-86031-83-5 (brož.)
Obsahuje bibliografii na s. [214]-225 a bibliografické odkazy
000119112
Společenské a teoretické souvislosti výuky romských žáků -- Souvislosti používání výukových metod s koncepcí romské integrace -- Základní východiska koncepce romské integrace a její souvislosti s hledáním efektivních metod výuky romského žáka -- Evropská dimenze v metodách výuky romských žáků -- Vyrovnávací postupy ve vzdělávání romských žáků -- Rozbor některých názorů z oblasti sociálních věd. Tabu, mýty a pedagogika -- Tabu v sociálních vědách odhalované a obhajované Petrem Bakalářem -- Kult urologická perspektiva Romů podle Marka Jakoubka a jeho kolegů -- Metody ve výuce romských žáků -- Tradiční a alternativní výukové metody -- Specifika výukových metod v edukaci romských žáků (přehled literatury) -- Metodická práce Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR -- Humanistické a národnostní aspekty ve výuce romských žáků -- O humanistickém aspektu používání výukových metod romských žáků -- O národnostním aspektu používání výukových metod romských žáků -- Kontinuita a budoucnost -- Romský žák ve vyučování -- Alternativní metody „nové výchovy" -- Cíl a metody zpracování -- Etické aspekty prosazování „nové výchovy" -- Reformní praxe některých současných školských systémů v oblasti změn etického postoje k žákům -- K teoretickým východiskům etických situačních her -- K problému socio-kulturní determinace osobnosti
-- Situace, hra a morálka -- Etické situační hry a jejich vliv na hodnotový obraz osobnosti -- Potřeba etiky jako návodu pro řešení životních situací -- Podněty francouzské pedagogiky -- Cvičení mravního jednání jedna z metod mravní výchovy -- Metody etické výuky ve Spolkové republice Německo -- Projekt osobnostní a sociální výchovy -- Některé možnosti prosazování metody etických situačních her ve školách s převahou romských žáků -- Možnosti rozvinutí metodické práce ve výuce romských žáků -- K otázkám profesního růstu multikulturního učitele -- Metody v některých výukových předmětech -- Literární výchova -- Dějepis -- Občanská výchova -- Tělesná výchova a sport -- Využití etických situačních her ve výuce -- Etické situační hry pro nejmenší -- Etické situační hry na II. stupni ZŠ -- Z myšlenek J. Á. Komenského o mravní kultuře -- Filozofie výchovy a edukace romských žáků a studentů -- Výchova a vzdělávání romských žáků jako zápas o humanizaci člověka Filozofie tvořivě humanistické výchovy Patočkova interpretace filozofie výchovy Patočkova filozofie výchovy pro učitele -- Multikulturní aspekty filozofie výchovy uplatňované při výchově romských -- žáků -- Smysl, filozofie a pedagogika Závěr -- Literatura a prameny -- Literatura -- Prameny -- Přílohy -- Výběr z dokumentů týkajících se problematiky národnostních menšin Seznam setkání
pořádaných Hnutím R Fotografická příloha

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC