Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.04.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(14) Půjčeno:84x 
BK
EB
Vyd. 1.
Praha : Grada, 2009
295 s. : il. ; 24 cm
Externí odkaz    Plný text PDF 
   * Návod pro přístup 

objednat
ISBN 978-80-247-2846-9 (váz.)
ISBN 978-80-247-7008-6 (online ; pdf)
Psyché
Obsahuje slovníček
Obsahuje bibliografii na s. 284-292,bibliografické odkazy a rejstřík\
Popsáno podle tištěné verze
000119115
1. VYMEZENÍ MUZIKOTERAPIE -- Jiří Kantor -- 1.1 Zařazení a pojem muzikoterapie -- 1.2 Obecná východiska muzikoterapie -- 1.3 Povaha muzikoterapie -- 1.4 Muzikoterapie v užším a širším významu -- 1.5 Elementy a vztahy v muzikoterapii -- 1.6 Klasifikace muzikoterapeutických přístupů -- 1.7 Charakteristika a definice muzikoterapie -- 2. MUZIKOTERAPIE A HUDEBNÍ PEDAGOGIKA -- Matěj Lipský, Jiří Kantor -- 2.1 Rozdíly mezi muzikoterapii a hudební pedagogikou -- 2.2 Hudebně-pedagogické inspirace pro muzikoterapii -- 2.2.1 Orffův Schulwerk -- 2.2.2 Kodályho metoda -- 2.2.3 Suzukiho metoda -- 2.2.4 Dalcroseho Eurytmika -- 3. MUZIKOTERAPIE A SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA -- Jiří Kantor -- 3.1 Význam muzikoterapie u osob se specifickými potřebami -- 3.2 Institucionální zázemí muzikoterapie -- 3.3 Muzikoterapeutické modely u osob se specifickými potřebami 3.3.1 Příklady terapeutických situací -- 4. MUZIKOTERAPIE A PSYCHOTERAPIE -- Matěj Lipský -- 4.1 Psychodynamický přístup v muzikoterapii -- 4.1.1 Muzikoterapie psychoanalytická -- 4.1.2 Muzikoterapie analytická -- 4.2 Behaviorální přístup v muzikoterapii -- 4.3 Kognitivní a kognitivně-behaviorální přístup v muzikoterapii -- 4.3.1 Muzikoterapie a transakční analýza -- 4.3.2 Muzikoterapie a racionálně-emoční terapie -- 4.3.3 Muzikoterapie a racionálně-behaviorální terapie -- 4.3.4 Muzikoterapie a kognitivně-behaviorální přístupy -- 4.4 Muzikoterapie a humanistický přístup
-- 5. MUZIKOTERAPIE A MEDICÍNA -- Jiří Kantor, Jana Weber -- 5.1 Počátky a vývojové tendence muzikoterapie v medicíně -- 5.2 Postavení muzikoterapie v medicíně -- 5.3 Fyzické a psychosociální potřeby -- 5.3.1 Fyzické potřeby -- 5.3.2 Psychosociální potřeby -- 5.4 Muzikoterapie v jednotlivých oblastech medicínské péče -- 6. CELOSTNÍ PŘÍSTUP V MUZIKOTERAPII -- Tomáš Procházka -- 6.1 Vývoj přístupu k nemoci v čase a kontext vzniku celostního přístupu -- 6.1.1 Systemický přístup -- 6.1.2 Radikální konstruktivismus -- 6.1.3 Neexpertní přístup -- 6.2 Celostní přístup v muzikoterapii v kontextu vývoje současné psychoterapie -- 6.3 Uplatnění celostního přístupu v muzikoterapeutické praxi -- 6.3.1 Vlastní muzikoterapeutický model -- 7. MUZIKOTERAPIE V NĚKTERÝCH ZEMÍCH -- Jiří Kantor, Jana Weber -- 7.1 Mezinárodní muzikoterapeutické asociace a sdružení -- 7.1.1 Světová federace muzikoterapie -- 7.1.2 Evropská muzikoterapeutická konfederace -- 7.1.3 Evropská asociace studentů muzikoterapie -- 7.2 Charakteristika muzikoterapie v některých zemích -- 7.2.1 Argentina -- 7.2.2 Austrálie -- 7.2.3 Belgie -- 7.2.4 Česká republika -- 7.2.5 Dánsko -- 7.2.6 Finsko -- 7.2.7 Francie -- 7.2.8 Holandsko -- 7.2.9 Itálie -- 7.2.10 Kanada -- 7.2.11 Německo -- 7.2.12 Norsko -- 7.2.13 Rakousko -- 7.2.14 Spojené státy americké -- 7.2.15 Španělsko -- 7.2.16 Švédsko -- 7.2.17 Švýcarsko -- 7.2.18 Velká Británie -- 8
STRUKTURA MUZIKOTERAPIE -- Jiří Kantor, Matěj Lipský, Jana Weber -- 8.1 Příprava muzikoterapeutického programu -- 8.1.1 Doporučení do muzikoterapie -- 8.1.1.1 Indikace a kontraindikace -- 8.1.1.2 Zaměření muzikoterapie vzhledem k potřebám klienta -- 8.1.2 Vstupní diagnostika -- 8.1.2.1 Některé přístupy k diagnostice -- 8.1.2.2 Charakteristika vstupní diagnostiky -- 8.1.3 Plánování muzikoterapie -- 8.1.3.1 Zabezpečení organizačních podmínek -- 8.1.3.2 Výběr muzikoterapeutických strategií -- 8.1.3.3 Upřesnění terapeutických cílů -- 8.1.3.4 Muzikoterapeutický plán -- 8.2 Realizace terapeutického programu -- 8.2.1 Některé způsoby vedení terapie -- 8.2.1.1 Direktivní a nedirektivní intervence -- 8.2.1.2 Kauzální a symptomatická intervence -- 8.2.1.3 Intervence podpůrná a rekonstrukční -- 8.2.2 Formy muzikoterapie -- 8.2.2.1 Individuální terapie -- 8.2.2.2 Skupinová terapie -- 8.2.2.3 Komunitní terapie -- 8.2.3 Vedení dokumentace -- 8.2.4 Struktura muzikoterapeutické jednotky -- 8.2.5 Muzikoterapeutická místnost a její vybavení -- 8.3 Evaluace terapie -- 8.3.1 Závěrečná zpráva -- 8.3.2 Ukončení terapie -- 9. HUDBA -- Jiří Kantor -- 9.1 Vymezení základní terminologie -- 9.1.1 Úrovně hudební zkušenosti -- 9.1.2 Výběr hudby pro terapii -- 9.2 Tón a hudební výrazové prostředky -- 9.2.1 Barva zvuku -- 9.2.2 Síla zvuku -- 9.2.3 Výška tónů -- 9.2.4 Délka tónů a tempo -- 9.2.5 Rytmus -- 9.2.6 Melodie
-- 9.2.7 Harmonie -- 9.3 Teorie terapeutického působení hudby -- 9.3.1 Způsoby a funkce slyšení -- 9.3.2 Hudba a fyziologické procesy -- 9.3.3 Hudba a struktura -- 9.3.4 Hudba jako metafora -- 9.3.5 Hudba jako prostředek komunikace -- 9.3.6 Hudba a spirituální zkušenosti -- 9.4 Hudební prostředky muzikoterapeutických technik -- 9.4.1 Hra na tělo -- 9.4.2 Hlas -- 9.4.3 Hudební nástroje -- 10. MUZIKOTERAPEUT -- Jiří Kantor, Katarína Grochalová -- 10.1 Profesionální požadavky na muzikoterapeuta -- 10.1.1 Odborné kompetence -- 10.1.2 Osobnostní kompetence a etika -- 10.2 Osobnosti muzikoterapie v zahraničí -- 11. KLIENT -- Jiří Kantor -- 11.1 Definice zdraví -- 11.2 Terapeutická změna nehudební faktory -- 11.2.1 Vnitřní zdroje klienta v terapii -- 11.2.2 Terapeutický vztah -- 11.3 Specifika muzikoterapie z hlediska věku -- 11.3.1 Muzikoterapie a vývoj jedince -- 11.3.2 Klient z pohledu vývojové muzikoterapie -- 11.3.3 Klient z pohledu rehabilitační muzikoterapie -- 11.4 Sociokulturní faktory -- 11.5 Zvláštnosti muzikoterapie z hlediska specifických potřeb -- 11.5.1 Vznik specifických potřeb -- 11.5.2 Indikace muzikoterapie -- 12. METODY A TECHNIKY MUZIKOTERAPIE -- Jiří Kantor, Jana Weber -- 12.1 Hudební improvizace -- 12.1.1 Klasifikace improvizačních technik -- 12.2 Hudební interpretace -- 12.2.1 Vokální interpretace -- 12.2.2 Instrumentální interpretace -- 12.2.3 Hudební produkce -- 12.3 Kompozice hudby -- 12.4 Poslech
hudby -- 13. MUZIKOTERAPEUTICKÉ MODELY -- Jiří Kantor, Matěj Lipský, Jana Weber, Katarína Grochalová -- 13.1 Kreativní a nekreativní muzikoterapeutické modely -- 13.1.1 Muzikoterapie kreativní -- 13.1.2 Muzikoterapie nekreativní -- 13.2 Charakteristika muzikoterapeutických modelů -- 13.2.1 Akcelerované učení -- 13.2.2 Aktivní a receptivní muzikoterapie (Schwabe) -- 13.2.3 Analytická muzikoterapie (Priestley) -- 13.2.4 Antroposofická muzikoterapie -- 13.2.5 Asthma Music (Tateno & Suzuki) -- 13.2.6 Experimentálně-improvizační terapie (Bruscia) -- 13.2.7 FMT-metoda (Hjelm) -- 13.2.8 Hudební integrativní neuroterapie (Graur) -- 13.2.9 Improvizační muzikoterapie dospělých (Langdon) -- 13.2.10 Kreativní muzikoterapie (Nordoff & Robbins) -- 13.2.11 Melodicko-intonační terapie -- 13.2.12 Metoda dobrého startu -- 13.2.13 Metoda kontinuálního uvědomění (Boxill) -- 13.2.14 Orffova muzikoterapie -- 13.2.15 Řízená imaginace a hudba (Bonny) -- 13.2.16 Tomatisův poslechový program -- 13.2.17 Vibroakustická terapie (Skille) -- 13.2.18 Vokální psychoterapie (Austin) -- 13.2.19 Volná improvizace (Alvin) -- 13.2.20 Vývojová muzikoterapie (Wood) -- 14. MUZIKOTERAPEUTICKÝ VÝZKUM -- Jiří Kantor -- 14.1 Kvantitativní výzkum -- 14.2 Kvalitativní výzkum -- 14.3 Rozdíly mezi kvantitativním a kvalitativním výzkumem -- 14.4 Ukázky kvantitativních a kvalitativních výzkumů -- 14.5 Metaanalýza -- 14.6 Specializovaná pracoviště a zdroje
výzkumů -- 14.7 Muzikoterapeutický výzkum v České republice -- ZÁVĚR -- PŘÍLOHY -- Příloha A: Klasifikace muzikoterapie (Bruscia) -- Přeložil a upravil Jiří Kantor (podle Bruscii, 1998) -- 1 Úrovně muzikoterapeutické praxe -- 2 Oblasti muzikoterapeutické praxe -- Příloha B: Způsoby práce v muzikoterapii (Smeijsters) -- Upravil Jiří Kantor (podle Frütel, 2005) -- Příloha C: Modely muzikoterapie v inkluzivních edukačních programech -- (McWilliam) -- Přeložil a upravil Jiří Kantor (podle McWilliam in Kern, 2004) -- Příloha D: Způsoby muzikoterapeutické intervence v medicíně (Standley) , Přeložil a upravil Jiří Kantor (podle Standley, in Saperston, West, Wigram, 2000) -- 1. způsob: poslech hudby -- 2. způsob: aktivní zapojení při hudbě -- 3. způsob: hudba a poradenství -- 4. způsob: hudba pro vývojové a edukační záměry -- 5. způsob: hudba a stimulace -- 6. způsob: hudba a biofeedback -- 7. způsob: hudba a skupinové aktivity -- Příloha E: Vývoj přístupu k nemoci v čase a kontext vzniku celostního přístupu Tomáš Procházka -- Příloha F: Dotazník hudební zázemí, dovednosti a preference -- Jiří Kantor -- Příloha G: Nestrukturované vstupní ohodnocení (Ruona) -- Přeložil Jiří Kantor (podle Ruony, 2005) -- Příloha H: Terapeutická jednotka v náhledové muzikoterapii (Hanser) -- Přeložil a upravil Jiří Kantor (podle Hanser, 1987) -- Příloha I: Etický kodex Evropské muzikoterapeutické konfederace
Přeložili Jiří Kantor, Jana Weber (podle původního dokumentu Evropské muzikoterapeutické konfederace, 2007) -- Příloha J: Dynamické modely hudební zkušenosti (Bruscia) -- Přeložil a upravil Jiří Kantor (podle Bruscii, 1998) -- 1 Hudba jako objektivní zkušenost -- 2 Hudba jako univerzální forma energie -- 3 Hudba jako subjektivní zkušenost -- 4 Hudba jako kolektivní zkušenost -- 5 Hudba jako estetická zkušenost -- 6 Hudba jako transpersonální zkušenost -- SLOVNÍČEK
cnb001961869

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC