Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
Vyd. 1.
Praha : FOA, Nadační fond pro ekologické zemědělství, c2008
108 s. : barev. il. + 1 CD-ROM

ISBN 978-80-254-2795-8 (brož.)
Obsahuje fotografie, vysvětlivky použitých pojmů
Výstup z projektu UNDP-GEF Zachování biologické rozmanitosti trvalých travních porostů v pohoří Karpat v České republice prostřednictvím cíleného využití nových mechanismů financování evropského společenství
Název z patitulního listu: Conservation of the Carpathian grassland diversity : output from the UNDP-GEF project
Bibliografie na s. 92-93
Anglické resumé
000119188
PŘÍRODNÍ POMĚRY MORAVSKÝCH KARPAT/ Ivano Jongepierová, Jitko Wolfová / 9 Geologické poměry / 9 Geomorfologické poměry / 10 Hydrologické poměry / 10 Klimatické poměry / 11 Půdní poměry / 12 Vegetační poměry / 13 HISTORIE OSÍDLENÍ MORAVSKÝCH KARPAT/ 14 Historie osídlení Beskyd / Vojtěch Bajer / 14 Historie osídlení Bílých Karpat/ Karel Fajmon / 15 CHARAKTERISTIKA ZEMĚDĚLSTVÍ / 17 Zemědělství v Beskydech I Zdeněk Miklos /17 Zemědělství v Bílých Karpatech I Šárka Němcová / 18 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA OCHRANY PŘÍRODY / 21 Chráněná krajinná oblast Beskydy / 21 Chráněná krajinná oblast Bílé Karpaty / 22 PŘÍRODOVĚDNÉ PRŮZKUMY aneb CO NÁM O STAVU KRAJINY ŘÍKÁ BIODIVERZITA? / 23 Mapování flóry I Marie Popelářova,-
Ivona Jongepierová / 24 Mapování bezobratlých / 26 Síťové mapování motýlů v Beskydech i Lukáš Spitzer / 26 Mapování dalších skupin bezobratlých / 26 Ondřej Konvičko / 27 Mapování ptáků / 29 Průzkum ptáků křovin v Horním Vsacku I Daniel Křenek / 29 Ťuhýk obecný I Daniel Křenek / 30 Mapování chrásta la polního v Bílých Karpatech I Zbyněk Piro / 31 Chřástal polní/ Daniel Křenek, Zbyněk Piro / 31 Monitoring vlivu různých managementových zásahů na trvalé travní porosty / Jan Mládek / 33 Historie hospodaření na loukách a pastvinách na moravsko-slovenském pomezí / 33 Současnost „údržba trvalých travních porostů" / 34 Experiment s různými typy obhospodařování / 34 Horeček žlutavý-vymírající druh moravských Karpat / Marie Popelářová, Ivona Jongepierová,-
Martin Krupo / 37 Životní cyklus a rozmnožování / 37 Přímá záchranná opatření / 40 Nepřímá záchranná opatření / 41 Funkční krajina / 41 Modrásek černoskvrnný I Lukáš Spitzer / 41 Bionomie a nároky druhu / 42 Současný stav v Beskydech a Bílých Karpatech / 44 Vhodný management / 44 Srpice karbincolistá I Ivona Jongepierová / 46 Lokality výskytu a management / 46 POZNÁMKY PŘÍRODOVĚDCE K HOSPODAŘENÍ/ Marie Popelářova, Zbyněk Piro, Ivono Jongepierová, Doniel Křenek,-
Lukáš Spitzer / 47 Pozitivní zpráva ekologizace zemědělství / 47 Drobní zemědělci nositelé druhové diverzity / 48 Unifikace hospodaření / 50 Zalesňování 152 Musí zemědělci zapomenout na pastvu otav? / 54 Pastviny a nedopasky / 55 Jak se zbavit nepohodlných mokřadů / 56 Likvidace křovin-a co na to ťuhýk / 58 Úspěšnost dotačního titulu „chřástal polní" / 59 Dokonalý úklid krajiny mulčování / 60 Zatravňování regionální směsí Závěr a návrhy řešení / 62 Faremní přístup / 63 Deštníkové druhy / 63 Podpora drobných zemědělců / 64 Program péče o krajinu / 64 7/ CO NÁM PROZRAZUJE GIS O OSUDU KARPATSKÝCH LUK I Petr Wolfi 65 81 ZHODNOCENÍ ZEMĚDĚLSKÉ DOTAČNÍ POLITIKY i Zdeněk Mi klas 168 Hodnocení systému zemědělského hospodaření před rokem 2002 na území CHKO168 Speciální předvstupní program pro zemědělství a rozvoj venkova (SAPARD) 169 Horizontální plán rozvoje venkova (HRDP) 169 Výhrady zemědělců a-
ochrany přírody k LPIS170 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EAFRD) i 71 Hodnocení pravidel pro AEO v rámci HRDP 172 Hodnocení pravidel pro AEO v rámci EAFRD 174 Obecné závěry 176 Navrhovaná doporučení! 76 91 ZHODNOCENÍ SOUČASNÉHO STAVU PODPŮRNÝCH PROGRAMŮ V CHOVU OVCÍ A KOZ / Jaroslav Humpál / 78 Přímé platby / 78 Platby charakteru přímých plateb / 79 Platby I. a III. osy PRV i 79 Národní platby / 80 Jak dál / 80 10 i REGIONÁLNÍ ZNAČKY A ODBYT MÍSTNÍCH PRODUKTŮ I Tomáš Růžička, Ivo Dyková, Zdeněk Kučera, Světla Studen ská 181 Vyrobeno v Beskydech a Tradice Bílých Karpat 182 Ovečka z moravských Karpat 182 Jak dál s regionálními značkami v Karpatech 183 JAK DÁL? I Jan Dvorský 184 ZEMĚDĚLSTVÍ V OCHRANĚ PŘÍRODY A KRAJINY I Bořivoj Šarapatka 187

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC