Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 25.02.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(4) Půjčeno:4x 
BK
Vyd. 1.
Liberec : Technická univerzita, 2002
70 s. : il.

objednat
ISBN 80-7083-617-2 (brož.)
Obsahuje ilustrace, tabulky, bibliografické citace, úvod
Bibliografie: s. 70
Antropologie kulturní - učebnice
000119214
ÚVODEM // 1. ZÁKLADNÍ POJMY // 1.1 Pojem kultura // 1.2 Dělení kultury // 1.3 Dvojí význam pojmu kultura // 1.4 Proces ENKULTURACE // 1.5 RŮST KULTURY // 1.6 Difúze kulturních prvků // 1.7 Střet kultur // 1.7.1 Akulturace // 1.7.2 Důsledky střetů různých kultur // 2. ANTROPOLOGIE A KULTURNÍ ANTROPOLOGIE JAKO VĚDA // 2.1 Antropologie jako věda // 2.2 Kulturní antropologie jako vědecká disciplína // 2.2.1 Souvislost kulturní antropologie s ostatními vědeckými obory. // 2.3 Vznik a vývoj kulturní antropologie jako vědecké disciplíny // 2.3.1 Evolucionismus v kulturní antropologii // 2.3.2 Difuzionismus v kulturní antropologii // 2.3.3 Funkcionalismus v kulturní antropologii // 2.3.4 Konfíguracionismus v kulturní antropologii // 2.4 Genetický a kulturní determinismus // 2.5 Vlastnosti kultury // 2.6 Kulturní rozmanitost, etnocentrismus, kulturní relativismus // 2.6.1 Etnocentrismus, evropocentrismus // 2.6.2 Kulturní relativismus // 3. MAGIE // 3.1 PŮVOD A VÝZNAM TERMÍNU MAGIE // 3.2 PŮVOD A PODSTATA MAGICKÉHO UVAŽOVÁNÍ // 3.3 James George Frazer (1854-1941) a magie // 3.3.1 Vztah mezi magií a náboženstvím podle Frazera // 3.3.2 Vztah mezi magií a vědou podle Frazera // 3.3.3 Dělení magie podle Frazera // 3.3.3.1 Sympatetická magie // 3.4 Magie napodobivá čili imitativní (též homeopatická) // 3.4.1 Napodobivá magie a umění // 3.5 Magie kontaktní, dotyková // 3.5.1 Kontaktní magie a dar // 4. RITUÁL ...28 // 4.1 Pojem rituál ...28 // 4.2 Vztah mezi rituálem a magií a mezi rituálem a mýtem ...28 // 4.3 PŘECHODOVÉ RITUÁLY, INICIAČNÍ RITUÁLY ...29 // 4.3.1 Rituály poprvé ...31 //
4.3.2 Sňatek ...31 // 4.3.3 Pohřeb ...31 // 4.4 Cyklické rituály - svátky ...31 // 4.5 Doplňování a nahrazování tradičních obřadů obřady moderními ...32 // 4.6 Obřad a symbol ...32 // 4.6.1 Společné požívání potravy a nápojů ...32 // 4.6.2 Očista ...33 // 4.6.3 Rituál a umění ...33 // 4.7 Rituál, sport a hry ...33 // 4.8 Rituál a politika ...34 // 4.9 Vytrácení rituálu, zneužití rituálu ...34 // 5. MÝTUS ...36 // 5.1 Pojem mýtus ...36 // 5.2 Funkce mýtu ...36 // 5.3 Mýtus a rituál ...37 // 5.4 Kategorizace mýtů ...37 // 5.4.1 Mýty kosmogonické ...38 // 5.4.2 Mýty teogonické ...39 // 5.4.3 Mýty antropogonické ...39 // 5.4.4 Mýty etiologické, též mýty původu ...39 // 5.4.5 Mýty heroické (hrdinské) ...40 // 5.4.6 Mýty eschatologické ...40 // 5.5 Mytologie jako věda ...40 // 5.5.1 Výklad mýtu podle J. J. Bachofena ...41 // 5.5.2 Sigmund Freud a mýtus ...41 // 5.5.3 Výklad mýtu v díle Carla Gustava lunga ...41 // 5.6 Srovnávací mytologie ...40 // 5.6.1 Některá častá mytologémata ...41 // 5.7 Mýtus a umění ...43 // 6. VZNIK A VÝVOJ PARTNERSKÝCH VZTAHŮ ...45 // 6.1 Endogamie ...45 // 6.2 Exogamie ...46 // 6.3 Matrilinearita ...46 // 6.3.1 Párové manželství ...47 // 6.4 Pravidla rezidence ...47 // 6.4.1 Matrilokalita ...47 // 6.4.2 Patrilokalita ...48 // 6 // 6.4.3 Bilokalita ...48 // 6.4.4 Avunkulokalita ...48 // 6.4.5 Duolokalita ...48 // 6.4.6 Neolokalita ...48 // 6.5 Změna matrilinearity v patrilinearitu ...48 // 6.6 Formy manželství ...49 // 6.6.1 Monogamie ...49 // 6.6.2 Polygynie (mnohoženství) ...50 // 6.6.3 Polyandrie (mnohomužství) ...50 // 6.7 Levirát a sororát ...50 // 7. PŘÍBUZENSTVÍ ...52 // 7.1 Pojem příbuzenství ...52 // 7.2 ZÁKLADNÍ PŘÍBUZENSKÉ VAZBY ...52 // 7.3 Nukleární rodina ...53 // 7.4 PŘÍBUZENSTVÍ JAKO KULTURNÍ KONSTRUKT ...53 // 7.5 Typy příbuzenství ...53 //
7.6 Velkorodina, vytváření rodů ...54 // 7.7 Terminologie příbuzenských vztahů ...55 // 7.7.1 Stupně příbuzenství ...55 // 7.7.2. Typy příbuzenských terminologií ...56 // 7.8 PŘÍBUZENSTVÍ V MINULOSTI A DNES ...57 // 8. SYMBOL ...59 // 8.1 Pojem symbol, jeho obsah a jeho význam pro kulturu ...59 // 8.2 Symboly univerzální a arbitrární ...60 // 8.3 Symbolické figury ...61 // 8.3.1 Kruh ...61 // 8.3.2 Čtverec ...62 // 8.3.3 Kříž ...62 // 8.3.4 Symboly planet ...65 // 8.3.5 Symbolika středu ...66 // 8.3.6 Symbolika plodnosti ...66 // 8.3.7 Symbolika čísel ...67 // 8.3.8 Symbolika barev ...67 // ZÁVĚR ...69
POUŽITÁ LITERATURA ...70

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC