Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 01.07.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
2. upravené vyd.
Praha : Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky, 2005
154 s.

objednat
ISBN 80-86878-12-0 (brož.)
Obsahuje úvod
Rozhodnutí soudní - ženy - rovnoprávnost - Evropská unie - texty a komentáře
Ženy - rovnoprávnost - Evropská unie - judikáty - texty a komentáře
000119356
Obsah // Obsah 3 // Úvod 9 // Rovné postavení mužů a žen v právu Evropské unie 12 // Prosazování práva na rovné zacházení a prostředky // nápravy v případě jeho porušení 17 // Počet soudních případů z oblasti rovných příležitostí mezi // muži a ženami projednaných před ESD do roku 1996 (tabulka) 22 // Soudní případ 43/75 // G. DEFRENNE kontra Société Anonyme Beige de Navigation Aérienne Sabena (Defrenne II) 24 // princip, podle kterého mají muži a ženy nárok na rovnou odměnu za stejnou práci (článek 119 Smlouvy o založení EHS) // Soudní případ 96/80 // J. P. JENKINS kontra Kingsgate (Clothing Productions) Ltd. 28 // rovná odměna za práci // (článek 119 Smlouvy o založeni EHS a článek 1 směrnice Rady 75/117/EHS) // Soudní případ 163/82 // KOMISE KONTRA ITALSKÁ REPUBLIKA 32 // neplnění povinností státu - rovné zacházení s muži a ženami (články 5 a 6 směrnice Rady 76/207/EHS) // Soudní případ 165/82 // KOMISE KONTRA SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ VELKÉ BRITÁNIE A SEVERNÍHO IRSKA 36 // neplněni povinností státu - rovné zacházeni s muži a ženami (články 2(2), 4(b) a 9(2) směrnice Rady 76/207/EHS) // Soudní případ 14/83 // S. VON COLSON a E. KAMANN kontra Spolková země // Severní Porýní - Vestfálsko 40 // rovné zacházeni pro muže a ženy - přístup k zaměstnání (směrnice Rady 76/207/EHS) // Soudní případ 152/84 // M. H. MARSHALL kontra Zdravotní ářad pro // Southampton a Jihovýchodní
oblast Hampshiru 46 // rovné zacházení s muži a ženami - podmínky pro propuštění (články 1(2) a 5(1) směrnice Rady 76/207/EHS a článek 7(l)(a) směrnice Rady 79/7/EHS // Soudní případ 170/84 // BÍLKA Kaufhaus GmbH kontra Karin Weber von Hartz 50 // rovné zacházení s muži a ženami - pracovníci na částečný pracovní úvazek - vyloučení ze zaměstnaneckého penzijního programu (článek 119 Smlouvy o založení EHS) // Soudní případ 222/84 // M. JOHNSTON kontra Policejní ředitel Královské policie v Severním Irsku 55 // rovné zacházení s muži a ženami - ozbrojený příslušník policejních záložních sil (směrnice Rady 76/207/EHS) // Soudní případ 109/88 // Handels - og Kontorfunktionaerernes Forbund i Danmark // kontra Dansk Arbejdsgiverforening (DANFOSS) 63 // rovná odměna pro muže a ženy // (článek 119 Smlouvy o založení EHS a článek 1 a 6 směrnice 75/117/EHS) // Soudní případ 262/88 // D. H. BARBER kontra Guardian Royal Exchange // Assurance Group 69 // rovná odměna pro muže a ženy - povinné skončení pracovního poměru // pro nadbytečnost - předčasná výplata důchodu (článek 119 Smlouvy o založení EHS, // směrnice Rady 75/117/EHS a směrnice Rady 76/207/EHS) // Soudní případ K - 177/88 // E. J. P. DEKKER kontra Stichting Vormingscentrum voor Jong // Volwassenen (VJV-Centrum) Plus 77 // rovné zacházení s muži a ženami - odmítnutí jmenovat těhotnou ženu (článek 2(1) a 3(1) směrnice
Rady 76/207/EHS) // Soudní případ K - 179/88 // Handels-og Kontorfunktionoerernes Forbund I Danmark // kontra Dansk Arbejdersgiverforening (HERTZ / Aldi) 82 // rovné zacházení pro ženy a muže, výpovědní důvody absence z důvodu těhotenství nebo šestinedělí (článek 2(3) a 5(1) směrnice Rady 76/207/EHS ) // Soudní případ K - 33/89 // M. KOWALSKA kontra Freie und Hansestadt Hamburk 86 // odchodné po ukončení pracovního poměru - vyloučení pracovníků na částečný pracovní úvazek // (článek 119 Smlouvy o založení EHS a směrnice Rady 75/117/EHS) // Soudní případ K - 184/89 // H. NIMŽ kontra Freie und Hansestadt Hamburk 90 // rovná odměna pro muže a ženy - diskriminace na základě pohlaví // (článek 119 Smlouvy o založení EHS, článek 1 a 4 směrnice Rady 75/117/EHS) // Soudní případ 188/89 // A. FOSTER a společníci kontra British Gas PLC 95 // rovné zacházení s muži a ženami - přímá působnost směrnice na znárodněnou společnost // (článek 5(1) směrnice Rady 76/207/EHS) // Soudní případ K - 200/91 COLOROLL Pension Trustees Ltd // kontra James Richard Russell a další 98 // rovné odměňování pro muže a ženy, zaměstnanecké důchodové systémy, používání rozdílných pojistně matematických podmínek, které rozlišují podle pohlaví, omezení časové působnosti stanovené v soudním případu Barber K - 262/88 (článek 119 Smlouvy o založení EHS) // Soudní případ K - 127/92 // Dr.
P. M. ENDERBY kontra Frenchay Health Authority // and Secretaty of State for Health 111 // rovná odměna pro muže a ženy - důkazní břemeno (článek 119 Smlouvy o založení EHS) // Soudní případ K - 421 /92 G. HABERMANN - BELTERMANN // kontra Arbeiterwohlfahrt, Bezirksverband Ndb./Opf.e.V. 116 // noční práce těhotných žen (směrnice Rady 76/207/EHS) // Soudní případ K - 32/93 // C. L. WEBB kontra EMO Air Cargo Ltd 120 // rovné zacházen! pro muže a ženy, náhrada za zaměstnankyni na mateřské dovolené, výpovědní důvody (směrnice Rady 76/207/EHS) // Soudní případ K - 128/93 // G. C. FISSCHER kontra Voorhuis Hengelo BV and Stiching Bedrijfspensioenfonds voor de Detailhandel 124 // rovné odměňován! pro muže a ženy, zaměstnanecké důchodové systémy, časová působnost soudního případu Barber K - 262/88 (článek 119 Smlouvy o založení EHS) // Soudní případ K - 400/93 // Specialarbejderforbundet i Danmark kontra Dansk Industri, dříve Industriens Arbejdsgivere // jednající za ROYAL COPENHAGEN A/S 128 // rovná odměna pro muže a ženy - postup při porovnávání výdělků - důkazní břemeno (článek 119 Smlouvy o založení EHS) // Soudní případ K - 435/93 // F. J. M. DIETZ kontra Stiching Thuiszorg Rotterdam 136 // rovné odměňován! pro muže a ženy, právo na účast v zaměstnaneckých penzijních systémech, právo na výplatu dávek starobního důchodu, pracovníci na částečný úvazek (článek 119
Smlouvy o založení EHS) // Soudní případ K - 450/93 // E. KALANKE kontra Freie Hansestadt Bremen l4l // rovné zacházení mezi muži a ženami, povyšování stejně kvalifikovaných kandidátů různého pohlaví, priorita dávaná ženám (článek 2(4) směrnice Rady 76/207/EHS) // Soudní případ K - 180/95 // N. DRAEHMPAEHL kontra Urania Immobilienservice OHG 145 // právo na odškodění v případě diskriminace při přistupu k zaměstnání - výběr sankci členskými státy - stanoveni maximálni výše odškodněni (směrnice Rady 76/207/EHS) // Soudní případ K - 409/95 // H. MARSCHALL kontra Spolková země // Severní Porýní - Vestfálsko 151 // pozitivní akce - přistup k funkčnímu postupu, stejná kvalifikace kandidátů, priorita kandidátek žen // (článek 2(1) a (4) směrnice Rady 76/207/EHS)

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC