Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 25.02.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
Smíšené literární formy
Biografie
Vyd. 1.
Praha : H & H, 2000
323 s. : il., faksimile ; 18 cm

objednat
ISBN 80-86022-47-1 (váz.)
Obsahuje ilustrace, předmluvu, poznámky
Próza česká - baroko - stati a výbory
000119603
OBSAH // Předmluva ... 10 // Kapitola první: My v tom běhu pospícháme do hrobu // (Čtyři poslední věci člověka v české barokní literatuře) // Úvod ... 1S // Damascen Marek: Trojí chléb nebesky ... 1728 // ukázka z kázání třetího na neděli pátou v posté // Martin Prugger: Kniha naučení a příkladův .. 1745 // o plavci a zemanovi ... 31 // o rozepři dvou duchovních ... 32 // Co to vyznamenává, když nékoho k poslednímu // soudu voláme? ... 34 // Matěj Václav Šteyer: Poslilla katolická ... 1691 ukázka z kázání na neděli dvacátou čtvrtou // po sv. Duchu ... 35 // Bohumír Hynek Josef Bílovský: Cantator cygmis ... , 1720 // ukázka z kázání na neděli pátou po sv. Duchu ... 37 // -Štěpán František Náchodsky: Sancta curiositas ... , 1707 // ukázka z kázání na neděli šestou po Třech králích 38 // Kolman Hendl: Trojnásobní dušiček v očistci béda skrze trojí O v radost věčnou obráceno ... , 1703 ... 42 // Kapitola druhá: Ten, kterého láska z nebe stáhla a ke kříži // přinutila (Kristova vykupitelská smrt v barokní literatuře) // Úvod ... 61 // Antonín Jan Kelský: Condones festivales ... , 1734 // Na Veliký pátek kázaní první ... 72 // Na Veliký pátek kázaní čtvrté ... 81 // Martin z Kochemu: Veliký život Pána a Spasitele našeho Krista Ježíše ... , 1098 // smrt Pána Ježíše ... 84 // Kolman Hendl: Kvítkové na pouti emmautynské // sebraný, ne všem, jedině těm, který jsou takové, // obětované ... , 1703 ... 90 // Kapitola třetí: Nyní můj Spasitel přichází pro duši mou (Knihy příprav ke šťastné smrti) // Úvod ... 104 // Přední křesťanského člověka starost ... 1644 // К čtenáři ... 110 // Solamen aegrotantium ... , 1674 // O bídě vezdejšího života ... 112 // Přední křesťanského člověka starost ... , 1644 // Způsob lásky ... 116 // Fons vitae pro felici morte ... 1656 //
Modlitba k svaté panně Barboře ... 118 // Modlitba za šťastné skonání ... 118 // Jan Sies, Sladký napoj,.., 1755 // Střelné modlitby v čas nemoci ... 119 // Solamen aegrotantium ... 1674 // Některé střelné modlitby ... 120 // Volání na dobrou smrt ... 121 // Modlitba velmi mocná o utrpení Krista Pána ... 124 // Přední křesťanského člověka starost ... , 1644 // Modlitba člověka k smrti se chystajícího ... 125 // Modlitba k Pánu Ježíši Kristu při posledním tažení 126 // Solamen aegrotantium ... , 1674 // O pokušeních ďábelských ... 126 // Jan Sies. Sladký napoj ... , 1755 // Modlitba před posledním pomazáním ... 128 // Modlitba po posledním pomazání ... 128 // Když se nemocnému svíce podává ... 129 // Když již umírá ... 129 // Zrcadlo pobožnosti pravokřesťanské ... , 1650 // Modlitby přítomných za umírajícího ... 130 // Modlitba za duši mrtvého ... 132 // Přední křesťanského člověka starost ... , 1644 // Když vejdeš na krchov ... 134 // Když jdeš z krchova ... 134 // Kapitola čtvrtá: Již se dokonalo jeho vyhnání (Česká barokní protestantská literatura o lidském životě a smrti) // Úvod ... 135 // Bartoloméj Kožlanský: Monumentům ... , 1624 část promluvy nad triem pana Tomáše z Proseče // a najirnách ... 142 // Samuel Martinius z Dražova: Kázaní pohřební při průvodu mrtvého téla urozeného a statečného rytíře pana Bohuslava staršího Ruta z Dirného ... , 1630 // úryvek o duši a téle ... 144 // Tobiáš Adalbertus Vodňanský: Zrcadlo křesťanského života a blahoslaveného skončení ... , 1631 // třetí částka kázání: o skončení blahoslaveném ... 149 // Kašpar Motéšický: Suscitabulum poenitentiae ... , 1683 duchovní dedikace ... 153 // Kapitola pátá: Ony dvě myši život odhrýzly (Katolická pohřební kázání v 17. a počátkem 18. století) // Úvod ... 157 //
Adam Ignác Hlava: Strom spanilý, pod Zelenou horou v městě Nepomuku zrostlý, teď v Radnicích uvadly ... , 1718 ... 169 // Památka při pohřebit nebožky // paní Anýžky Šlapalky ... , 1687 ... 181 // Jan Maget: Kázaní pohřební obsahující v sobě všeliké vznešené skutky ... , 1667 ... 188 // Kapitola šestá: Stavení právě žalostné, spolu však kupodivu slavné (Barokní castra doloris) // Úvod ... 208 // Nejvyšší a poslední všech hodností i důstojnosti stupeň // v řebčíku Jakoba vyobrazen ... , 1710 ... 216 // Žalostnej hrad, bolestnej sklad, // vznešenej světa poklad ... , 1720 ... 242 // Kapitola sedmá: Tam posledně doplnil nešlechetný svůj skutek (Smrt na jarmarku a popraviSti) // Úvod ... 252 // Kronykyjisté a pravdivé ... 1711 // píseň o smrti císaře Josefa 1 ... 260 // Písně nábožné, první o smrti ... , kol. 1750 // fragment písně o smrti ... 263 // Lamentacf po spáchaném skutku Jana Kurery ... , 1736 . 267 Přehrozný příběh, který se stal // v Hoře Kutný ... , 1738 ... 272 // Popsání vykonané ekzekucí dne 11. aprilis roku 1738 // nad tím mordýřem Janem Wahrerem ... , 1738 ... 278 // Přední křesťanského řlověka starost ... , 1644 Krátké napomenutí a správa, jak se má s popravčí, pro jich zlé chováni a přeřinění na smrt odsouzenými, // jednati ... 280 // Martin Prugger: Kttiha naučení a příkladňv ... , 1758 // příklad o lakomci ... 289 // Bohumír Hynek Josef Bílovský: Doctrina Christiana. .. 1721 // o bumbálkovi ... 291 // Carlo Gregorio Rosignoli: Zázrakové Boží v svátých jeho ... , 1718 // zázrak třicátý osmý o lásce dvou bratří ... 292 // Vysvětlivky k edicím ... 297 // Ediční poznámka ... 317
(OCoLC)45223765
cnb000963246

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC