Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 08.04.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Klatovy : Amlyn, 1992

objednat
ISBN 80-901316-4-6
000119703
Rekat.
OBSAH. // (Čísla v závorce značí stranu.) // 1. České dějiny za Ferdinanda I., Maxmiliána II. Počátek vlády // Rudolfa II. (1526—1600)...str. 7 // Prvá léta vlády Ferdinanda X. (7). Náboženská otázka v Čechách (8). Válka Šmalkaldská r. 1547 (11). Poslední léta Ferdinandovy vlády (14). Doba Maxmiliána ?. (16). Utrakvisté, luteráni, Bratří (18). Rodinné starosti Maxmiliánovy (21). Ohlas bartolomějské noci (24). Česká konfese (25). Nastoupeni Rudolfa XI. (27). Kulturní obraz doby (28). // 2. Francie za Kateřiny Medicejské a Karla IX. Španělsko za // Filipa II. (1559—1574)...str. 32 // Guisové a Bourboni. Počátek války občanské (32). Povaha Filipa II., vůdčí osobnosti (38). Odboj v Nizozemí. Poprava Egmonta a Hoorna (44). Don Carlos, Alžběta Francouzská, Juan d’Austria (50). Noc bartoloméjská (56). // 3. Francie za Jindřicha lil. a Jindřicha IV. Španělsko v posledních letech Filipa II. a za Filipa III. (1574—1610). str. 62 Vláda Jindřicha III. Svatá liga (62). Ztráta Nizozemí, získání Portugal (65). Válka tří Jindřichů (69). Jindřich IV. králem (74). Filip ?. a vévoda Derma (83). // 4. Anglie za královny Alžběty (1558—1603) . . . str. 88 // Povaha Alžběty a zvyky doby (88). Vůdčí činitelé (92). Marie Stuartovna (97). Druhá část vlády Alžběty. Hrabě Essex (103). // 5. Francie a Anglie v době války třicetileté. Ludvík XIII. a Richelieu. Jakub I. a Karel I. (1610—1649) ...
str. 112 Vláda Marie Medicejské (112). Ludvík XHI. a Luynez (113). Richelieu prvním ministrem (115). „Den zklamaných" (116). Anna Rakouská a Mazarin (119). Anglie za Jakuba I. (120). Panování a smrt Karla I. (123). // 6. Dějiny střední Evropy od r. 1600 do 1648. Konec vlády Rudolfa II., Matyáš, Ferdinand II. a Ferdinand III. str. 128 Poslední léta Rudolfa II. (128). Vláda Matyášova. Pražská defenestrace (131). Cesta ? Bílé hoře (134). Staroměstské popravy a persekuce (137). Válka falcká a dánská. Gustav Adolf (141). Osudy české emigrace (146). // 7. Italie a papežové od r. 1559 do r. 1655 ... str. 151 Pius IV. a Karel Boromejský. Koncil tridentský (151). Pius V., papež mnich. Lepanto (154). Řehoř XIII., právnik. // OBSAH. // (Čísla v závorce značí stranu.) // 1. České dějiny za Ferdinanda I., Maxmiliána II. Počátek vlády // Rudolfa II. (1526—1600)...str. 7 // Prvá léta vlády Ferdinanda I. (7). Náboženská otázka v Čechách (8). Válka Šmalkaldská r. 1547 (11). Poslední léta Ferdinandovy vlády (14). Doba Maxmiliána U. (16). Utrakvisté, luteráni, Bratři (18). Rodinné starosti Maxmiliánovy (21). Ohlas bartolomějské noci (24). Česká konfese (25). Nastoupení Rudolfa II. (27). Kulturní obraz doby (28). // 2. Francie za Kateřiny Medicejské a Karla IX. Španělsko za // Filipa II. (1559—1574)...str. 32 // Guisové a Bourboni. Počátek války občanské (32). Povaha Filipa II., vůdčí osobnosti (38).
Odboj v Nizozemí. Poprava Egmonta a Hoorna (44). Don Carlos, Alžběta Francouzská, Juan d’Austria (50). Noc bartoloméjská (56). // 3. Francie za Jindřicha Ili. a Jindřicha IV. Španělsko v posledních letech Filipa II. a za Filipa III. (1574—1610). str. 62 Vláda Jindřicha III. Svatá liga (62). Ztráta Nizozemí, ziskání Portugal (65). Válka tří Jindřichů (69). Jindřich IV. králem (74). Filip ?1. a vévoda Derma (83). // 4. Anglie za královny Alžběty (1558—1603) . . . str. 88 // Povaha Alžběty a zvyky doby (88). Vůdčí činitelé (92). Marie Stuartovna (97). Druhá část vlády Alžběty. Hrabě Essex (103). // 5. Francie a Anglie v době války třicetileté. Ludvík XIII. a Richelieu. Jakub I. a Karel I. (1610—1649) ... str. 112 Vláda Marie Medicejské (112). Ludvík XIII. a Luynez (113). Richelieu prvním ministrem (115). „Den zklamaných" (116). Anna Rakouská a Mazarin (119). Anglie za Jakuba I. (120). Panování a smrt Karla I. (123). // 6. Dějiny střední Evropy od r. 1600 do 1648. Konec vlády Rudolfa II., Matyáš, Ferdinand II. a Ferdinand III. str. 128 Poslední léta Rudolfa ?. (128). Vláda Matyášova. Pražská defenestrace (131). Cesta ? Bílé hoře (134). Staroměstské popravy a persekuce (137). Válka falcká a dánská. Gustav Adolf (141). Osudy české emigrace (146). // 7. Italie a papežové od r. 1559 do r. 1655 ... str. 151 Pius IV. a Karel Boromejský. Koncil tridentský (151). Pius V., papež mnich. Lepanto (154).
Řehoř XIII., právník. // Oprava kalendáře (156). Sixtus V. a rozvoj Rima (158). Klement Vili. Oratoriáni. Smír s Jindřichem IV. (162). Pavel V. Římské barokní uměqí (164). Řehoř XV. a Urban VUI. Válka třicetiletá (165). // 8. Polsko za vlády Zikmundů, Švédsko za prvních Vasovců // a Gustava Adolfa. (1500—1648)...str. 168 // Polsko v I. polovině 16. stoleti (168). Zikmund ?. unie Polska s Litvou (171). Jindřich z Valois, Štěpán Báthory (173). Polsko v době války třicetileté (175). Gustav Vasa, osvobození Švédska (176). Švédsko v druhé polovině XVI. stol. (178). Karel IX., Gustav Adolf, Kristina (179). // 9. Rusko za Ivana Hrozného, za Borise Godunova a Lžidimi- // trijů. Turečtí sultánové. (1533—1638)...(182) // Život a vláda Ivana IV. Hrozného (182). Boris Godunov a Lži-dimitrij I. (188). Šujský, Lžidimitrij ?. a Vladislav polský (190). Turečtí sultánové (192).

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC