Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 02.03.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1.3) Půjčeno:5x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Karolinum, 2004-2006
3 sv. ; 21 cm

objednat
ISBN 80-246-0601-1 (soubor ; brož.)
ISBN 80-246-0549-X (1. díl ; brož.)
ISBN 80-246-0734-4 (2. díl ; brož.)
ISBN 80-246-0939-8 (3. díl ; brož.)
čeština, angličtina, francouzština, němčina
Obsahuje poznámky, autorovu fotografii
Obsahuje bibliografie a bibliografické odkazy a ve III. díle rejstříky
díl I. (1931-1950). 2004. 464 s. -- díl II. (1951-1963). 2004. s. 471-919 -- díl III. (1964-1994), dodatky, bibliografie. 2006. s. 925-1401
Část. slovenský text, část. přeloženo z angličtiny, francouzštiny a němčiny
Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze
Lingvistika - stati
Skalička, Vladimír, 1909-1991 - dílo - výbory
000119738
Obsah // Ediční poznámka ... 929 // Kombinace konsonantů a lingvistická typologie... 931 // Typologie a konfrontační lingvistika... 935 // Strukturní jazykověda ve válečném Československu ... 940 // Typologie a gramatika ... 943 // O významu gramatických elementů... 946 // Postavení jazykovědy v dnešní společnosti... 949 // Slovní zásoba a typologie... 954 // Situace a její role v jazyce... 960 // Absurdní jednotky jazyků... 963 // Pokus o systematiku v jazyce (recenze)... 967 // Nově vyšlý Jespersen (recenze)... 968 // Úvod do jazykovědy (recenze)... 969 // Approaches to Semiotics (recenze)... 971 // „Typologický konstrukt“ ... 973 // К otázce typologie ... 979 // Morfologičeskaja tipologija i problema klassifikacii jazykov (recenze)... 990 // B. A. Uspenskij: Strukturnaja tipologija jazykov (recenze)... 991 // Tadeusz Milewski: Jqzykoznawstwo (recenze)... 993 // Evropská lingvistická společnost... 995 // A. Graur, L. Wald: Scurtá istorie a lingvisticii (recenze) ... 996 // П. ugrofinistický kongres... 997 // Hungaristický kongres ... 999 // Luis J. Prieto, Principes de noologie: Fondement de la théorie // fonctionnelle du signifié (recenze)... 1000 // Simeon Potter, Modem Linguistics (recenze) ... 1002 // Otto Jespersen, Language, its Nature, Development and Origin // (recenze)... 1004 // R. H. Robins, General Linguistics: An Introductory Survey (recenze) ... 1006 // O kontinuitě slov ... 1008 // Fonologická typologie ... 1014
// Jazyková typologie a vývoj jazyka... 1019 // Typologie maďarského jazyka... 1024 // O. S. Achmanova, Slovar’ lingvističeskich termínov (recenze) ... 1029 // Nekrolog 1.1. Meščaninova ... 1031 // Inkorporace a její úloha v typologii... 1033 // Překlad jako pronikání kódů... 1038 // Problém syntaktické typologie... 1042 // O typologii balkánských jazyků... 1048 // К problému dunajského jazykového svazu ... 1053 // Morfologie slovesa... 1060 // O typologii ugrofinských jazyků ... 1065 // K. Horálek, Filosofie jazyka (recenze)... 1069 // Základní otázky typologie ... 1071 // Problémy panglottie... 1072 // Ugrofinština a indoevropština ... 1075 // Schlachter, Wolfgang: Studien zum Wachstum des Wortschatzes // an skandinavischen und finnischen Lehnadjektiva (recenze)... 1085 // Gyula Laziczius: Selected writings (recenze) ... 1087 // Rédei (Radanovics), Károly: Die Postpositionen im Syrjänischen // unter Berücksichtigung des Wotjakischen (recenze) ... 1089 // Hyposyntax... 1091 // Komenský-lingvista ... 1098 // Slovanská filologie na Karlově universitě... 1103 // Typologie hláskových systémů... 1113 // Fernand Brunner, Walter Frei, Olof Gigon, Siegfried Heinimann, Georges Redard, Theodor Spoerri, Paul Zinsli, Vom Wesen der Sprache (recenze) ... 1115 Robert L. Miller, The Linguistic Relativity Principle and Humboldtian // Ethnolinguistics: A History and Appraisal (recenze)... 1118 // O typologickém zařazení balkánských jazyků... 1120
// O tzv. vnitřním modelu v jazyce ... 1124 // Modalita a jazyková různost... 1132 // Jazyk a společnost ... 1135 // Typologické srovnání balkánských jazyků... 1139 // Možnosti maďarské lingvistiky ... 1145 // Analýza gramatiky afrického jazyka hausa ... 1150 // Slovník nostratických jazyků (recenze)... 1152 // Hranice sociolingvistiky... 1156 // Starší střední doba české lingvistiky ... 1164 // Výpůjčky a typologie... 1169 // O typologii estonštiny... 1174 // O typologii ugrofmských jazyků ... 1179 // Eva Korenchy: Iranische Lehnwörter in den obugrischen Sprachen // (recenze) ... 1188 // Alphonse Juilland, P. M. H. Edwards, The Rumanian Verb System // (recenze) ... 1190 // Gabriel Altmann, Werner Lehfeldt, Allgemeine Sprachtypologie // (recenze)... 1193 // Valter Tauli, Standard Estonian Grammar, Part I, Phonology, // morphology, wordformation (recenze)... 1197 // Typologie orientovaná na konstrukt... 1199 // Linda Ivanovna Lucht, Sravniteľno-sopostaviteľnaja grammatika // romanskich jazykov: Rumynskij jazyk (recenze) ... 1206 // Africká jazyková kultura ... 1208 // Čes. pofidérní (j)ofiderní) „špatný, pochybný“ ... 1210 // P. Trost sedmdesátníkem... 1211 // Psychika v jazyce... 1214 // Lieselotte Schiefer, Phonematik und Phonotaktik des Vach-Ostjakischen // (recenze) ... 1221 // Problém jazykového vývoje... 1223 // Ergativita a její relevance v typologii jazyků... 1229 // Formálnost a sémantika v jazykové typologii ...
1230 // К současné problematice našeho jazykovědného bádání v hungaristice // a ugrofinistice ze srovnávacího hlediska... 1232 // László Honti, Geschichte des obugrischen Vokalismus der ersten Silbe // (recenze) ... 1236 // Ergativnost a typologie... 1237 // Péter Hajdú - László Honti, Studien zur phonologischen Beschreibung // der uralischen Sprachen (recenze)... 1242 // Typologie ... 1243 // Je typologie možná?... 1245 // Poznámky к typologii... 1249 // Esperanto jako pomocný jazyk... 1253 // Energeia a vývoj... 1255 // Typologie a klasifikace... 1258 // Slovo úvodem... 1260 // Jak dál v české lingvistice ... 1262 // Pražská lingvistická typologie ... 1265 // Dodatky... 1286 // Ottův slovník naučný nové doby... 1286 // Bibliografie... 1305 // Jmenný rejstřík... 1339 // Věcný rejstřík... 1353 // Rejstřík jazyků, národů a národností ... 1387
(OCoLC)85117872
cnb001414770

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC